Strani

četrtek, 25. november 2010

3 skrivnosti uspešnih poslovnih dopisov

Poslovni dopisi so nedvomno neizogiben del poslovne komunikacije in pogosto igrajo pomembno vlogo pri uspešnosti celotnega poslovanja. Posebno težo imajo tedaj, kadar moramo z njimi čim bolj učinkovito rešiti morebitne spore ali uporabiti premišljene taktike prepričevanja. Pisana beseda ima v primerjavi z osebnim kontaktom določene omejitve, vendar lahko po drugi strani predstavlja zelo efektivno orodje, ki nam pomaga doseči želene učinke.


1. Izogibajte se uporabi vedno istih obrazcev

Dejstvo je, da se v naši dnevni komunikaciji nabor različnih dopisov hitro skrči na nekaj variant in tudi sami se jih kmalu naveličamo. Toda temu se moramo zavestno čim bolj izogibati, še posebej takrat, kadar je dopis pomemben. Ljudje namreč naš ton iz napisanega hitro razberejo in se tudi sami odzovejo bodisi medlo bodisi nezainteresirano, s čimer se krhajo dobri poslovni odnosi. Pri pisanju zato bodite ustvarjalni in ko se zalotite, da ste zapadli v rutino, izumite kaj novega, uporabite fraze, ki jih sicer ne bi, ali pa začnite z inovativnim uvodom. Vaš trud bo poplačan nemudoma, ko boste prejeli svež odziv prejemnika.

2. Uporabite domiselne zaključne pozdrave

Najpogosteje se inovativnost ustavi pri zaključnih frazah, saj po pregledu naših dopisov ugotovimo, da uporabljamo ene in iste dolgočasne pozdrave in vljudnostne fraze. Vendar nam ravno zaključek daje dobro iztočnico, da omenimo nekaj vzpodbudnega, morda celo pohvalimo naslovnika oziroma mu namesto običajne zveze Lep pozdrav zaželimo preprost, a svež in učinkovit Prijazen dan.

3. Naučite se prilagajati ton dopisa

Glavni atribut pisne komunikacije v primerjavi z osebnim stikom se pokaže v kritičnih situacijah, kot so spori, pritožbe in drugi negativni odzivi, saj imamo pri pisanju odgovora bistveno več časa za premislek in veliko lažje upoštevamo pravilo štetja do deset. Pisno komuniciranje nam v tovrstnih primerih omogoča celo zavidljive uspehe, saj nam ponuja celo paleto možnosti, kako se ustrezno odzvati. Bistvena tehnika, ki jo moramo pri tovrstnem odzivu uporabiti, je spreminjanje negativnega odziva v nevtralnega oziroma pozitivnega. Detajlne korake tehnike boste izvedeli v enem naslednjih prispevkov.

torek, 9. november 2010

Uporaben pravopis: stičnost ločil

Upoštevanje pravil stičnosti posameznih ločil je ena pogostejših zagat pri pisanju vseh vrst besedil, saj so pravila pogosto kršena celo v javnih besedilih in se nam hitro zgodi, da splošno priučene napake ponavljamo sami.

Stičnost ločil delimo v 4 kategorije in s konkretnimi primeri bomo pokazali ustrezno rabo vseh vrst ločil glede na strokovne smernice slovenskih pravopisnih priročnikov.

STIČNA LOČILA
 • opuščaj ______'______   (primer: Dekl'ce so plesale)
 • vezaj ______-______    (primer: 60-letnica)
 • poševnica ______/______    (primer: iskati/poiskati)

LEVOSTIČNA LOČILA
 • pika ______. ______    (primer: Sedla je. Prijazno se je nasmehnila.)
 • vejica ______, ______    (primer: Sreča je, da je pred mano pot.)
 • vprašaj ______? ______    (primer: Kdaj se bova spet videla?)
 • klicaj ______! ______    (primer: Nikar tako hitro!)
 • podpičje ______; ______    (primer: Imel je veliko dela; včasih je skladal tudi pozno v noč.)
 • dvopičje ______: ______    (primer: Dobro se je osredotočiti na: pisanje, branje in interpretacijo.)
 • narekovaj zgoraj ______ “ ______    (primer: Pojdi zdaj!“)
 • zaklepaj ______) ______    (primer: Pojdite do zadnji vrat (desno).)
 • deljaj ______-    (primer: tradi-   (nova vrstica)  cija)

DESNOSTIČNA LOČILA
 • narekovaj spodaj „______    (primer: Gremo naprej!“)
 • oklepaj (______    (primer: To pa naj ostane skrivnost (smeh).)

NESTIČNA LOČILA
 • tri pike ______ ...    (primer: Ko se s pogledom zazremo stran ... Odplavamo ...)
 • pomišljaj ______ – ______ *    (primer: Ja – pridem.)
Pomišljaj je v pomenu od–do stičen; npr. 1996–1999.

Dodatne smernice za ustrezno pisanje ločil

1. Med dvema ločiloma ni presledkov.
(Primer: Skrivnosti nam je zaupal prof. Uroš Marte, univ. dipl. inž., ki dela in živi v Avstraliji.)

2. Pri številčenju poglavij za piko ni presledkov.
  (Primer: 1.1.2.1)

3. Levostičnost pike bi morali upoštevati tudi pri pisanju datumov.
(Primer: 21. 12. 2010)

Najpomembnejša poglavja slovenskega pravopisa so zdaj na voljo tudi kot APLIKACIJA ZA MOBILNE TELEFONE.