Strani

torek, 29. junij 2010

3 skrivnosti uspešnih blogerjev

Naslednje tri skrivnosti se morda zdijo samoumevne, vendar predstavljajo v svetu uspešnih blogerjev pomebne temelje, ki omogočajo vidnost in prepoznavnost blogov.

Vnaprejšnje planiranje

O tem, da je pri pisanju blogov izredno pomembna kontinuiteta, smo že pisali, vendar je to lažje rečeno kot storjeno. Ko si izberete določen tempo (npr. 2 ali 3 prispevke na teden), morate dobro premisliti, če boste tak način pisanja lahko dolgoročno obdržali. Hitro se namreč zgodi, da se v vaš urnik vrine kup nenapovedanih obveznosti in takrat postane pisanje za blog breme, ne veselje. Uspešni blogerji imajo zato pripravljene vsaj 3 ali 4 tako imenovane rezerve prispevke oziroma osnutke, ki jih lahko v časovni stiski elegantno rešijo iz zagate.

Intenzivna komunikacija

Pisci blogov lahko iz lastnih izkušenj povedo, kako zadovoljni so, kadar njihovo pisanje sproži odziv, pa naj bo to kopica pozitivnih komentarjev ali pa kakšno kritično mnenje. V svetu blogov je zato intenzivna komunikacija zelo pomembna in od nje imate lahko tudi veliko korist. Prva prednost je, da s komentiranjem prispevkov svojih blogerskih kolegov tudi njih vzpodbudite, da izrazijo svoje mnenje o vaših prispevkih. Druga še izrazitejša prednost je ta, da si s tovrstno dejavnostjo komentiranja na drugih blogih delate reklamo, saj do svojega bloga vzpostavljate povratne povezave, prav tako pa vas lahko hitro opazi kdo, ki prej za vaš blog še ni slišal.

Spremljanje novitet

Vsi uspešni pisci (ne samo blogov) imajo eno skupno lastnost – radovednost. Največ se lahko naučimo od drugih, saj prej ali slej naletimo na posameznike, ki pišejo na drugačen način, ki jih zanimajo druge stvari in ki tudi na svet gledajo drugače kot mi. Blogerji, ki svojo kariero še začenjajo, lahko svojo domišljijo prebudijo z brskanjem po prispevkih „starih mačkov“, zato je dobro, da se sprehodijo čez čim več blogosfer. Ta dejavnost na koncu postane že nalezljiva, kar je dobro, saj se krila naše domišljije na ta način konstantno širijo.

četrtek, 24. junij 2010

Lektoriranje ali računalniški program Amebis Besana?

Ljudje se na vseh področjih vedno bolj zanašamo na tehnologijo, ki je seveda namenjena temu, da nam čim bolj olajša delo in prihrani čas. Vendar vedno večja odvisnost v mnogih primerih ni dobra, saj zahteva vedno manj kritičnega mišljenja in presojanja, kar je med drugim zelo opazno tudi na področju pisanja besedil. Vedno bolj se namreč zanašamo, da bodo naše tipkarske napake popravljali kar črkovalniki in ostala orodja, ki preverjajo slovnično pravilnost napisanega.

Mnogo bolj inovativen pristop zato predstavlja programski paket Amebis Besana, ki je več kot le navaden črkovalnik. Amebis Besana je namreč program, ki prepoznava slovnične in slogovne napake v slovenskih besedilih. V besedilih odkriva nekatere najznačilnejše napake in uporabniku največkrat ponudi ustrezen popravek, pri obvestilih o napakah pa prikaže tudi razlago oz. pojasnitev, kaj ste napisali narobe, tako da se lahko sproti tudi veliko naučite.

Hitrost in preprostost obvladovanja slovničnih napak ter pomoč pri njihovem odpravljanju nedvomno spodbujajo tudi zanimanje za jezik in predstavljajo prijaznejši način učenja. Tovrstna rešitev je še posebej koristna pri prebiranju in korigiranju daljših lastnih besedil, kjer se nam še posebej hitro zgodi, da kakšno napako spregledamo.

Absolutno se je treba zavedati, da Amebis Besana ne more nadomestiti lektorja in ne zna najti vseh vrst napak. Marsikatera napaka namreč v slovenskem jeziku postane opazna šele na pomenski ravni in tovrstno prepoznavanje je za računalniško tehnologijo še nedosegljivo. Kljub vsemu pa gre za novodoben in inovativen pristop, ki je na področju ohranjanja jezikovne kulture zelo dobrodošel.

Oglejte si primer popravljenjega besedila v programu Amebis Besana (klikni sliko za povečavo).

ponedeljek, 21. junij 2010

3 oblikovna pravila pisanja za spletne strani

Pisanje besedil je neposredno povezano tudi z ostalimi dejavniki, kot so grafično oblikovanje, izdelava spletnih strani, fotografiranje ... Vsi ti dejavniki namreč vplivajo na uspešnost predstavitve vsebine besedil, saj lahko neprimeren način podajanja besedil bralca nemudoma odvrne, tudi če je vsebina zelo zanimiva in uporabna. Pri pisanju besedil je zato dobro upoštevati 3 oblikovna pravila, ki uporabnikom olajšajo branje in jim omogočijo, da svojo pozornost usmerijo na vsebino.

1. pravilo:

Ne uporabljajte eksotičnih pisav, saj so človeške oči privajene na branje najbolj osnovnih fontov. Izvedene so bile sicer številne raziskave, katere fonte pisave ljudje berejo najhitreje, vendar je optimalne rezultate težko izluščiti, saj si mnenja nasprotujejo. Ne morete zgrešiti z običajnimi fonti Times New Roman, Calibri, Georgia, Trebuchet, Verdana ...

2. pravilo:

Za besedila ne uporabljajte središčne poravnave, saj s tem branje otežujete. Pri levo stranski poravnavi se oči z lahkoto vrnejo v naslednjo vrstico na začetek in uporabnik tako brez težav nadaljuje z branjem, pri središčni poravnavi pa začetki niso jasno razvidni in bralci se z očmi velikokrat izgubljajo, kar je moteče.

3. pravilo:

Ne uporabljajte prevelikih ali premajhnih črk. Najboljše je, da na spletnih straneh omogočite možnost izbire med dvema velikostma pisave, tako da si lahko obiskovalec stran prilagodi tudi glede na brskalnik, v katerem si stran ogleduje. Priporočljiva je pisava velikosti 12 pt.

četrtek, 17. junij 2010

Korpusi slovenskega jezika

Korpus oziroma besedilni korpus je strukturirana zbirka besedil, ki je običajno hranjena v elektronski verziji. Korpusi so primarno uporabni za statistične analize in testiranje hipotez ter za potrjevanje in raziskovanje pravil v določenem jeziku (slovnice in slovarja).

Korpusi niso uporabni samo za jezikoslovce, temveč lahko določene dvome in dileme pri pisanju preverjamo tudi sami, saj lahko na podlagi rezultatov razberemo, ali je določena različica oz. besedna zveza pogosto v rabi ali ne. Med rezultati iskanja se izpišejo tudi viri, kjer je bilo besedilo objavljeno, tako da lahko sklepamo, če je raba primernejša na primer v publicističnem besedilu, strokovnem besedilu ...

Za slovenski jezik obstajajo trije on-line korpusi, in sicer:
Največja prednost korpusov je, da v njih najdete tudi najnovejše besede, ki jih v slovarjih, slovnici in drugih priročnikih še ni. Primer izpisa rezultatov za besedo blog si lahko ogledate s klikom na fotografijo.

torek, 15. junij 2010

Kako napisati učinkovit prodajni e-mail? (2. del)

Eden izmed dejavnikov, ki bo vplival na uspešnost prodajnega e-maila, je naslov. Umetnost pisanja učinkovitih prodajnih naslovov zahteva veliko znanja, izkušenj in deloma tudi sreče, kajto ob pravem trenutku moramo zaigrati na prave strune ciljnih bralcev. O pisanju učinkovitih naslovov smo že pisali in bomo spet kaj več povedali ob kakšni drugi priložnosti, danes pa se bomo osredotočili predvsem na naslednji korak, ki predvideva, da smo pri bralcu že dosegli, da je naš prodajni e-mail odprl.

Dizajn prodajnega e-maila

V drugi fazi po neposrednem odprtju je prodajni e-mail izpostavljen preizkušnji, pri kateri imate samo približno 10 sekund časa, da bralca pritegnete k branju. Prvi element, ki vpliva na bralčevo vrednotenje, je dizajn sporočila. Pomembno je, da je podoba e-maila usklajena s celostno grafično podobo podjetja, saj tako prejemnikom omogoči enostavno in hitro prepoznavanje naslovnika, kar vzbuja zaupanje. Grafična podoba prodajnega e-maila vpliva na celostni imidž podjetja, zato mora biti izbrana skrbno in premišljeno.

Kako olajšati branje

Drugi pomemben dejavnik je členjenost in preglednost e-maila. Če boste vse besedilo napisali samo v enem stolpcu in ga po možnosti še slabo členili, bo seveda že na prvi pogled delovalo dolgočasno in bo bralca odvrnilo od branja. Besedilo morate zato ustrezno razdeliti na krajše sklope ter ga opremiti s privlačnimi podnaslovi, slikami in ostalimi materiali, ki vzbujajo pozornost.

Najboljše prihranite za konec

Pozornost vaših bralcev in njihovo zvesto spremljanje poslanih gradiv morate spoštovati, zato jih je treba občasno tudi nagraditi. Lahko jim ponudite popust, posebne ugodnosti, vrednostne kupone, darilca ali kaj drugega, kar jih bo razveselilo. Tovrstne nagrade vedno omenjajte in ponudite na koncu prodajnega e-maila, saj jih na ta način navadite, da vaša sporočila preletijo v celoti. Tako bodo vedno znova radovedno pogledali, kaj uporabnega ste jim tokrat pripravili.

petek, 11. junij 2010

Slovenski pravopis

Slovenski pravopis je normativni priročnik, ki obsega slovensko knjižno normo, torej pravila za ustrezno pisanje. Nazadnje je izšel leta 2007 in vsebuje več kot 130. 000 slovarskih iztočnic. Dostopen je v dveh oblikah, in sicer v knjižni verziji ter v elektronski obliki na zgoščenki, ki jo lahko naročite oziroma najprej preizkusite DEMO verzijo: http://www.amebis.si/izdelki/sp2001/

Slovenski pravopis obsega več kot 1700 strani in je sestavljen iz dveh delov:

PRAVILA

1. Nauk o pisnih znamenjih
2. Pravopis
3. Glasoslovje
4. Oblikoslovje
5. Besedotvorje
6. Zvrstnost
7. Preglednice
8. Slovarček jezikoslovnih izrazov
9. Dodatek
10. Slovaropisna pravila

SLOVARkVir: http://www.zrc-sazu.si/pravopis/

Najpomembnejša poglavja slovenskega pravopisa zdaj dosegljiva tudi na MOBILNIH TELEFONIH!

ponedeljek, 7. junij 2010

Kako napisati učinkovit prodajni e-mail? (1. del)

Nekateri prodajne e-maile dojemajo kot nepotrebno smetenje e-pošte, vendar lahko z dobro napisanimi prodajnimi e-maili stranke oz. bralce tudi razveselite. Predpogoj za to je na eni strani vsebina e-maila, na drugi strani pa način, na katerega ste prišli do kontaktnih podatkov prejemnika besedila. Prodajni e-mail je eno izmed učinkovitih orodij za komunikacijo in vzdrževanje stika z vašimi strankami, vendar se je pisanja treba ustrezno lotiti, saj se morate v prodajnem e-mailu še posebej potruditi, da bralcem zagotovite vsebine, ki jih bodo pritegnile in bodo od njih imeli tudi koristi.

Poleg prodajnih vsebin zagotovite tudi poučne / zanimive splošne vsebine

Zaradi poplave reklam in agresivnega načina oglaševanja na vsakem koraku so ljudje siti izključno prodajnih vsebin, zato je potrebno pristop pošiljanja prodajnih vsebin zasnovati nekoliko drugače. Zagotoviti si morate namreč naklonjenost vaših bralcev, zato je dobro poleg prodajnih vsebin pripraviti tudi določene zanimivosti, bodisi povezane z vašimi produkti in storitvami bodisi splošno informativne. Razveselite jih lahko tudi s kakšno šalo, mislijo in drugimi sproščujočimi vsebinami, ki bodo vašemu prodajnemu e-mailu dodale popolnoma novo razsežnost.

Prodajnih e-mailov ne pošiljajte prepogosto

Frekvenca pošiljanja je na eni strani odvisna od vsebine e-mailov (večje kot je število splošnih vsebin, pogosteje jih lahko pošljete) ter na drugi strani od tipa ciljnih strank, ki jim vsebine pretežno pošiljate. Najbolje je, da jih povprašate o njihovih željah in ugotovite, kako pogosto bi e-maile želeli prejemati ter kakšne vsebine jih najbolj zanimajo.

Splošne smernice glede frekvence pošiljanja:

- držite se ustaljenega urnika in prodajne e-maile pošiljajte dosledno (dnevno, tedensko ali mesečno),
- najobičajnejša frekvenca je enkrat tedensko (najprimernejši dnevi so torek, sreda in četrtek),
- premislite tudi o ustaljeni uri pošiljanja, ki jo prilagodite glede na želje in dnevni ritem oz. navade vaših strank.

četrtek, 3. junij 2010

Slovenska slovnica

Slovenska slovnica jezikoslovca Jožeta Toporišiča je prvič izšla leta 1976 in je bila po njegovih besedah sad dvajsetletnega raziskovanja slovenskega jezika. Do sedaj je izšla v 4 ponatisih, nazadnje leta 2004. Četrta izdaja, ki je izšla po skoraj devetih letih, je popolnoma prenovljena in s precej povečanim obsegom. V primerjavi s prejšnjimi izdajami so na novo oblikovana in dopolnjena predvsem naslednja poglavja: besedotvorje, besedoslovje (še posebej oblikoslovna in besedotvorna naglasnost), skladnja ter sporočanje s pragmatiko.

Slovenska slovnica je torej priročnik, kjer so zapisana pravila in zakonitosti slovenskega jezika. Obsega 9 poglavij, in sicer:

1. Zvrstnost slovenskega jezika
2. Glasoslovje
3. Besedoslovje
4. Besedotvorje
5. Oblikoslovje
6. Skladnja
7. Sporočanje
8. Slovenski jezik v času
9. Sodobna vprašanja knjižnega jezika in jezikoslovja

torek, 1. junij 2010

Kako na spletnih straneh učinkovito poudarjati besede?

Na spletu veljajo tudi glede učinkovitega poudarjanja besed nekoliko drugačna pravila kot v tiskanih medijih, zato bomo predstavili prednosti in slabosti različnih načinov izpostavljanja pomembnih besed.

1. Izbira krepkega tiska (bold)

Besede, poudarjene s krepkim tiskom, takoj izstopajo in bralčeve oči se pri „skeniranju“ strani najprej ustavijo na njih, zato morajo biti izbrane skrajno premišljeno. Ne smemo odebeljevati celotnih stavkov in s poudarjanjem pretiravati, saj se učinek hitro izgubi.

Poudarjanje besed prepoznavajo tudi iskalniki in odebeljene besede uvrščajo zelo visoko med relevantne zadetke, zato je na spletnih straneh smiselno poudarjati ravno ključne besede, ki so za vašo spletno stran relevantne. Če na primer poudarite besede zelo, efektivno, učinkovito, itd. bodo sicer pritegnile pozornost vaših bralcev, vendar bodo tudi sami kmalu ugotovili, da imajo besede nizko sporočilno vrednost. Tudi spletni iskalniki bodo vaše spletne strani povezovali med drugim z nerelevantnimi zadetki, s čimer izgubljate na obeh frontah.

Drugače je, kadar vaš primarni cilj ni najdenost v iskalnikih, temveč je besedilo promocijske in marketinško usmerjene narave, kjer želite ravno s poudarjanjem določenih specifičnih prednosti oz. koristi bralca prepričati.

2. Izbira poševnega tiska

Tudi poševni tisk iskalniki prepoznavajo kot pomembnejšega in poudarjene besede uvrščajo višje, vendar moramo uporabo poševnega tiska še posebej premisliti. Poševni tisk namreč v besedilih običajno označuje citatnost besedila (torej navajanje tuje misli, citiranje izjave nekoga, zgodbo znotraj besedila …) in premi govor (citiran dialog).

Na spletni strani lahko zato z nepremišljeno uporabo hitro sporočamo napačne informacije in dajemo bralcu vtis, da ima del besedila drugačno funkcijo, kot smo jo sami želeli doseči, zato je raba poševnega tiska z namenom poudarjanja besed odsvetovana.

3. Izbira podčrtanega tiska

S podčrtanim tiskom je podobno, kot s poševnim tiskom, saj se prav tako hitro zgodi, da je namen poudarjanja besede narobe razumljen. V tem primeru je zmeda nastala ravno v povezavi z internetnim medijem, saj podčrtano besedilo na spletu ponavadi označuje povezavo, ki preusmerja k novemu besedilu (linki). Bralca lahko s podčrtanjem besede hitro zmedete in mu sporočate, da bo s klikom na podčrtano besedo preusmerjen na novo stran, kjer bo dobil dodatne informacije in neuspeli poskusi klikanja na besedo ga lahko spravijo v slabo voljo oziroma v dvome ali stran sploh deluje.

4. Zapis z velikimi črkami

Tudi zapis z velikimi črkami se ponavadi odsvetuje, saj je tovrstno zapisovanje besed v spletnem mediju razumljeno kot kričanje. Dokazano je, da zapisovanje dolgih besednih zvez oz. stavkov z velikimi črkami branje otežuje, saj pri razvozlavanju pomena veliko bolj naprezamo oči kot pri branju v ustaljeni obliki, ki smo je vajeni. Zapisovanje celotnega naslova ali celo stavka oz. odstavka z velikimi črkami z namenom, da bi ga poudarili, je absolutno nesmiselno, saj bomo dosegli ravno nasprotni učinek.

5. Uporaba klicaja

Klicaj je že sicer razumljen kot opozorilno znamenje, zato svojo vlogo v funkciji vzbujanja pozornosti opravi zelo dobro, vendar moramo biti pri uporabi pazljivi, da besedilo na koncu ne vzbuja vtisa patetičnosti. Odsvetovana je uporaba več zaporednih klicajev ali „objemanje“ besede s klicaji (!pozor!), ki je tudi s stališča slovenske slovnice sporno.