Strani

četrtek, 28. oktober 2010

Kako napisati učinkovito besedilo?

Marketing išče vedno nove izrazne možnosti, preizkuša meje, testira nove metode in se na vsakem koraku usmerja le k enemu cilju: dobičku. Vendar so se časi tako imenovanih instant zaslužkov in metod uspeha iz danes na jutri spremenili, saj trg postaja vedno bolj zasičen. Bistveno vprašanje je, kateri pristop ubrati? Nekateri so se usmerili v agresiven marketing, pri katerem na stranke prežijo na vsakem koraku, drugi izbirajo bolj prefinjene ali subtilne t. i. gverilske pristope. Odgovora, kam naprej, ne zna povedati nihče, vendar to tudi ni moj današnji namen.

Prehodite kilometer v čevljih tistega, kateremu pišete.
Mike Morgan

Predstaviti želim namreč pomembno dimenzijo uspešnega marketinga, za katero se je po drugi strani potrebno precej potruditi. Tudi za tekstopisce se zdi, da ugaša čas neomejenega kreativnega izražanja, ki je pogosto samo sebi namen, in prihaja čas jasnih ter uporabnih sporočil.

Eden pomembnejših ameriških tekstopiscev Mike Morgan v svojih napotkih za dobro pisanje zelo poudarja pomembnost vživljanja v vlogo tistega, ki mu je besedilo namenjeno. Tovrstna metoda je ena daleč najuspešnejših, saj tekstopiscu pomaga besedilo oblikovati natanko tako, kot ga naslovnik želi, zato so tudi možnosti prepričevanja izredno velike.

Kaj si stranka želi, kaj potrebuje in kaj pričakuje od nas?

Vendar tako imenovane ''zamenjave čevljev'' ni mogoče narediti čez noč, temveč je potrebno pri uspešnem pisanju ubrati drug pristop. Največ dela je namreč potrebno opraviti pred začetkom samega pisanja, saj je treba dobro raziskati potrebe ciljne stranke, kateri besedilo namenimo. Tukaj bližnjic ni in kakor hitro se zatečemo v varno zavetje svojega sklepanja in predvidevanja, že izgubljamo. Stranko moramo neizbežno povprašati, kaj si želi, kaj potrebuje in kaj pričakuje od nas.  Pozitivna stvar tega pristopa je, da končno besedilo, ki prepriča našo stranko, učinkovito deluje na celotno skupino ciljnih strank s podobnimi interesi in takrat začne naše besedilo dosegati učinke, ki smo jih želeli.

Ta pristop vsekakor ni odkritje tople vode in se v praksi pri dobrih tekstopiscih uporablja ves čas, vendar je o pomembnih stvareh bolje slišati večkrat, kot nikoli.

ponedeljek, 18. oktober 2010

Uporaben pravopis: pisanje vejic

Pisanje vejic je področje, s katerim se srečujem vsak dan v poslovni in privatni korespondenci, pred zadrego pa se pogosto znajdemo predvsem pri pisanju uradnih besedil, za katera si želimo, da bi bila pravopisno čim bolj pravilna.

Ogledali si bomo nekaj uporabnih pravil, po katerih se lahko pri pisanju vejic orientiramo.

Vejice, ki nam jih narekujejo vezniki

Vejice navadno pišemo pred spodaj naštetimi vezniki, ki si jih je najbolje zapomniti, saj so v večini primerov zanesljivo opozorilo za zapisovanje vejice.

Protivni vezniki: a, pa, vendar, toda, ampak, temveč, le, samo
Sklepalni vezniki: zato, zatorej, torej
Vzročni vezniki: kajti, namreč, sicer, saj
Pojasnjevalni vezniki: to je, in sicer, in to
Pred drugim delom stopnjevalnega veznika: ne samo – ampak tudi, ne le – temveč tudi, tako – kakor tudi

Primeri:
Želeli smo ji sporočiti novico, vendar nismo imeli možnosti za to.
Rezultati so pričakovani, kajti vseskozi so tendence kazale v to smer.
Razprava ne opisuje samo dejstev, ampak tudi konkretne primere.
Predstava je končana, zato je čas za razpravo.

Primeri, kjer vejice NE zapisujemo

Vezalni vezniki: in, ter, pa
Pred drugim delom ločnega veznika: ali – ali, bodisi – bodisi
Stopnjevalno priredje: ne – ne, niti – niti

Primeri:
Dobro je počakati in šele kasneje realno oceniti situacijo.
Ali mi boste pomagali ali naj pomoč raje poiščem drugje?
Niti z delom niti z uporom niso prišli daleč.

Kadar je skupaj več veznikov, vejice med njimi ne pišemo (izpišemo jo samo pred prvim veznikom, kjer je to potrebno).

Več veznikov skupaj: in ko, toliko da, s tem da, in ker, tako kot, tako da

Primeri:
Pravočasno ste nam posredovali gradiva, tako da bomo nemudoma pričeli z delom.

Najpomembnejša poglavja slovenskega pravopisa so zdaj na voljo tudi kot APLIKACIJA ZA MOBILNE TELEFONE.

petek, 8. oktober 2010

Vaše mnenje šteje

Gradiva in informacije o pisanju besedil želimo narediti še bolj uporabniku prijazne in zagotoviti vam želimo še več uporabnih informacij, ki jih pri pisanju potrebujete in jih trenutno pogrešate.

Prosimo vas, da nam vaše želje zaupate v kratki anonimni anketi: Kliknite tu za dostop do ankete

Zahvaljujemo se za vaš odziv in kmalu vam bomo zagotovili še več brezplačnih gradiv, ki ste jih do sedaj pogrešali.

sreda, 6. oktober 2010

Pisanje besedil, ki „igrajo“ na čustva

Dejstvo je, da z besedili najhitreje dosežemo želeni cilj takrat, kadar v bralcu vzbudimo določena čustva, saj pri tem uporabimo tiste dražljaje, na katere se ljudje najhitreje odzivamo. Kljub vsemu pa pri uporabi metod "igranja" na čustva obstaja več pravil, saj človeka lahko k določeni akciji vzpodbudimo bodisi s pozitivno vzpodbudo bodisi z opozarjanjem na mogoče nevarnosti, negativne posledice itn.

Najprej rani, potem zdravi

Zgornji izrek je bil pri marketinškem pisanju dodobra preverjen in s pridom uporabljan, saj dokazano deluje. Še danes lahko ta pristop opazite v številnih bolj „agresivno“ marketinško naravnanih reklamah in drugih prodajnih besedilih. Pravilo je preprosto, saj na začetku v besedilu bralca prestrašimo, mu vzbudimo nelagodje oz. kakšno drugo negativno čustvo, nato pa mu v trenutku šibkosti ponudimo rešitev.

Tovrsten pristop ima poleg moralnih zadržkov še eno negativno plat, ki se je mnogi oglaševalci ne zavedajo. Kljub temu, da bralca besedilo prepriča, v ozadju še vedno ostane grenak priokus, saj smo ga soočili z njegovimi negativnimi čustvi, česar pravzaprav nihče ne mara. Posledično kupec tudi do izdelka podzavestno obdrži določeno distanco, v vsakem primeru pa pristop preneha delovati v tistem trenutku, ko se bralec zave, s kakšnim namenom in na kakšen način so mu bile informacije podane.

Kakšne prodajne učinke ima pozitiven pristop?

Tako, kot se ljudje bojimo negativnih stvari in bi naredili marsikaj, da jih preprečimo, se nasprotno tudi veselimo pozitivnih stvari in upam si trditi, da nas enako motivirajo. Ljudje namreč vedno stremimo po nečem boljšem in kadar nam nekdo izdelek ali storitev predstavi tako, da v opisu prepoznamo naše koristi ter rešitev, ki nam bo izboljšala življenje, kupimo še z manj pomisleki kot v zgornjem primeru. Pri pozitivnem pristopu se mora sicer pisec besedil bolj potruditi, saj ima manj časa, da prepriča, toda kadar bralec v besedilu in celotnem konceptu začuti nekaj pozitivnega, smo ga v trenutku pridobili na svojo stran.