Strani

četrtek, 29. julij 2010

Slovar kratic oziroma krajšav slovenskega jezika

Vsak od nas kdaj pri prebiranju strokovnih besedil ali besedil, ki niso neposredno vezena na naše področje zanimanja oziroma poklicnega ukvarjanja, naleti na krajšave, ki mu jih s pomočjo logike in brskanja po spominu ne uspe razvozlati. V ta namen je Mojca Kompara, ki je na oddelku za prevajalstvo na Filozofski fakulteti diplomirala iz nevsakdanje teme – krajšav, pripravila Slovenski slovar kratic oziroma krajšav. Gradivo zaenkrat obstaja v obliki spletne zbirke in obsega 5706 slovenskih in tujih krajšav, ki se uporabljajo v slovenskem prostoru. Pri tujih krajšavah je poleg obrazložitve dodan še slovenski prevod.

Nabor krajšav je uporaben tudi pri copywritingu, saj lahko s pomočjo zbirke hitro razrešite morebitne dileme, ki se vam pri pisanju pojavljajo, preverite ustreznost uporabljenih krajšav in včasih najdete tudi inovativno rešitev, kadar se spopadate s stisko s prostorom.

ponedeljek, 26. julij 2010

SEO copywriting - tehnika ali umetnost? (4. del)

Pri uporabi ključnih besed v besedilih je zelo pomembna njihova razvrstitev, zato bomo danes našteli in razložili 5 najpomembnejših mest, kjer je potrebno uporabiti ključne besede, da bo vaše SEO besedilo dosegalo maksimalne učinke.

5 pomembnih smernic za učinkovito SEO optimizacijo

1. Naslov

Uporaba ključnih besed v naslovu je sicer na prvi pogled najbolj smiselna in logična, saj so naslovi tudi za iskalnike najbolj izpostavljena mesta, vendar mnogi na spletnih straneh objavljajo nepopolne naslove oziroma smešne, izvirne in drugače umetniške naslove, ki pa so s stališča SEO optimizacije zelo nehvaležni. Nesporno dejstvo je, da lahko tovrstni naslovi pri bralcih veliko bolj „zažgejo“, vendar je treba bralce najprej sploh privabiti na spletne strani. Še ena razveseljiva novica je, da so lahko tudi naslovi z uporabo ključnih besed zelo izvirni, samo vpreči je treba svojo domišljijo.

2. Podnaslov

SEO besedila za spletne strani, ki so dolga približno 300 – 500 besed, bi morala imeti vsaj dva podnaslova. Funkcija podnaslovov je dvojna, saj na eni strani bistveno olajšajo branje in ponudijo zgoščene povzetke vsebin, po drugi strani pa so sidra, ki jih zaznavajo tudi iskalniki in v podnaslovih lažje in hitreje prepoznavajo ključne besede.

3. Prvi odstavek

Kadar ključno besedo izpostavite že v naslovu in podnaslovu, se vam jo verjetno zdi popolnoma odveč ponavljati še v prvem odstavku, vendar je to pri pisanju SEO besedil kljub vsemu pomembna praksa. Iskalniki namreč na začetku zaznajo ključne besede v naslovu, vendar kasneje njihovo relevantnost preverijo tudi s skeniranjem besedila, ki sledi, in kadar jim v nadaljevalnem delu prav tako ponudite ujemajočo se ključno besedo, ste del selekcije že uspešno prestali.

4. Zadnji odstavek

Glavna ključna beseda oziroma fraza bi morala biti po mnenju SEO strokovnjakov obvezno ponovljena v zadnjem odstavku, še najbolje čisto na koncu, zato imejte pri pisanju v mislih tudi splošen zaključek, kjer lahko prej povedano povzamete in hkrati neopazno ponovite tudi ključno besedo oziroma frazo.

5. V vmesnem besedilu

Izkušeni SEO copywriterji ključne besede med besedilo vpletejo približno na 100 besed, vendar je intenziteta seveda odvisna od vrste in predvsem dolžine celotnega besedila. Kot pri vsem tudi pri SEO besedilih ne smemo pretiravati, saj so lahko vsebine hitro prepoznane tudi kot spam oziroma smetenje in izgubijo status relevantnih spletnih strani.

sreda, 21. julij 2010

Besedišče slovenskega jezika

Še eden izmed zelo uporabnih pripomočkov, ki nam lahko pomagajo pri pisanju, iskanju določenih besed ali zbiranju idej, je tudi Besedišče slovenskega jezika. V zbirki je zbranih 178.457 gesel oziroma iztočnic, ki so opremljene z besednovrstnimi, oblikovnimi in naglasnimi podatki. Besedišče vsebuje stare in nove besede, knjižne in številne narečne ter ozko rabljene ali zastarele strokovne izraze, ki po slovarskih načelih niso bile sprejete v SSKJ, kar je lahko zelo uporaben dodaten vir informacij.

Besedišče slovenskega jezika črpa iz bogate slovarske zbirke Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in se naslanja tudi na  SSKJ in Odzadnji slovar slovenskega jezika. Na eni strani je v pomoč raziskovalcem slovenskega jezika in primerjalnim jezikoslovcem, po drugi strani pa gre za obsežno zbirko, kjer lahko uporabne informacije najdejo pisci besedil (copywriterji), saj jim besedišče pomaga pri tvorjenju učinkovitih in izrazno bogatih besedil.


ponedeljek, 19. julij 2010

SEO copywriting - tehnika ali umetnost? (3. del)

Nekaj nasvetov za SEO optimizacijo in SEO copywriting smo že povedali, danes pa se bomo ustavili še pri nekaterih pomembnih elementih uspešnega SEO pisanja.

Vsebine naj se ne ponavljajo

Bodite pozorni, da se vsebine na vaših spletnih straneh ne ponavljajo, temveč je vsaka podstran celota zase, ki ponudi unikatno in relevantno vsebino. Na podstraneh se seveda lahko ponavljajo najpomembnejše ključne besede, vendar bodite izvirni pri kontekstu in bralcem ponudite zanimive in sveže informacije.

Dodaten trik pri uporabi ključnih besed

Eno izmed pravil pri uporabi ključnih besed je, da se ne smete zatipkati in morate besede uporabiti v ustreznem sklonu in obliki, torej v skladu s tem, kar uporabniki iščejo. Vendar lahko to pravilo s pridom obrnete na glavo, če v besedilih uporabite splošno znane zatipkane besede uporabnikov storitev. Dejstvo je, da boste največje svetovne spletne strani našli tudi pod ključnimi besedami yaho, gogle, mial ... V iskalnikih lahko preverite, če so tudi katere izmed ključnih besed poveznih z vašo storitvijo pogosto zatipkane in jih namenoma vključite v svoja besedila.

Edninska ali množinska oblika?

Rešitev je preprosta: v besedila na spletnih straneh je najbolje večkrat vključiti obe obliki, prednost pa avtomatsko dajte tisti obliki, ki je bolj iskana.  Nekateri strokovnjaki trdijo, da iskalniki množinske oblike ne prepoznavajo in je zato ni treba vključevti v besedila, vendar je v slovenskem jeziku pogosto tako, da edninska in množinska oblika nista tvorjeni po istem principu in ju tudi iskalniki zato zaznavajo kot različni besedi.

sreda, 14. julij 2010

Odzadnji slovar slovenskega jezika

Odzadnji slovar slovenskega jezika je slovar, urejen po abecedi od konca besede. Ustvarjalci so napisali, da je slovar uporaben za tipološke in druge študije sorodnih in nesorodnih jezikov in je namenjen jezikoslovcem, učiteljem slovenskega jezika in drugim strokovnjakom, ki jih zanima slovenski jezik, vendar je slovar bistveno širše uporaben, med drugim tudi za copywriting.

Slovar omogoča zelo enostavno iskanje rim, oblikovno podobnih besed, uporaben je kot navdih pri brainstormingu in še mnogo več. V slovarju je zbranih kar 115.355 iztočnic, narejenih po Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Kot iztočnice so upoštevana vsa slovarska gesla, njihove dvojnice in podgesla, tako da je nabor besed resnično obsežen. Pri posameznih iztočnicah z zaznamovanimi naglasnimi mesti so dodani tudi podatki o drugi osnovni obliki in izgovoru, besednovrstna oznaka in tonemski naglas.

Slovar je dostopen tudi v spletni obliki (Odzadnji slovar slovenskega jezika) in s klikom na sliko si lahko ogledate primer izpisa iskalnega pojma.

ponedeljek, 12. julij 2010

SEO copywriting - tehnika ali umetnost? (2. del)

Preden se lotimo konkretnih nasvetov za učinkovito SEO pisanje besedil, je potrebno še pojasniti, zakaj je SEO optimizacija sploh tako pomembna? Dejstvo je, da je pri večini dejavnosti konkurenca na spletnem prostoru postala velika, uporabniki, ki po internetu iščejo informacije, pa imajo vse manj časa, da bi prebrskali vse ponujene zadetke v iskalnikih. Zaradi tega igra pomembno vlogo pri uspešnosti in najdenosti strani njihova uvrstitev v iskalnikih, kajti višje kot se spletna stran med ponujenimi zadetki nahaja, več pozornosti potencialnih kupcev bo pritegnila.

SEO optimizacija je poznavanje širokega nabora metod, s katerimi stran prilagodimo tako, da jo iskalniki hitro prepoznajo kot relevanten zadetek in jo uvrstijo visoko med ponujene zadetka. Da SEO optimizacija v celoti deluje, je potrebno veliko več, kot le dobro napisana besedila za spletno stran, dejstvo pa je, da se pri besedilih vse začne in zaupala vam bom nekaj skrivnosti, s pomočjo katerih lahko zastavite odlična izhodišča za dobro SEO optimizacijo in naredite besedila prepričljiva tako za bralce kot za iskalnike.

Uporaba krepkega in poševnega tiska

Iskalniki prepoznavajo krepki in poševni tisk kot pomembnejšega, zato tako poudarjene besede uvrščajo višje oziroma jih prepoznavajo kot relevantne. S tega stališča je zelo pomembno, da poudarjate ključne besede, ne celih stavkov in "praznih" besednih zvez, saj si boste tako zagotovili, da bo uporabnik, ki v iskalnik vtipka želeno vsebino, na vaših straneh to vsebino tudi hitro in enostavno našel.

Ključne besede pišite v takšnih oblikah, kot jih bralci iščejo

Bralci iskalnih pojmov ne iščejo na enak način, kot jih sicer zapišemo v stavku in ključne besede pogosto niso najbolj v skladu s siceršnjimi pravili pisnega izražanja. Ravno zato je toliko večji izziv ustvariti tekste, ki bodo berljivi in razumljivi, hkrati pa bodo najdeni tudi preko besednih zvez, kot je na primer zavarovanje poceni, ograja cenik, počitnice Slovenija ...

četrtek, 8. julij 2010

Slovenski etimološki slovar

Etimologija je jezikoslovna veja, ki ugotavlja, kdaj, kako in kje so nastale besede, kakšno obliko so imele ob svojem nastanku in kaj so prvotno pomenile. Slovenski etimološki slovar je namenjen vsem, ki jih bodisi iz radovednosti zanima izvor besed bodisi informacije potrebujejo iz znanstvenih, raziskovalnih ali kakšnih drugih razlogov.

Etimološki slovar je zasnovan kot jezikovni priročnik, ki pojasnjuje, od kod izvirajo današnje slovenske knjižne besede in kaj so prvotno pomenile. V geselski iztočnici je med drugim mogoče najti stoletje, v katerem je bila določena beseda prvič zapisana, ter informacijo o tem, v katerem slovenskem besedilu se je prvič pojavila. V geselskih člankih so upoštevane najnovejše etimološke razlage, ki dajejo jasen vpogled v zgodovino pojma in nudijo razumevanje njegovega pomena. Tudi pri tujkah je naveden vsaj okvirni pomen. Slovenski etimološki slovar vsebuje več kot 9000 gesel in 30 tisoč najpogostejših slovenskih besed.

torek, 6. julij 2010

SEO copywriting - tehnika ali umetnost? (1. del)


SEO copywriting je v zadnjem času eno najodmevnejših in zelo perspektivnih področij svetovnega copywritinga. SEO je kratica za search engine optimization in pomeni pisanje besedil z upoštevanjem ključnih besed. Ključne besede so besede, ki jih uporabniki največkrat napišejo v spletne iskalnike, kadar potrebujejo informacije o določenih storitvah, izdelkih ali dejavnostih. Uporaba teh besed na spletni strani med drugim odloča o tem, kako visoko med zadetki bo spletna stran prikazana, kar posledično vpliva na to, koliko obiskovalcev bo vašo spletno stran sploh našlo. SEO optimizacija sama po sebi ni nič novega, saj je rasla in se razvijala skupaj z rastjo spletnega medija, vendar z intenzivno razširitvijo in prenosom poslovanja podjetij na internet raste tudi konkurenca.

SEO optimizacija je mnogo več, kot le vrivanje čim večjega števila ključnih besed v obstoječe besedilo. To namreč v današnjem času ni več dovolj, kajti glavni izziv SEO copywritinga je postal iskanje prave mere med pisanjem za iskalnike, torej med uporabo ključnih besed, in pisanjem za obiskovalce, torej oblikovanjem privlačnih in informativnih besedil. Odgovor na naše naslovno vprašanje je nedvomno ta, da je SEO copywriting hkrati tehnika in umetnost, v nadaljevanju pa bom predstavila učinkovite metode, tehnike in skrivnosti pisanja SEO besedil, ki vam bodo v pomoč pri pisanju, preoblikovanju in pripravi besedil.

petek, 2. julij 2010

ŠUSS odgovori na jezikovna vprašanja

ŠUSS je eden izmed izredno dobrih projektov, ki ga že leta 1996 vzpostavila skupina študentov, ki so jih jezikovna vprašanja še posebej zanimala in so bili pripravljeni širši javnosti ponuditi brezplačno pomoč in suverene odgovore. ŠUSS je kratica za Študentsko skrb za slovenščino in dejansko je bil pristop študentov izredno svež, saj so se odločili, da njihov namen ni učiti ljudi, kaj je prav in kaj narobe, temveč vzgajati ljudi ter jim poleg odgovora na vprašanja zagotoviti tudi nek širši kontekst in jih včasih vzpodbuditi tudi k temu, da naj slovenščino raje kot zgolj s pomočjo priročnikov uporabljajo tudi z lastnim premislekom in občutkom.

V letih 1998–2000 se je na naslov Šusovcev zvrstil obsežen nabor vprašanj, ki so s pomočjo enostavnega spletnega vprašanja na voljo na spletni strani (Arhiv ŠUSS vprašanj 1998–2000).

Od leta 2004 naprej je začela redno izhajati tudi revija, v kateri so objavljena vprašanja in raziskovalno naravnani odgovori, ki ponujajo širši in aktualnejši kontekst oziroma ozadje (Spletna revija ŠUSS).

Glede na to, da projekt obstaja že toliko časa, je nabor zastavljenih vprašanj in slovničnih dilem že zares obsežen, zato priporočam, da naslednjič, ko boste v dvomih glede pravilnosti pisanja, pobrskajte še po ŠUSS arhivu (ŠUSS uvodna stran).

Na spodnji sliki si lahko ogledate enega izmed primerov odgovora na vprašanje (kliknite za povečavo).