Strani

petek, 24. junij 2011

Kako pomemben je dober koncept spletne strani (1. del)

Dobra spletna stran med drugim pomeni tudi dober, premišljen in učinkovito zastavljen koncept spletne strani, dopolnjen s primernimi vsebinami in marketinškimi elementi, ki vplivajo na uspešnost prodaje.

V primeru, kadar je potrebno pripraviti koncept za manj zahtevno spletno stran, ki služi zgolj predstavitvi podjetja in bo tudi vsebinsko manj obsežna, večjih težav nimamo, saj se lahko držimo ustaljenega ogrodja, ki ga dopolnimo z ustreznimi vsebinami.

Klasičen koncept spletne strani
  • Naslovnica
  • Storitev 1
  • Storitev 2
  • Storitev 3
  • Reference
  • O podjetju
  • Kontakt
Klasičen koncept spletne strani je torej oblikovan kot enonivojska spletna stran, kjer je dostop do podstrani omogočen neposredno iz glavnih kategorij.

Poskrbite, da ne boste izgubljali strank

Kadar je stran vsebinsko bolj kompleksna in je potrebno na njej predstaviti množico storitev, različnih skupin izdelkov ipd., pa je potrebno biti pri zasnovi koncepta še posebej previden, saj lahko neustrezno zasnovana razporeditev zmede uporabnike. Posebej nevarno je, če so strani izjemno kompleksne in se uporabnik na njih ne znajde, saj bo v tem primeru hitro obupal in zgrešil vse pomembne informacije, ki ste mu jih želeli posredovati.

V primeru kompleksnih strani morajo biti meniji na podstrani vedno omogočeni in nastavljeni tako, da zagotavljajo enostavno prehajanje med kategorijami in enostavno vračanje na prejšnje strani. V večini primerov je priporočljivo, da so meniji statični, saj so na ta način uporabniku ves čas vidni in mu omogočajo lažjo orientacijo.