Strani

četrtek, 27. maj 2010

Slovar slovenskega knjižnega jezika

Vodnik po jezikovnih priročnikih začenjamo z enim osrednjih priročnikov, ki je nastajal kar 21 let in obsega 93.155 gesel. Slovar slovenskega knjižnega jezika je enojezični razlagalni slovar, ki opisuje:
- pomen besed,
- ustrezni zapis besed,
- izgovorjavo,
- naglas besed,
- intonacijo,
- pregibanje besed,
- medsebojne odnose med besedami
- ...

SSKJ navaja tudi frazeologijo, reke in zelo znane pregovore ter proste in stalne besedne zveze. Slovar slovenskega knjižnega jezika obsega leposlovni, znanstveni, publicistični in pogovorni jezik ter terminologijo, žargone in narečno besedišče.

Geselski članek SSKJ

Vsako geslo je v slovarju prikazano v svojem odstavku in razvrščeno po abecedi. Geselski članek SSKJ je sestavljen iz naslednjih delov:


1. Glava
Glava je začetni del geselskega članka in sega do vključno kvalifikatorja, ki določa besedno vrsto (na sliki glej št. 1).

2. Zaglavje
Zaglavje je tisti del gesla, ki sega od (prvega) kvalifikatorja besedne vrste do vključno podatka o intonaciji (na sliki glej št. 2).

3. Pomenski del
Zaglavju sledi pomenski del geselskega članka, ki obsega:
- razlage, pomen gesla (na sliki glej št. 3),
- ilustrativno gradivo, primere dejanske rabe (na sliki glej št. 4),
- gnezda.*

* Gnezda:
● Frazeološko gnezdo: navedeni frazemi, ki vsebujejo geslo (na sliki glej št. 5).
■ Terminološko gnezdo: navedeni strokovni izrazi iz posameznih strok (na sliki glej št. 6).

Slovar slovenskega knjižnega jezika je prosto dostopen na naslovu: http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html

1 komentar: