Strani

sreda, 14. julij 2010

Odzadnji slovar slovenskega jezika

Odzadnji slovar slovenskega jezika je slovar, urejen po abecedi od konca besede. Ustvarjalci so napisali, da je slovar uporaben za tipološke in druge študije sorodnih in nesorodnih jezikov in je namenjen jezikoslovcem, učiteljem slovenskega jezika in drugim strokovnjakom, ki jih zanima slovenski jezik, vendar je slovar bistveno širše uporaben, med drugim tudi za copywriting.

Slovar omogoča zelo enostavno iskanje rim, oblikovno podobnih besed, uporaben je kot navdih pri brainstormingu in še mnogo več. V slovarju je zbranih kar 115.355 iztočnic, narejenih po Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Kot iztočnice so upoštevana vsa slovarska gesla, njihove dvojnice in podgesla, tako da je nabor besed resnično obsežen. Pri posameznih iztočnicah z zaznamovanimi naglasnimi mesti so dodani tudi podatki o drugi osnovni obliki in izgovoru, besednovrstna oznaka in tonemski naglas.

Slovar je dostopen tudi v spletni obliki (Odzadnji slovar slovenskega jezika) in s klikom na sliko si lahko ogledate primer izpisa iskalnega pojma.

1 komentar: