Strani

četrtek, 27. maj 2010

Slovar slovenskega knjižnega jezika

Vodnik po jezikovnih priročnikih začenjamo z enim osrednjih priročnikov, ki je nastajal kar 21 let in obsega 93.155 gesel. Slovar slovenskega knjižnega jezika je enojezični razlagalni slovar, ki opisuje:
- pomen besed,
- ustrezni zapis besed,
- izgovorjavo,
- naglas besed,
- intonacijo,
- pregibanje besed,
- medsebojne odnose med besedami
- ...

SSKJ navaja tudi frazeologijo, reke in zelo znane pregovore ter proste in stalne besedne zveze. Slovar slovenskega knjižnega jezika obsega leposlovni, znanstveni, publicistični in pogovorni jezik ter terminologijo, žargone in narečno besedišče.

Geselski članek SSKJ

Vsako geslo je v slovarju prikazano v svojem odstavku in razvrščeno po abecedi. Geselski članek SSKJ je sestavljen iz naslednjih delov:


1. Glava
Glava je začetni del geselskega članka in sega do vključno kvalifikatorja, ki določa besedno vrsto (na sliki glej št. 1).

2. Zaglavje
Zaglavje je tisti del gesla, ki sega od (prvega) kvalifikatorja besedne vrste do vključno podatka o intonaciji (na sliki glej št. 2).

3. Pomenski del
Zaglavju sledi pomenski del geselskega članka, ki obsega:
- razlage, pomen gesla (na sliki glej št. 3),
- ilustrativno gradivo, primere dejanske rabe (na sliki glej št. 4),
- gnezda.*

* Gnezda:
● Frazeološko gnezdo: navedeni frazemi, ki vsebujejo geslo (na sliki glej št. 5).
■ Terminološko gnezdo: navedeni strokovni izrazi iz posameznih strok (na sliki glej št. 6).

Slovar slovenskega knjižnega jezika je prosto dostopen na naslovu: http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html

ponedeljek, 24. maj 2010

Na spletu uporabljajte pravilo obrnjene piramide

Tradicionalno akademsko pisanje upošteva tako imenovano pravilo piramide, kjer je na začetku izpostavljena teza, cilj oz. namen, v nadaljevanju pa so postopoma navedene spremljevalne informacije, ki do konca razprave tezo oz. cilj ovržejo ali potrdijo. To zahteva od bralca veliko pozornosti in postopno sledenje razvijanju teme, kar za besedila na spletnih straneh absolutno ni primerno, saj ni v skladu s potrebami uporabnikov. Uporabniki namreč želijo informacije najti čim hitreje in nimajo časa brati dolgih sestavkov.

Najučinkovitejši pristop pri pisanju besedil za spletne strani je zato upoštevanje pravila obrnjene piramide, ki je pravzaprav izposojeno z novinarskega žanra. Gre za izpostavitev osrednje informacije, ki mora biti jasno opredeljena že v naslovu in po potrebi v podnaslovu, v nadaljevanju pa sledijo podrobnosti, ki naslov pojasnjujejo. Kadar osrednjo informacijo izpostavimo že v naslovu, bralcu omogočimo, da nemudoma ugotovi, ali gre za vsebino, ki ga zanima in jo potrebuje.


S tovrstnim členjenjem besedil si pridobite bralčevo naklonjenost, saj mu olajšate pot in ga ne silite v prebiranje zanj nerelevantnih informacij, vi pa imate od tovrstnega pisanja korist, da z njim pritegnete želeno ciljno skupino in si zagotovite, da vaših informacij zaradi nejasne členjenosti besedil ne bodo spregledali.

četrtek, 20. maj 2010

Kako napisati vabilo

Vabilo je besedilo, v katerem sporočevalec vabi naslovnika, naj se udeleži kakšnega dogodka (prireditve, sestanka, občnega zbora, podelitve …). Sporočevalec uporablja glagole v 1. os. ednine oziroma 1. os. množine, kadar vabi v imenu ustanove.

Uradno vabilo ima predpisano obliko:

1. GLAVA:
- podatki pošiljatelja (v levem zgornjem kotu),
- kraj in datum pisanja (v levem zgornjem kotu).

2. JEDRNI DEL:
- ime besedilne vrste (Vabilo na ...),
- navedba, na kateri dogodek vabite,
- kraj in čas dogodka,
- * vabilo na sestanke ipd. vsebuje tudi dnevni red.

3. ZAKLJUČEK:
- pozdrav,
- podpis (v desnem spodnjem kotu).

Na konkretnem primeru si lahko ogledate obliko uradnega vabila (kliknite na sliko za povečavo):


ponedeljek, 17. maj 2010

4 najpogostejše napake pri pisanju za spletne strani


Spletni prostor omogoča enostavno uporabo in neomejene možnosti objavljanja različnih gradiv, zato nekatera podjetja na spletnih straneh objavljajo množico gradiv in splošnih (pogosto ne več aktualnih) informacij. V zadnjih letih so se spletne strani tako s stališča enostavnosti iskanja kot dostopnosti zelo modernizirale in tudi uporabniki interneta postajajo vedno bolj vešči. Kljub vsemu nekatera podjetja tem trendom ne sledijo in zato ob iskanju informacij še vedno naletimo na strani (z ne tako zelo starim letom izdelave), ki še vedno ostajajo v preteklosti.

Našteli bomo 4 najpogostejše napake, ki se jim morate pri pisanju in zasnovi vaših spletnih strani izogniti:

1. Dobrodošlica obiskovalcem s kratkim opisom strani

Izražanje dobrodošlice je sicer lepa gesta, vendar je na spletnih straneh nefunkcionalna z več vidikov. Na naslovnici vam krati dragocen prostor, kjer bi lahko izpostavili ključne besede ter v središče postavlja informacije, ki obiskovalca ne zanimajo. Obiskovalec je k vam namreč prišel po informacije in ne potrebuje uvodnih pojasnil, kaj vse bo na spletnih straneh lahko našel, saj si želi, da je spletna stran zasnovana tako, da bo vse potrebne informacije že z enim klikom sam odkril.

2. Izpostavitev vizije na naslovnici

Verjetno ste o viziji vašega podjetja dobro premislili in za vas predstavlja pomembno vodilo, toda za uporabnike vaših spletnih strani je (razen v izjemnih primerih) na naslovnici nepomembna in jih bo zanimala šele, ko jih boste prepričali z drugimi elementi vaše spletne strani. Izpostavitev vizije sodi na podstran O podjetju, ki jo ljudje preberejo šele v drugi fazi, ko se odločajo za storitve in si želijo izvedeti, s kom bodo pravzaprav sodelovali.

3. Spletna stran kot zbirališče vseh obstoječih vsebin vašega podjetja

Nekateri so prepričani, da je dobra spletna stran tista, kjer je mogoče najti čim več gradiva, zato objavljajo in na strani puščajo arhive brošur, katalogov in ostalih vsebin. Toda primarna funkcija spletnih strani je zagotavljanje informativnosti, zato vaših strank ne zanima katalog iz leta 2005, iz katerega ni mogoče več ničesar naročiti, temveč jih zanimajo aktualna ponudba, novosti in materiali, ki jih bodo pritegnili in jim ponudili uporabne informacije.

4. Prenasičenost z odvečnimi besedami

Eno izmed ključnih pravil pisanja za spletne strani je kratkost (jedrnatost), zato strani ne polnite z nepotrebnimi formalnostmi in pretirano gostobesednostjo, saj s tem bralce odvračate in jim onemogočate pot do uporabnih in hitro dostopnih informacij.

četrtek, 13. maj 2010

Kako napisati pooblastilo

Uradno pooblastilo je besedilo, s katerim sporočevalec zagotavlja, da se strinja, da namesto njega nekdo drug opravi določeno (uradno) dejavnost.

Vsebovati mora naslednje podatke:

- podatki o pooblastitelju,
- podatki o pooblaščencu,
- podatki o zadevi, na katero se pooblastilo navezuje,
- časovno obdobje, za katero pooblastilo velja (lahko je začasno ali trajno, ki velja do preklica),
- datum nastanka besedila.

Podpis:
- Pooblastitelj potrjuje resničnost navedenih podatkov z lastoročnim podpisom (desno spodaj).
- Pooblastilo podpiše tudi pooblaščenec (levo spodaj).

* V pooblastilu vedno uporabljamo glagole v 1. osebi množine.
* Uradno pooblastilo mora biti overjeno pri notarju, medtem ko pri neuradnem zadoščata podpisa pooblastitelja in pooblaščenca.

Na konkretnem primeru si oglejte obliko neuradnega pooblastila (kliknite na sliko za povečavo).


ponedeljek, 10. maj 2010

Kako pisati za spletne strani?

Ko se lotevamo pisanja besedil za spletne strani, se moramo osredotočiti na 4 ključne elemente, ki omogočajo celosten in učinkovit končni izdelek:

1. Ustrezna in premišljena opredelitev ciljnih strank/bralcev
S tem je namreč povezana uporaba strokovne oz. nestrokovne terminologije, način predstavitve vsebin, izbira ključnih besed in še mnogo več.

2. Upoštevanje oblikovnih zakonitosti uporabniku prijaznega besedila
Bralčeve oči ob prebiranju spletnih vsebin že tako ali tako trpijo, zato je treba uporabnikom vaše spletne strani vsebine ponuditi v pregledni obliki, kjer so pomembne informacije z lahkoto dostopne.

3. Učinkovita predstavitev vsebine
Vsebina je tisto, kar uporabniki na vaših spletnih straneh pravzaprav iščejo, zato jim je treba ponuditi njihovim željam in potrebam prilagojene informacije, ki jih bodo hkrati tudi prepričala, zakaj naj se odločijo ravno za vas.

4. Prilagoditev besedila iskalnikom
Izbiranje ključnih besed je znanost, s katero vašim spletnim stranem zagotovite dobro najdenost in prepoznavnost.

Vsaka izmed zgoraj naštetih postavk zahteva mnogo znanja in hkrati poznavanja nekaterih skrivnosti, ki proces pisanja olajšajo in besedilu dodajo sporočilnost, prepričevalne lastnosti in učinkovitost. Svoje znanje lahko izpopolnite na seminarju, kjer najprej spoznate najučinkovitejše metode in teoretične osnove pisanja za splet, nato pa svoje znanje preizkusite in dopolnite še v praktičnih delavnicah.

Spletne strani so namenjene komunikaciji in kadar znate s strankami komunicirati na njim prijazen in razumljiv način, si pridobite njihovo naklonjenost, zadovoljstvo in posledično dolgotrajno sodelovanje.

četrtek, 6. maj 2010

Kako napisati izjavo?

Uradna izjava je besedilo, s katerim sporočevalec zagotavlja, da so sporočeni podatki resnični.
Izjave so največkrat že natisnjeni obrazci, v katere je treba vstaviti le manjkajoče podatke in se podpisati.

Kadar moramo izjavo iz kakršnega koli razloga sestaviti sami, upoštevamo naslednje smernice:

Vsebovati mora:
- podatke o osebi, ki nekaj izjavlja,
- podatke, ki jih sporoča kot resnične,
- datum nastanka besedila.

Resničnost navedenih podatkov je potrjena z lastoročnim podpisom, kadar je izjava podana v imenu ustanove, pa še z žigom.

Glagole uporabljamo v prvi osebi ednine, oziroma v prvi osebi množine, kadar nekaj izjavljamo v imenu ustanove.

Na konkretnem primeru si oglejte eno izmed možnih oblik uradne izjave (kliknite na sliko za povečavo).


ponedeljek, 3. maj 2010

Magične besede, ki prodajajo (4. del)

Pred vami je še zadnji del seznama magičnih besed in zdaj imate v rokah uporabno orodje, s katerim lahko vaša besedila prenovite ali na novo oblikujete tako, da boste vanje vključili tudi vaše najnovejše znanje.

Prihranite

Že od malega nas učijo, da je pomembno varčevanje in rezultate je najlažje doseči, kadar prihranimo čas oziroma denar. Beseda deluje tudi, kadar je povezana z dolgoročno naložbo, v smislu: „Res je, da boste zdaj odšteli X EUR, vendar boste v 7 letih prihranili kar Y EUR.“ Zapomnite si, da obljuba o prihranku ne sme biti zavajajoča, temveč pri ponudbi izdelkov in storitev ohranite korekten odnos, ki bo prinesel koristi vam in vašim strankam.

Novo

Besedo ponavadi asociiramo z nečem boljšim, prenovljenim, revolucionarnim, zato nam ponavadi predstavlja nekaj vznemirljivega in seveda privlačnega. Dejstvo je, da ljudje večinoma raje kupijo nov šampon, kremo itd., kot da bi se odločili za tisti izdelek, ki ga trenutno uporabljajo, saj jim novost ponavadi vzbudi večje zanimanje. Beseda je torej povezana tudi z upanjem in stremljenjem po nečem boljšem, zato preverjeno deluje.

Varnost / varno

Varnost je ena najbolj primarnih človekovih potreb, zato je v primernem kontekstu zelo učinkovita. Ponekod jo lahko izpostavite kot največjo prednost svojega izdelka / storitve, drugod pa je lahko samo ena izmed spremljevalnih lastnosti, ki bo kljub vsemu marsikoga prepričala.

Dokazano

Kadar se ljudje odločajo za določen izdelek oziroma storitev, v svojo odločitev niso prepričani 100 %, zato potrebujejo bodisi garancijo za kvaliteto bodisi neke vrste dokazilo, da se pravilno odločajo. Pri učinkoviti promociji izdelka oz. storitve besede dokazano v povezavi z določeno lastnostjo zato nikakor ne izpustite.

Več

Več je pravzaprav moto današnjega časa, zato s to besedo nemudoma pritegnete pozornost. Ljudje si vsega želimo več, vendar bodite pazljivi in dosledni pri tem, da svoje obljube tudi izpolnite.