Strani

sreda, 21. julij 2010

Besedišče slovenskega jezika

Še eden izmed zelo uporabnih pripomočkov, ki nam lahko pomagajo pri pisanju, iskanju določenih besed ali zbiranju idej, je tudi Besedišče slovenskega jezika. V zbirki je zbranih 178.457 gesel oziroma iztočnic, ki so opremljene z besednovrstnimi, oblikovnimi in naglasnimi podatki. Besedišče vsebuje stare in nove besede, knjižne in številne narečne ter ozko rabljene ali zastarele strokovne izraze, ki po slovarskih načelih niso bile sprejete v SSKJ, kar je lahko zelo uporaben dodaten vir informacij.

Besedišče slovenskega jezika črpa iz bogate slovarske zbirke Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in se naslanja tudi na  SSKJ in Odzadnji slovar slovenskega jezika. Na eni strani je v pomoč raziskovalcem slovenskega jezika in primerjalnim jezikoslovcem, po drugi strani pa gre za obsežno zbirko, kjer lahko uporabne informacije najdejo pisci besedil (copywriterji), saj jim besedišče pomaga pri tvorjenju učinkovitih in izrazno bogatih besedil.


Ni komentarjev:

Objavite komentar