Strani

petek, 29. januar 2010

Copywriting v 30 sekundah

Glavna naloga uspešnih tekstopiscev je predstaviti storitve oz. izdelke kratko, a učinkovito. Dobra vaja je, da poskusite stvar, o kateri pišete, v celoti predstaviti v 30 sekundah. Nemogoče?

Sploh ne, kajti v 30 sekundah boste prisiljeni izpostaviti stvari, ki so ključne, prav tako pa se vam bodo verjetno utrnile tudi kakšne druge izvirne ideje oz. rešitve, ki jih boste s pridom uporabili v daljšem besedilu.30 sekundne predstavitve so učinkovite zaradi zgoščenosti in so v nasprotju z dolgovezenjem inovativen pristop, s katerim boste že na prvo žogo pritegnili marsikoga.

sreda, 27. januar 2010

Aktiviranje „DA!“ miselnosti pri bralcih

Kadar pišemo besedilo, moramo imeti vedno pred očmi končno destinacijo – bralca. Dejstvo je, da bolj kot se s pisanjem uspemo približati bralcu in v njegovih mislih ustvariti „DA!“ odziv, boljše rezultate bomo z besedilom dosegli. Človek vedno stremi h kontinuiteti in če bomo že z začetkom in osrednjim delom besedila pri bralcu ustvarili odziv strinjanja, jim bo na koncu toliko težje reči „ne“, kar znatno poveča tudi možnosti uspešne prodaje, prepričljivosti, vzbujanja zaupanja itd.

Tehnika aktiviranja „DA!“ miselnosti pri bralcih je pravzaprav zelo preprosta. Vprašanja morate oblikovati tako, da pri bralcu dosežejo odobravanje in se strinja z izjavami, ki jih navajate.

>>> Vsi si želimo uživati v življenju brez stresa, kajne?

>>> Želite si, da bi prihranili več denarja, je tako?

>>> Se strinjate, da je odličen občutek, ko si končno lahko privoščite nakup hiše?


Tako formulirana vprašanja imajo še dodatno prednost: z njimi namreč bralca tudi prepričujete, da določen izdelek ali storitve potrebuje in ga k odločitvi spontano vzpodbujate. Če še enkrat preberete zgornja vprašanja in razmislite o svojem odzivu, se boste strinjali, da je bila predstavljena ena izmed zelo efektivnih tehnik, kajne?

ponedeljek, 25. januar 2010

Uporaba citatov pri copywritingu

V odmevnih besedah enega najuspešnejših osebnosti iz področja marketinga, ameriškega umetnika prodajanja Williama Bernbacha, je skritih veliko resnic. Ena izmed njih je povezana tudi z bogatenjem besedil s premišljeno uporabo citatov, ki predstavljajo preverjeno uspešnen način, kako z besedilom pritegniti pozornost. Prvi adut citatov je v tem, da so zaradi svoje strukture in načina zapisa vizualno takoj opazni, drugi adut pa je ta, da citati znanih osebnosti vzbujajo zaupanje, saj jih bralci povezujejo z uspešnostjo, suverenostjo na določenem področju in s pozitivnim zgledom.

Učinek uporabe citatov je pogojen tudi z asociacijo na dialog, saj je citatnost vedno korespondiranje in miselni pogovor z razmišljanjem drugega, s čimer sta tudi v besedilu izrazito poudarjeni živost in zgovornost, kar bralca dodatno pritegne.

Pri izbiri citatov je treba biti pozoren na dva elementa:

1.Citat mora biti relevanten
V vsakem besedilu se že na začetku odločimo, katere ključne elemente bomo najbolj izpostavili, zato moramo tudi citat izbrati tako, da se s kontekstom besedila ujema. V nasprotnem primeru bralca zmedemo in s pisanjem dosežemo ravno nasproten učinek.

2.Citat mora biti kratek
Glavni adut citata je, kot smo prej omenili, ravno v njegovi vizualni izpostavljenosti, zato mora biti sporočilo jasno in jedrnato. V predolgem citatu se smisel hitro izgubi oziroma sploh ne pride do izraza.

četrtek, 21. januar 2010

Izbira naslova, ki deluje kot čarovnija

Naslov je najbolj izpostavljeno mesto vsakega besedila in tudi eden ključnih dejavnikov, ki bralca pritegne v nadaljnje branje ali pa ga takoj odvrne. V marketingu se tekstopisci pogosto poslužujejo zavajajočih naslovov, čeprav je njihova uporaba dvorezen meč. Če so sestavljeni zelo dobro in izvirno, lahko bralca sicer presenetijo, nasmejejo ali drugače pritegnejo k nadaljnjem branju, vendar obstaja na drugi strani zelo velika verjetnost, da bo bralec razočaran nad vsebino, ki ni niti malo v povezavi z napovedjo naslova, in bo s tem izgubil tudi zaupanje v podjetje, ki storitev ali besedilo trži.


V poslovnem svetu se vedno izkaže, da dolgoročno največ zaleže poštenost pri poslovanju, zato je dobro tudi storitve in izdelke tržiti na način, pri katerem stranko sicer navdušite, vendar je ne zavajate.

V nadaljevanju je naštetih 7 učinkovitih formul, ki lahko olajšajo proces pisanja efektivnih naslovov, ki bodo besedilu dodali težo. Vendar nobena formula ni instant zagotovilo uspeha, zato je potrebno za uspešno uporabo formul preizkusiti veliko variacij, uporabiti domišljijo in dobro premisliti ali je naslov res v skladu s ciljem, ki ga želimo z besedilom doseči. Brez TRUDA tudi rezultatov ni.

1. Neposreden in direkten naslov
> Najboljša zabava v mestu, ki je ne gre zamuditi

2. Naslov v obliki vprašanja
> Kako izbrati darilo za žensko – in preživeti?

3. Zagotavljalni naslov
> V 5 korakih se boste izognili težavam s koncentracijo

4. Naslov z (ne)skritim namigom
> Kaj še čakate, nov model je že na voljo!

5. Naslov, ki navaja razloge
> 7 razlogov, zakaj naše ponudbe ne smete zamuditi

6. Naslov v obliki ukaza
> To je vaša priložnost. Zgrabite jo!

7. Naslov z osebnim pristopom
> Ni nam vseeno za vašo prihodnost

sreda, 20. januar 2010

Copywriting kot orodje uspešne prodaje

Pri tekstopisju je potrebno najprej opredeliti cilj, ki ga želimo z besedilom doseči, saj se le-ta spreminja glede na vrsto besedila in medij, kjer bo tekst objavljen. Največji izziv vsakega dobrega tekstopisca je napisati besedilo, v katerega bodo zajete vse ključne informacije, ki morajo biti za zagotavljanje efektivnosti besedila razporejene in napisane na točno določene načine, hkrati pa besedilo ne sme delovati prisiljeno in okorno.

Copywriting, namenjen promociji in prodaji, je veščina, ki producira besedila z namenom promocije produktov, idej, podjetja, storitev. Pri nastajanju besedila mora biti tekstopisec osredotočen na skrbno izbiro besed ter na konstrukcijo besedila na način, ki bo prepričal bralca, da stori določeno dejanje.

Zavedati se moramo, da cilj ni vedno izključno nakup določena izdelka oziroma naročilo storitve, temveč je včasih še pomembnejše dejanje, v katerega želi copywriting prepričati bralca, na primer naročilo na e-novice, klic na določeno številko, posredovanje podatkov idr. Včasih so namreč ravno tovrstna dejanja tista, s katerimi si pridobimo zaupanje stranke in so ključna v verigi povečanja prodaje. Tu je skrit tudi dodaten adut, ki ga s profesionalnim copywritingom dobite, saj si povečanja prodaje ne zagotavljate z agresivnimi metodami, temveč s premišljeno uporabo besed, ki tudi stranki izkazujejo spoštovanje in ohranjajo visoko stopnjo zaupanja.

ponedeljek, 18. januar 2010

Kaj je copywriting oz. tekstopisje?

Glede na to, da je področje, ki ga copywriting oziroma tekstopisje pokriva, zelo široko, bi najbrž lahko našteli toliko definicij, kolikor je tekstopiscev na svetu. Tekstopisje - copywriting lahko razdelimo na tako imenovana marketing besedila (spletne strani, prodajna pisma, slogani …) in predstavitvena besedila (govori, PR članki, intervjuji, predstavitve podjetja/storitev/izdelkov …)
Področji se med seboj sicer razlikujeta v namenu, saj imajo marketing besedila cilj povečevanja donosa podjetja, predstavitvena besedila pa jasnost podanih informacij, vendar je obema skupno to, da za produciranje uspešnih končnih izdelkov zahtevata uporabo številnih znanj.

Dobrega tekstopisca definirajo naslednji elementi:
Iz vzorca je razvidno, da je pomemben skupek med seboj interaktivnih lastnosti, ki so predpogoj za pisanje dobrih prodajnih ali predstavitvenih besedil. Pri vsakem novem projektu pa je potrebno tudi izumljanje unikatne formule, ki bo ustaljenemu poslovanju podjetja dodalo popolnoma nove razsežnosti. Šele takrat besede začnejo resnično delati za vas!