Strani

četrtek, 29. april 2010

Kako napisati opravičilo?

Uradno opravičilo je besedilo, v katerem sporočevalec izraža obžalovanje za svoje ravnanje, ki je naslovniku škodovalo oz. je z njim sporočevalec kršil dogovor. Uradno opravičilo pošiljajo posamezniki ustanovam oz. njihovim predstavnikom in ustanove oz. njihovi predstavniki posameznikom. Sporočevalec zase uporablja prvoosebno glagolsko obliko v ednini, če se opravičuje v imenu ustanove, pa 1. osebo množine.

Pri pisanju uradnega opravičila moramo upoštevati obliko uradnega dopisa:

1. GLAVA:
- podatki pošiljatelja (v levem zgornjem kotu),
- kraj in datum pisanja (v desnem zgornjem kotu),
- podatki o naslovniku (v levem zgornjem kotu pod podatki pošiljatelja).

2. JEDRNI DEL:
- nagovor (Spoštovani!),
- pojasnite, glede česa se opravičujete in vzroke, zakaj je do nesporazuma prišlo,
- včasih je potrebno priložiti še kakšno dokazilo (navedete jih v prilogi).

3. ZAKLJUČEK:
- prijazen pozdrav, kjer se še enkrat opravičite in prosite za razumevanje,
- podpis (v desnem spodnjem kotu).

Na konkretnem primeru si oglejte obliko uradnega opravičila (kliknite na sliko za povečavo).
ponedeljek, 26. april 2010

Magične besede, ki prodajajo (3. del)

Danes bom pozornost namenila trem „magičnim“ samostalnikom, ki s pravim pristopom vedno delujejo, opisala pa bom tudi možnosti rabe treh učinkovitih
pridevnikov. Poznavanje t. i. magičnih besed ni dovolj, saj so zares učinkovite šele, ko jih ustrezno uporabimo in prvo pravilo je, da besedila z njimi ne smemo preveč nasičiti, saj lahko hitro postane nerazumljivo. Bralci bodo v tem primeru kmalu prekinili branje, z drugim branjem pa je ponavadi tako, kot z drugo priložnostjo – zgodi se zelo redko.

Seznam besed si zato dobro vtisnite v spomin oziroma prepišite, v besedilih pa jih pravilno dozirajte in uporabljajte selektivno ter prilagojeno kontekstu.

Zdravje

Že skok na Google nam hitro pove, da so besede zdravje / zdravo ene najbolj iskanih (skupaj več kot milijarda zadetkov), kar pomeni, da imajo ljudje te besede pogosto v mislih in privlačijo njihovo pozornost. Pomislite, da ste sicer že velikokrat slišali fraze zdravo življenje, zdravo srce, zdrava dieta … vendar jih pri izbiri izdelkov, pri odločitvah itn. še vedno ne prezrete, saj je zdravje kot vrednota pomembno. Če so torej vaši izdelki oz. storitve kakor koli povezani z zdravjem, pri poudarjanju te besede nikar ne bodite skromni in ji pri predstavitvi dodelite osrednjo vlogo.

Ljubezen

Podobno kot zdravje je tudi ljubezen ena izmed pomembnih človekovih vrednot in jo lahko v določenih okoliščinah učinkovito uporabite. V Googlu najdemo milijardo in 250 milijonov zadetkov, zato se kdaj lotite brskanja in hitro boste dobili idejo, kako asociacijo povezati z vašim produktom oz. storitvijo.

Zabavno

Še ena izmed lastnosti, ki je ljudem skupna, je ta, da se radi zabavajo. Beseda zabavno najbolj magično deluje v povezavi s produkti oz. storitvami, ki so primarno dolgočasne oz. nujno zlo (npr. sesanje, telovadba, ščetkanje zob …). Kadar znate v povezavi s tovrstnimi opravili izpostaviti še zabavno plat, nemudoma nezavedno vključite najučinkovitejša orodja prepričevanja.

Rešitev

Številna besedila lahko naredite zelo učinkovita, kadar v njih ponudite različne nasvete, vendar gre v teh primerih ponavadi za besedila, kjer niste omejeni s prostorom in lahko nasvete jasno predstavite. Prodajna besedila pa so tista, kjer nasveti ne bodo zalegli, saj ljudje potrebujejo več – rešitev za svoje težave. V marketinško naravnanih besedilih zato osrednji poudarek posvetite rešitvi, ki jo vaši izdelki oz. storitve zagotavljajo.

Hiter / hitro

Glede na to, v kakšni naglici pravzaprav živimo, imajo ljudje vedno manj potrpljenja čakati. Če je eden izmed adutov vaše storitve ali produkta hitrost, ga jasno poudarite, saj si s tem nemudoma zagotovite prednost pred konkurenco. Pomislite sami – bi naročili paket preko pošte, ki bi vam ga sicer zanesljivo dostavila, vendar bi morali nanj čakati tri tedne, ali bi izbrali pošto, ki vam nudi dostavo paketa pod enakimi pogoji v največ 3 dneh?

Zdaj / sedaj / takoj

Pri uporabi besed zdaj, sedaj oz. takoj je koncept podoben, kot v prejšnjem primeru, le da je tu poudarek še bolj eksakten in privlačen. Te besede so zelo uporabne tudi v primerih, kadar želite od strank doseči takojšen odziv.

četrtek, 22. april 2010

Kako napisati pritožbo?

Uradna pritožba je besedilo, v katerem se odzivamo na neprimerno ravnanje ustanov, organizacij ali njihovih predstavnikov, na slabo kakovost izdelkov ali storitev, neugodno rešitev prošnje, prijave ipd.

Pri pisanju uradne pritožbe moramo upoštevati obliko uradnega dopisa:

1. GLAVA:
- podatki pošiljatelja (v levem zgornjem kotu),
- kraj in datum pisanja (v desnem zgornjem kotu),
- podatki o naslovniku (v levem zgornjem kotu pod podatki pošiljatelja).

2. JEDRNI DEL:
- nagovor (Spoštovani!),
- pojasnite vzroke nezadovoljstva,
- če je možno, težavo utemeljite s stvarnimi dokazi (navedete jih v prilogi),
- navajajte samo resnične in preverljive podatke.

3. ZAKLJUČEK:
- pozdrav,
- podpis (v desnem spodnjem kotu).

Na konkretnem primeru si oglejte obliko uradne pritožbe ter kako napisati učinkovito vsebino (kliknite na sliko za povečavo).torek, 20. april 2010

Magične besede, ki prodajajo (2. del)

Pred vami je drugi del seznama 21 magičnih besed, ki preverjeno delujejo. Ustrezna izbira besed je tista, ki vpliva na uspeh oziroma neuspeh vašega poslovanja. Izberite ustrezne besede in stranke bodo same iskale vašo pomoč ter storitve. Izberite neustrezne besede in večino časa boste porabili za prepričevanje strank, naj vendarle poslujejo z vami.

Oglejte si drugi del seznama magičnih besed ter pojasnitve, zakaj besede delujejo in kje jih lahko s pridom uporabite:

Vi / Vaši 

Stranke pravzaprav ne zanimajo podatki o našem podjetju in storitvah, temveč želijo vedeti, kakšne rešitve ponujate za njihove potrebe, težave in želje ter kakšne koristi bodo imeli. Namesto, da pišete npr. „Naše stranke poročajo, da se jim je zaradi naše storitve prodaja povečala do 45 %“ raje napišite: „Izkusili boste tudi do 45 % povečanje prodaje s pomočjo storitve XY“. Stavke torej pretežno oblikujte tako, da je v središču neposredno naslavljanje (Vi / Vaši).

Enostavno / preprosto

Glede na naporen delovnik v službi in doma ljudje stremijo k temu, da bi bilo njihovo življenje bolj enostavno in si posledično ne želijo storitev ter produktov, ki bi jim življenje še bolj zakomplicirali. Predstavitvena besedila za izdelke oz. storitve zato oblikujte v smislu: „Z izdelkom XY lahko enostavno / preprosto dosežete …

Brezplačno

Priznajte, vsi se razveselimo, kadar nekaj dobimo zastonj. Beseda brezplačno je na nek način v marketinških besedilih zelo klišejska, vendar ostaja ena izmed najbolj uspešnih prodajnih besed vseh časov. Zapomnite si, da vam ni treba ponuditi nečesa, kar ima visoko prodajno vrednost, temveč nekaj, kar vzbuja občutek visoke vrednosti (npr.: brezplačno posvetovanje, brezplačna dostava, brezplačno poročilo ...)

JA / DA

Vsi imamo radi besedo ja, kajne? Ja pomeni, da imamo dovoljenje za nekaj,
da imamo prav, da smo se pravilno odločili, da lahko nekaj dosežemo itn. V prodajnih besedilih pogosto srečujemo stavke tipa „Če ste odgovorili z ja / da na vsaj eno izmed vprašanj, potem je izdelek pravi za vas.“ Strankam pogosto povejte, da so se pravilno odločili oziroma da bodo s produktom ali storitvijo marsikaj pridobili in hitro jih boste pridobili na svojo stran.

Rezultati

Kadar strankam omenite rezultate, jim odgovorite na preprosto, vendar pri odločitvi zelo pomembno vprašanje: „Kaj s produktom oziroma odločitvijo za nakup pridobim?“ Pri opisovanju rezultatov ponudite čim več informacij, rezultate naštejte, napišite, v kolikšnem času bodo vidni itn.

četrtek, 15. april 2010

Kako napisati zahvalo?

Zahvala je besedilo, v katerem izrazimo hvaležnost naslovniku za določeno opravljeno dejanje. Pri neuradni zahvali se vam z obliko ni potrebno obremenjevati in je pomembno le to, da jedrnato opišete, zakaj se naslovniku zahvaljujete.

Drugače pa je, kadar se lotite pisanja uradne zahvale, saj ima uradno besedilo predpisano obliko, in sicer:

1. GLAVA:
- podatki pošiljatelja (v levem zgornjem kotu),
- kraj in datum pisanja (v desnem zgornjem kotu),
- podatki o naslovniku (v levem zgornjem kotu pod podatki pošiljatelja).

2. JEDRNI DEL:
- ime besedilne vrste (ZAHVALA),
- nagovor (Spoštovani! / Cenjeni!),
- navedba, za kaj se zahvaljujete.

3. ZAKLJUČEK:
- prijazen pozdrav,
- podpis (v desnem spodnjem kotu).

Na konkretnem primeru si lahko ogledate obliko uradne zahvale in njeno vsebinsko razdelitev (kliknite na sliko za povečavo):
torek, 13. april 2010

Magične besede, ki prodajajo (1. del)

Verjetno veste, da ima slovenski jezik več sto tisoč različnih besed, toda ali ste vedeli, da jih je le 21, ki dokazano učinkujejo kot magične prodajne besede? To so besede, ki hitro pritegnejo pozornost in garantirajo odlične rezultate kot so prepoznavnost, večji zaslužek in uspeh. Poznavanje magičnih besed je rešitev, ki vam prihrani veliko časa, saj vam ni treba odkrivati tople vode, temveč po potrebi prikrojite preverjene metode. Zdaj boste izvedeli, kako besede enostavno vendar učinkovito uporabiti, da boste od njih imeli kar največje koristi.
(Namig: Ta odstavek vsebuje kar 11 od 21 magičnih besed. Ste jih opazili?)

Oglejte si prvi del seznama magičnih besed ter pojasnitve, zakaj besede delujejo in kje jih lahko s pridom uporabite:

Garantirati / garancija

Ljudje se že po naravi skušajo izogibati tveganjem, še posebej previdni pa so, kadar je v igri denar. Če jim za svoje storitve oziroma izdelke zagotovite garancijo, boste hitro pridobili njihovo zaupanje in vaši prodajni uspehi se bodo znatno povečali. Verjetno opažate, da je v svetu marketinga ta prijem vedno pogostejši in nekateri ponudniki vam zagotovijo celo, da vam v primeru nezadovoljstva brez vprašanj vrnejo denar. Tovrstna garancija vas podzavestno prepriča, saj vam prepušča možnost odločitve in daje občutek, da nimate česa zgubiti.
* Zanimivost: Prodajni salon avtomobilov je strankam ponudil, da lahko v primeru nezadovoljstva v roku 3 mesecev avto vrnejo in brez zahteve po pojasnilu jim bodo prodajalci vrnil denar. V času trajanja akcije so bili vrnjeni 3 avtomobili … prodanih pa jih je bilo 531.

Korist / ugodnost

O tem, da ljudje kupujejo koristi, ne lastnosti sem že pisala, na tem mestu pa želim poudariti še to, da v prodajnem besedilu včasih celo ni dovolj našteti koristi, temveč je treba še dodatno izpostaviti besedo korist oz. ugodnost. Ljudje to besedo takoj opazijo in se je razveselijo, zato tudi nadaljnje besedilo berejo v pričakovanju, kakšne prednosti lahko pridobijo.

Denar

Je res sveta vladar? Dejstvo je, da je denar najpogostejši odgovor, kadar ljudi vprašamo, česa bi želeli imeti več. O svojevrstnem fenomenu se prepričamo tudi, če besedo vtipkamo v iskalnike (npr. Google: 464 milijonov zadetkov). Kadar želite predstaviti izdelek oz. storitev, ki omogoča prihranek oz. zaslužek denarja, to vsekakor izpostavite, vendar bodite kljub vsemu previdni, da besedilo ne izpade klišejsko. Besedo denar izpostavljajte le, če je v kontekstu besedila oziroma v okviru koncepta produkta ali storitve relevantna.


četrtek, 8. april 2010

Kako napisati prošnjo za delo?

Prošnja za delo oziroma prijava za delo je besedilo, s katerim se priglašamo na razpis za prosto delovno mesto. Bistveno je, da v njej kratko in zgoščeno opišemo svoje izkušnje, poudarimo svoja znanja in spretnosti ter skušamo besedilo oblikovati prepričljivo in učinkovito.

Prošnja za delo oz. prošnja za zaposlitev ima obliko uradnega dopisa in jo sestavljajo:

1. GLAVA:
 - podatki pošiljatelja (v levem zgornjem kotu),
 - kraj in datum pisanja (v desnem zgornjem kotu),
 - podatki o naslovniku (v levem zgornjem kotu pod podatki pošiljatelja).

2. JEDRNI DEL:
 - opredelitev namena (Prijava na …),
 - nagovor (Spoštovani!),
 - opis izkušenj.

3. ZAKLJUČEK:
 - poziv, naj se naslovnik na vaš dopis odzove,
 - prijazen pozdrav.

4. PRILOGE


Na konkretnem primeru si lahko ogledate obliko prošnje za delo ter kako napisati učinkovito vsebino (kliknite na sliko za povečavo).
Če potrebujete pomoč pri pisanju prošnje za delo, vam je na voljo enodnevni online tečaj PISANJE ŽIVLJENJEPISA IN PROŠNJE ZA DELO, kjer boste prejeli konkretne primere prošenj, vaš izdelek pa bo tudi strokovno pregledan, korigiran in lektoriran.

torek, 6. april 2010

7 nasvetov za pisanje uspešnega bloga

Bloganje je veščina, ki zahteva veliko časa, inovativnosti in volje, saj se vsebine znajdejo pred ostrimi očmi velikega kroga bralcev, hkrati pa morajo preživeti tudi pod secirko iskalnikov, ki blogu bodisi zvišujejo opaznost in najdenost bodisi ga zanemarijo. Oglejte si 7 nasvetov za pisanje uspešnega bloga:

1. Stara novica ni novica

Mnogi se za pisanje odločajo samo takrat, ko imajo navdih, vendar se zato pogosto dogaja, da razmišljajo in pišejo o stvareh, ki so bile aktualne nekaj dni ali celo več tednov nazaj. Ne glede na to, kako dobro je novica naknadno oblikovana in kakšna inovativna razmišljanja oz. ugotovitve podate, bralcev ne morete več presenetiti ali navdušiti, saj nimajo volje brati že nekajkrat prežvečeno stvar.

2. Izoblikujte si načrt pisanja

Pri pisanju bloga je najpomembnejša kontinuiteta, saj ga le v tem primeru bralci jemljejo resno, iskalniki pa ga prepoznavajo kot relevanten zadetek, kar vam omogoča boljšo najdenost in opaznost bloga. Dobro je oblikovati načrt pisanja, s katerim določite, da boste nov prispevek objavili npr. vsako sredo ali recimo dvakrat na teden npr. v ponedeljek in petek. Bralci bodo vaš ritem hitro prepoznali in se bodo na blog z zanimanjem vračali, saj bodo vedeli, da jih čakajo nove vsebine.

3. Imejte v mislih ključne besede

Če želite k branju vašega bloga pritegniti kar največ ljudi, lahko brezplačno dodatno promocijo prepustite kar iskalnikom. Poskrbeti morate, da v besedilu in predvsem v naslovih prispevkov uporabite ključne besede, preko katerih želite biti najdeni, in sčasoma bodo iskalniki besedilo s ključnimi besedami uvrščali visoko med najdene rezultate.***

četrtek, 1. april 2010

Učinkovita pisna komunikacija (3. del)


Eno občutljivejših področij poslovne komunikacije je reševanje konfliktov oz. navzkrižij in tu je poznavanje učinkovite pisne komunikacije zelo uporabno.
+ Reševanje konfliktov v pisni obliki ima pred neposredno komunikacijo eno veliko prednost – dobro lahko premislite, preden vsebino pošljete in tako se izognete, da bi kaj izrekli v afektu.
 Po drugi strani pa je minus pisne komunikacije ta, da ne omogoča popravljanja in dopolnjevanja misli, tako da morate biti pazljivi pri jasnem izražanju, da bo naslovnik popolnoma razumel, kaj ste želeli povedati.

5 korakov učinkovitega pisnega reševanja sporov:

1. Enostavno in jasno predstavite svoje mnenje in se osredotočajte predvsem na dejstva, ne na vrednotenje.
2. Osredotočite se na pozitivne strani in ne dopuščajte, da se v vaše pisanje vrivajo čustva.
3. Bodite potrpežljivi in vljudni, saj tako dajete pozitivno sliko o sebi, nasprotno stran pa ne vznemirjate še dodatno in jo vzpodbudite, da postane hitreje kooperativna.
4. Uporabite besede kot so: popolnoma vas razumem, razmislil sem tudi o vašem videnju dogodka, strinjam se tudi z vašimi stališči
5. Zagotovite čim več nevtralnih informacij, ki so pomembne za razjasnitev spora.