Strani

ponedeljek, 29. marec 2010

Smernice za lažjo orientacijo v svetu blogov


Blogi so se začeli pojavljati v sredini 90-ih let in ime zanje se je razvilo iz prvotne besedne zveze „web logs“ (slov. spletni dnevnik), ki se je začela zapisovati kot „weblogs“ in se naposled razvila v okrajšavo „blogs“. Sprva so bili popularni le med ozko skupino navdušencev nad internetom, ki so na ta način dnevno delili informacije s prijatelji in naključnimi bralci. Blogi so bili torej namenjeni objavljanju slik, video posnetkov, individualnih razmišljanj in opažanj.

Do sedaj so se blogi razvili v mogočno marketinško orodje, komunikacijski medij in prostor za kontinuirano objavljanje novic. Blog danes ni več izključno spletni dnevnik, ampak je interaktivno orodje, saj omogoča komentiranje, izmenjavo informacij, spremljanje novic, beleženje mnenj uporabnikov in mnogo več.

Za boljšo orientacijo v svetu blogov prilagam razlago najpogostejših pojmov, s katerimi se ob uporabi bogov srečujete in ste morda za katero izmed njih zmedeni, kaj pravzaprav pomenijo:

Atom: Orodje, ki izpisuje sveže novice, na katere ste na spletnih mestih prijavljeni (alternativa orodju RSS).
Blogroll (Blogrola)*: Seznam blogov, ki jih priporoča ustvarjalec obstoječega bloga.
Blogosphere (Blogosfera)*: Celotna blogerska skupnost; vsi obstoječi blogi znotraj enega ponudnika storitve.
Moblog: Skovanka iz besede „mobile“ in „blog“. Uveljavljena je za bloge, kjer je večina prispevkov poslana in objavljena preko mobilnega telefona. Pogosto gre pravzaprav za fotobloge.
Post: Prispevek objavljen na blogu.
RSS: Okrajšava za Really Simple Syndication; gre za orodje, ki kontinuirano izpisuje sveže novice, na katere ste prijavljeni na različnih spletnih mestih.
Following (Spremljanje)*: Na blogih, kjer je funkcija omogočena, se lahko prijavite kot spremljevalci in na vaši delovni tabli v bloggerju se bodo izpisovale novice, ki so na novo objavljene na blogih, ki jih spremljate.

* zasilni slovenski prevod, ki še ni ustaljen ne normiran

četrtek, 25. marec 2010

Učinkovita pisna komunikacija (2. del)


Že v 1. delu smo omenili, da je treba v kakršni koli poslovni (in tudi zasebni) pisni korespondenci poskrbeti, da sta ime in priimek naslovnika napisana pravilno. Danes se bom osredotočila na koristne tehnične nasvete, ki vam bodo v pomoč pri učinkoviti pisni korespondenci.

Včasih se zatakne že na začetku pisma oz. dopisa, saj je pošiljatelj v dilemi, kako naj prejemnika naslovi. V nadaljevanju so prikazane ustrezne variante in manj običajne variante, pri katerih morate sami pri sebi natančneje opredeliti, kdo je oseba, ki ji pišete, in v kakšnem odnosu ste z njo.

Ustrezne variante
Spoštovani!
Spoštovani g. Novak!
Spoštovani g. Franc Novak!
Spoštovani doc. dr. Franc Novak! (naziv je lahko poljuben)

Manj običajne variante
G. Franc Novak!
Spoštovani g. Franc!
G. Franc!

Kadar je iz morebitne dotedanje korespondence ali iz vaših podatkov nemogoče razbrati spol osebe, ki ji pišete, je primerno, da pismo začnete z besedami, kot na primer: Naslovil sem vas kot go. vendar nisem prepričan, če je to ustrezno. Prosim, oprostite mi, če sem se zmotil in me popravite. Nov podatek bom nemudoma vnesel v svojo evidenco.

Naj besedilo nadaljujem z veliko ali malo začetnico?

Pravili, kako nadaljevati po nagovoru, sta zelo jasni in si ju boste zlahka zapomnili:
1. Kadar za nagovorom naredite klicaj, v nadaljevanju pisanje začnete z VELIKO začetnico, torej:
Spoštovani g. Anton! V skladu z dogovorom ...
2. Kadar pa za nagovorom postavite vejico, nadaljujete besedilo z MALO začetnico, torej:
Spoštovani g. Anton, zahvaljujem se vam za ...

S čim naj pismo/dopis začnem?

Praviloma je takoj na začetku najbolje opredeliti vaš namen, ki ga želite s pisanjem doseči. Drugače je, kadar odgovarjate na sporočilo, saj vam je bilo v tem primeru verjetno že posredovano kakšno vprašanje, predlog itd., zato je najbolje začeti kar z odgovorom, tudi če imate v nadaljevanju za dodati še kaj svojega.

Še en pomemben tehnični element poslovne korespondence je, da jasno označite, kdo je pošiljatelj in navedete tudi kontaktne podatke. Kadar gre za korespondenco v papirni obliki, se pod svoje tipkano ime in priimek še podpišete. Že natisnjeni podpisi niso priporočljivi, ker dajejo vtis masovnega pošiljanja in prejemniku lahko nehote vzbujajo dvom, če ste pismo res poslali vi, saj verodostojnost s podpisom ni zagotovljena.

ponedeljek, 22. marec 2010

Kamor ne uspejo priti niti najboljše tehnike,

prodrejo dobre zgodbe – vem, kaj razmišljate


Kadar uspete povedati zgodbo, ob kateri se poslušalci počutijo, kot da jim berete misli, bodo popolnoma navdušeni. Da lahko tovrsten odziv dosežete, morate razmisliti o ljudeh, na katere želite z zgodbo vplivati in v mislih predvideti čim več ugovorov, na katere bodo ob srečanju z vami najprej pomislili. Ob dejanskem srečanju morate začeti naštevati natanko te pomisleke in na ta način si nemudoma zagotovite pozornost poslušalcev, saj se v opisu prepoznajo, s tem pa ste si pripravili primeren teren, da njihove dvome lahko ovržete in prikažete produkt, storitev ali svoj namen v pravi luči. Pomembno je, da pri prepričevanju ne lažete, saj vam tako narekuje že moralna dolžnost, prav tako pa z laganjem nikoli ne dosežete dolgoročnih poslovnih uspehov. Kupce oz. poslušalce lahko na svojo stran pridobite s tem, da jih motivirate.

S tem izzivom se še posebej soočate, kadar ponujate storitve, ki so bodisi brezplačne bodisi obvezne, saj ste lahko prepričani, da bo največji procent ljudi tam samo zato, ker je zastonj ali po drugi strani zato, ker morajo biti, in na takih dogodkih je najtežje prebiti led.

O soočanju s tovrstnim občinstvom se lahko veliko naučimo iz primera predavatelja, ki je vrsto let na podjetjih predaval o statistiki v poslovnem okolju in se je ponavadi srečeval z nič kaj motiviranim občinstvom. Ker mu tovrsten odziv ni bil všeč in se ni čutil sproščenega, saj je neprestano dobival vtis, da je njegovo predavanje ljudem popolnoma odveč, se je odločil, da bo uporabil sredstvo branja misli in empatije. Od strogo uradnega uvoda je presedlal k sočutnemu, sproščenemu in s humorjem začinjenemu uvodu ter si zadal cilj, da večino osvoji že v prvih 5 minutah, saj bodo tako tudi njegovo znanje vsrkali mnogo bolj, kot bi ga z odporom. Svoj učinkovit uvod je začenjal takole:

četrtek, 18. marec 2010

Učinkovita pisna komunikacija (1. del)

Način vašega pisanja močno vpliva na (ne)uspeh v poslovanju. Pisma, dopisi, poročila in emaili so namreč svojevrsten izkaz vašega odnosa do dela in naslovnika. Pismo, ki je nepravilno naslovljeno, nejasno ali napisano v neustreznem tonu, lahko prejemnika razjezi, mu vzbudi odpor ali ga kako drugače vznemiri. Z nespretnim pristopom si tako nehote zapirate vrata do dobrih poslovnih odnosov in odzivov.

Zato vam bom predstavila 5 poglavitnih načel učinkovite pisne komunikacije, ki jih lahko s pridom uporabite tako v poslovne namene kot v zasebne. Najpomembnejše načelo, ki ga morate imeti v mislih pri vseh vrstah pisne komunikacije, je: Preden se lotite pisanja, razmislite o prejemniku. To je slišati precej samoumevno, toda iz tega načela izhajajo vsa nadaljnja in pogosto nam zaradi stiske s časom ali kakšnih drugih motenj to vodilo uide iz misli.

1. Poskrbite, da naslovnika naslovite pravilno.

V anketi, kjer so spraševali ljudi, ali jih moti, če je na pismu, dopisu oz. drugi obliki pisne komunikacije njihovo ime oz. priimek napisan narobe, jih je 33 % odgovorilo, da jih to zelo moti, 53 % da jih moti in samo 14 % da jih to ne moti. V isto kategorijo sodi tudi naslavljanje z ga. / g. in pravilno navajanje nazivov (če magistra po pomoti povišate v doktorja, ne bo hudega, obraten primer pa je zelo neugoden).

2. Pišite kratke dopise oz. pisma

S tem se boste izognili dolgovezenju in naslovnika ne boste utrujali z nepotrebnimi informacijami. Na ta način si zagotovite, da bo vaše besedilo res prebrano in da bo v njem zgoščeno predstavljen vaš namen. Predolge dopise oz. pisma prejemnik pogosto le preleti in tako lahko hitro spregleda kakšno pomembno informacijo, ki ste jo posredovali skupaj s številnimi nepomembnimi podrobnostmi.

3. Izogibajte se strokovni prezapletenosti

Tukaj še enkrat poudarimo, da moramo imeti, že preden začnemo pisati, pred očmi naslovnika. Izbrati moramo ustrezne izraze, ki bodo tudi naslovniku pomenili enako kot nam. Motnje v komunikaciji lahko hitro nastanejo, kadar smo v stiku z nekom, ki ni iz naše stroke.

Kot primer vzemimo dve varianti obvestila, ki ga lahko serviser računalnikov napiše stranki:
a) Obveščamo vas, da je vzrok za nepravilno delovanje vašega računalnika okvara CPU, ki se pregreva, hkrati pa smo ugotovili, da bi bilo potrebno še flashati BIOS in formatirati hardware, da bo vaš računalnik spet normalno deloval, zato nas zanima, če se tudi s temi posegi strinjate?

b) Obveščamo vas, da je vzrok za nepravilno delovanje vašega računalnika motnja v hlajenju procesorja, kar smo že uredili, hkrati pa smo ugotovili, da bi bilo potrebno še posodobiti vašo strojno opremo in ponovno naložiti operacijski sistem, da bo vaš računalnik spet normalno deloval, zato nas zanima, če se s tudi temi posegi strinjate?

torek, 16. marec 2010

Kamor ne uspejo priti niti najboljše tehnike,
prodrejo dobre zgodbe - KAJ ŽELIM OD VAS?

Ljudje že na začetku ne bodo hoteli sodelovati z vami in vam ne bodo dali priložnosti, če posumijo v vaše namene. Kadar jim želite predstaviti prednosti, ki jih bodo v sodelovanju z vami pridobili, jih najprej zanima, kaj boste imeli vi od tega in nesmiselno je svoje koristi skrivati, saj s tem vzbujate nezaupanje. Večine namreč ne moti to, da boste imeli tudi vi koristi, vse dokler jim to predstavite v obliki, ki je zanje smiselna in jim ne lažete.

Študija primera:

To metodo je v času študentskih let s pridom uporabljala danes zelo uspešna vodja prodajnega kolektiva pri enem največjih slovenskih podjetij. Tako kot mnogi študenti je tudi sama morala poprijeti za študentsko delo in izbrala je terensko anketiranje, saj je bilo glede plačila zelo visoko uvrščeno. Njena izkušnja in aplikacija metode je prava zakladnica znanja.

„Ugotavljam, da terenskim anketarjem še danes dajejo podobna navodila, kot so jih takrat dali nam, čeprav smo vsi že po prvem popoldnevu na terenu ugotovili, da je metoda veliko težje izvedljiva v praksi, kot v teoriji. Vsak anketar bi namreč moral osebo, ki jo obišče na domu, pozdraviti z naslednjim nagovorom: »Pozdravljeni! Sem XZ iz podjetja XY in me zanima, če vas lahko malo zmotim in vam vzamem 5 minut časa, da mi odgovorite na vprašalnik o X.« V mojem prvem delovnem popoldnevu mi je bilo pripravljenih odgovoriti 5 ljudi …  od 33 vprašanih. Bila sem popolnoma razočarana, vendar sem upala, da sem imela samo slab dan.

četrtek, 11. marec 2010

Tremo slovnične orehe (3. del)


Pred vami je še tretji del slovničnih vprašanj, na katere bomo odgovorili na razumljiv način, ki vam bo v pomoč pri nadaljnjem pisanju. Odgovore na nekatera dodatna vprašanja ste izvedeli že v komentarjih, ki so tudi v bodoče poleg našega email naslova pisanje.besedil@gmail.com na voljo za vprašanja.

7. Imena krajev - kdaj z veliko kdaj z malo začetnico?


Pri zapisovanju imen krajev pišemo vse dele imena z veliko začetnico: Kranjska Gora, Kanalski, Lom, Drenov Grič, Dolenjske Toplice, Zidani Most, Bohinjska Bela, Gornji Grad, Škofja Loka, Mirna Peč ...

Izjeme pri zapisovanju so: neprvi predlogi (Sela pri Dobovi) in samostalniki mesto, trg, vas, selo (selca), naselje (Novo mesto, Nova vas)

8. Vejica pri sestavljenih veznikih - medtem ko, s tem da, potem ko

Vejice znotraj sestavljenih veznikov ne pišemo, temveč vedno stoji PRED vezniškim sklopom. Pravilo bo najjasneje razvidno iz primerov:
a) Avtorjevo prvo delo je poželo velik uspeh, medtem ko za drugega to zelo težko trdimo.
b) Izobraževalni ciklus bo potekal šest mesecev, s tem da bodo prvi trije meseci namenjeni praktičnemu delu.
***Tukaj nas lahko hitro zavede primer, kjer vejica je: Vse moramo seznaniti s tem, da je neupoštevanje pravil kaznivo. V tem primeru ne gre za združen veznik, ampak je veznik samo beseda da, besedna zveza s tem pa je predmet.
c) Potem ko sem to izrekel, nisem več čutil strahu.

torek, 9. marec 2010

Kamor ne uspejo priti niti najboljše tehnike,
prodrejo dobre zgodbe - KDO SEM?

Prvo vprašanje, ki si ga ljudje zastavijo v trenutku, ko ugotovijo, da želite na njih vplivati, je: „Kdo je ta človek?“ Z zgodbo jim lahko pomagate videti ravno tisto, kar sami želite, da bi prepoznal. Tako na primer javni govorec, ki govor začne s simpatično in smešno šalo, v trenutku odgovori na vprašanje poslušalcev: „Ali me bo predavanje/govor dolgočasil?“ Takoj, ko poslušalce spravi v smeh, je pritegnil njihovo pozornost in zanimanje je vzpostavljeno.

Zgodbe so lahko zelo osebne in z njimi poslušalcu damo občutek, da smo mu nekaj zaupali, zato se tudi on počuti varnejšega in je pripravljen zaupati nam. Vendar na vprašanje kdo sem lahko odgovarjamo tudi s kakšnim splošnejšim primerom, kjer so glavna sporočila jasno izražena.

Študija primera:
Učitelj javnega nastopanja Ian Scott za prebijanje ledu in vzpostavitev kontakta s publiko na svojih seminarjih pogosto pove naslednjo zgodbo:

Zato, da danes stojim pred vami s ponosom ter celo vrečo znanja in izkušenj, ki jih bom z veseljem delil z vami, sem moral v preteklosti doživeti najbolj ponižujoč trenutek v življenju. V mladosti sem bil zelo živahen in razigran fant, nato pa je pri mojih 15 letih nenadoma z vso močjo udarila puberteta in naenkrat sem postal skrajno sramežljiv. Kot da ni bilo že to v vsakdanjem življenju dovolj, sem v osmem razredu odkril, da sem razvil še en talent, in sicer neizmeren strah pred javnim nastopanjem. S tem dejstvom sem se seznanil na dan, ko bi morala skupaj s prijateljem predstaviti najino seminarsko nalogo o Afriki, vendar se je predstavitev iztekla tako, da sem spregovoril cele tri besede: „Daj ti govori!“ S potnim čelom in prestrašenim pogledom sem sošolcu predal še svoje zapiske in nato stal pred tablo kot kup nesreče.

petek, 5. marec 2010

Tremo slovnične orehe (2. del)

Na vrsti je drugi del slovničnih zagat, ki jih skušamo razložiti na čim bolj enostaven način. Še vedno ste vabljeni, da dodatna vprašanja oz. predloge posredujete na naš email naslov: pisanjebesedil@gmail.com ali v komentarjih.

4. Zapisovanje ure in datuma v besedni zvezi

Odgovor je na prvi pogled zelo logičen, vendar se pri uporabi v konkretnih primerih zatakne (kje drugje kot) pri vejicah. Tudi v Slovenskem pravopisu ni podan popolnoma enoznačen odgovor, saj so navedeni naslednji primeri:

* Zveze kot v nedeljo, 9. maja, (bo) ... se redkeje pišejo tudi brez vejic, tj. v nedeljo 9. maja (bo).
* Tip kot v nedeljo ob 9. uri (bo) ... se navadno piše brez vejic.
* Če prvi in drugi primer združimo, se navadno piše takole: v nedeljo, 20. maja, ob 17. uri (bo).
  Zadnji primer je tudi najpogosteje v uporabi in tukaj so dileme glede pisanja vejice razrešene.

  torek, 2. marec 2010

  Kamor ne uspejo priti niti najboljše tehnike,
  prodrejo dobre zgodbe


  Se vam zdi pripovedovanje zgodb preveč otroško in ne najdete povezave s profesionalnim copywritingom? Zamujate veliko skrivnost! Ravno pisanje prepričljivih zgodb je ena najpomembnejših veščin, ki jih je potrebno za profesionalno pisanje besedil obvladati.

  Dobro napisane zgodbe si v očeh bralcev pridobijo popolnoma avtonomen status in če so zanimive, zabavne ter po potrebi izobraževalne, ostanejo bralcu še dolgo časa v spominu in mu predstavljajo enega najprijetnejših elementov v procesu seznanjanja z novim produktom oz. storitvijo.

  »Biti človek pomeni imeti povedati številne zgodbe.« (Isak Dinesen)

  Zgodbe se namreč uporabljajo tudi v vsakdanji interakciji in že zaradi tega se ljudje ob poslušanju počutijo domače, to pa posledično sproža še kup drugih pozitivnih učinkov. S prepričljivo zgodbo si lahko zelo hitro pridobimo zaupanje poslušalcev in ker je tehnika izredno prilagodljiva, lahko na ta način prodamo oz. strankam predstavimo kateri koli produkt oziroma storitev.

  Čar zgodb je, da jih nikoli ne zmanjka, res pa je, da je tudi to veščino tako kot vse druge potrebno izpiliti. V bližnji prihodnosti vam bom predstavila načine, kako se pisanja zgodb lotiti efektivno. Spoznali boste ključne tehnike, ki jih uporabljajo najboljši tekstopisci in ki bodo tudi za vas lahko odlična odskočna deska.