Strani

petek, 5. marec 2010

Tremo slovnične orehe (2. del)

Na vrsti je drugi del slovničnih zagat, ki jih skušamo razložiti na čim bolj enostaven način. Še vedno ste vabljeni, da dodatna vprašanja oz. predloge posredujete na naš email naslov: pisanjebesedil@gmail.com ali v komentarjih.

4. Zapisovanje ure in datuma v besedni zvezi

Odgovor je na prvi pogled zelo logičen, vendar se pri uporabi v konkretnih primerih zatakne (kje drugje kot) pri vejicah. Tudi v Slovenskem pravopisu ni podan popolnoma enoznačen odgovor, saj so navedeni naslednji primeri:

* Zveze kot v nedeljo, 9. maja, (bo) ... se redkeje pišejo tudi brez vejic, tj. v nedeljo 9. maja (bo).
* Tip kot v nedeljo ob 9. uri (bo) ... se navadno piše brez vejic.
* Če prvi in drugi primer združimo, se navadno piše takole: v nedeljo, 20. maja, ob 17. uri (bo).
  Zadnji primer je tudi najpogosteje v uporabi in tukaj so dileme glede pisanja vejice razrešene.


  5. Hitra pomoč pri zapisovanju števil

  Z zapisovanjem števil z besedo se sicer srečujemo redkeje, vendar nam v glavi takoj začnejo švigati vprašanja: kaj se že piše narazen, stotice, destice?

  Pri tej zagati so nam v pomoč naslednja pravila:

  Skupaj pišemo:

  * glavne števnike do 100: enajst, petindvajset, sedeminsedemdeset
  * stotice: dvesto, sedemsto
  * vrstilne, ločilne in množilne števnike: enaindvajseti, stoenajsti, dvatisoči, sedemilijonti
  * tvorjenke iz števnikov: desettisoče (ljudi), stotisoči (berejo), šestmilijonski

  Narazen pišemo vse glavne števnike: sto enajst, dva tisoč, sedem milijonov tristo tisoč sto (300.100), tristo en tisoč sto (301.100), devetnajststo šestindvajset (1926)

  6. Uporaba predlogov s/z in h/k

  Pri odločanju med predlogoma s in z je najboljša pomoč še vedno stavek, ki se ga spomnimo še od osnovne šole:
  Ta SuHi ŠKaFeC PČa.
  Predlog s vedno pišemo pred besedami, ki se začnejo s črkami p, t, k, f, h, s, š, c, č, pred besedami, ki se začnejo na ostale črke, pa uporabljamo predlog z (z avtom, z grabljami, z delom ...)

  Glede uporabe predlogov h/k je pravilo še enostavnejše, saj se h uporablja izključno pred besedami, ki se začnejo na črki k ali g (h kosilu, h Gašperju), pred vsemi ostalimi pa uporabljamo predlog k.

  Vaš odziv na objavo lahko obkljukate v spodnjem meniju!

  Ni komentarjev:

  Objavite komentar