Strani

torek, 28. december 2010

Okrajšave, kratice in krajšave

Kratica je v SSKJ definirana kot „ustaljena okrajšava večbesednih imen, navadno iz začetnih črk ali zlogov“ (SSKJ, 2000). Kratice navadno pišemo z velikimi črkami (npr. RS, EU, RTVS, STA, LPP, BTC, SNG), v nekaterih primerih pa lahko prehajajo med navadna lastna imena (Nasa; Tam, Nama, Peko) in jih pišemo ter sklanjamo po običajnih sklanjatvah.

Ustrezen zapis in sklanjanje kratic

Pri sklanjanju kratic, ki jih pišemo z velikimi črkami, imamo dve možnosti:

 • za vezajem dodamo končnico z malimi črkami (v BTC-ju, za SNG-jem),
 • sklanjamo z ničto končnico (v BTC, za SNG).

* Kadar se končnica končuje na nenaglašeni samoglasnik, lahko sklanjamo besedo z običajnimi končnicami in jih zapišemo brez posebnih znamenj (Unesco, Unesca / UNESCO, UNESCA)

Krajšave

Krajšanje besed pripomore h gospodarnejši rabi jezika, s stališča copywritinga pa je uporaba krajšav dobrodošla tudi kot sredstvo za zmanjševanje občutka o ponavljanju besed (včasih smo prisiljeni večkrat uporabiti določeno daljšo besedo ali besedno zvezo, kar pri bralcu hitro vzbudi občutek, da dolgovezimo, medtem ko uporaba krajšav ta občutek bistveno zmanjša).
Kadar uporabljamo neustaljene krajšave, jih moramo na začetku besedila ustrezno pojasniti.

Seznam pogostih krajšav:

četrtek, 16. december 2010

Besedila, ki si jih zapomnimo

Kaj je tisti x-faktor, ki nekatera besedila naredi nepozabna? To je skrivnostno vprašanje, ki vznemirja tako pesnike in pisatelje, kot tudi marketinške guruje, kreativne pisce, oglaševalske lobije in druge. V preteklosti so bili številni raziskovalci na lovu za magičnimi formulami, vendar prave ni uspelo odkriti nikomur. Zanimivo pri tem je, kako težko je raziskovalcu oblikovati teorijo t. i. uspešnic (literarnih ali prodajnih), po drugi strani pa nadarjeni pisci tovrstna uspešna besedila tvorijo popolnoma enostavno in so na koncu še sami presenečeni nad njihovimi učinki, saj se jih med pisanjem ne zavedajo.

Ob prebiranju številnih knjig in razmišljanj o tej tematiki sem izluščila nekaj resnic, ki si jih je vredno zapomniti, vsekakor pa to niso koraki magične formula, saj je le-ta kot bomo videli vedno znova drugačna in unikatna.

Se najuspešnejša besedila preprosto zgodijo?

Martin Conroy, pisec najuspešnejšega prodajnega pisma za Wall Street Journal, ki so ga uporabljali kar 28 let, je skromno pripomnil, da se nekatere stvari v življenju preprosto zgodijo, ko se „v pravem trenutku srečajo znanje, sreča in malo čarovnije“ (Martin Conroy). Ob tem stavku ni kaj veliko dodati in čeprav so bile narejene številne študije zgradbe njegovega pisma ter veliko „ponatisov z drugačnimi vsebinami“, enakega učinka ni dosegel nihče. X-faktor je torej ostal skrivnost, ki se razkriva ravno v zgoraj navedeni nekoliko neoprijemljivi misli.

Podobno je s fenomenom Harryja Potterja, ki je po mnenju nekaterih nesporna mojstrovina izpod peresa prej neznane angleške pisateljice, po mnenju drugih trivialna literatura, ki je dosegla neverjeten uspeh. Resnica je za vsakega posameznika drugačna, nesporno pa gre za uspešnico in besedilo, ki si ga bodo ljudje zapomnili. Avtorica J. K. Rowling je na vprašanja, kaj je skrivnost njenega pisanja, odgovarjala: „Pri vseh knjigah sem pisala tisto, kar sem sama hotela napisati. Pišem tisto, kar me zabava. Pišem za dušo.“ Tak pristop je seveda v neskladju s klasičnimi teorijami, ki učijo, da mora pisatelj imeti ves čas pred očmi bralca, kljub temu pa njen pristop več kot očitno deluje. Tudi magične harrypotterovske formule do sedaj niso odkrili in je po vsej verjetnosti tudi ne bodo.

Skrivnost osebnega zaupanja

Tovrstnih zgodb o uspehu bi lahko navedli še veliko, vendar je bistvo današnjega razmišljanja v tem, da se moramo pri pisanju naučiti predvsem sproščenosti in osebnega zaupanja v tisto, kar sporočamo. V prvi fazi pred samim uspehom je namreč naše zadovoljstvo s samim procesom pisanja oziroma užitek pri ustvarjanju, v drugi fazi pa se je potrebno zavedati, da se uspehi kdaj zgodijo, drugič spet ne, vendar ste lahko prepričani, da bo s pravo naravnanostjo in vztrajnostjo tudi vaše besedilo kdaj med tistimi, ki si jih bo določena skupina ljudi zapomnila.

torek, 7. december 2010

Sklanjanje imen in priimkov

Pri pisanju poslovnih dopisov in tudi sicer se pogosto srečujemo z zagatami pri sklanjanju imen in priimkov, čeprav so pravila jasna in ko jih pozorno preberemo tudi enostavna. Najbolje je, da imamo tovrsten skupek pravil zapisanih na enem mestu in se v primeru zagate obrnemo na naš „plonk listek“.

3 zlata pravila sklanjanja

 • Pri moških imenih sklanjamo ime in priimek: Tone Pav − Toneta Pava.
 • Žensko ime sklanjamo, priimka pa načeloma ne: Tina Košir − Tine Košir.
 • Kadar se ženski priimek konča na -a, ga lahko tudi sklanjamo: Nuša Derenda – Nuše Derende.

Sklanjanje moških imen

Najpogosteje težave povzročajo moška imena na -o in -a, saj pogosto zasledimo sklanjanje s podaljšano končnico (npr. Marko – Markota, Miha – Mihata).
Ustrezno je namreč sklanjanje z naslednjimi obrazili:

 • Marko – Marka – Marku – Marka – o Marku – z Markom 
 • Miha – Mihe – Mihi – Miho – o Mihi – z Miho (m)

Ustrezna raba in sklanjanje okrajšav

Pri uradnih dopisih in drugod poleg imena ter priimka uporabljamo tudi krajšave in potrebno je biti pozoren na dva elementa. Okrajšave besed gospod, gospa in gospodična so standardne in predpisane, zato moramo biti pozorni, da jih uporabimo v ustrezni obliki:

 • gospod – g.
 • gospa – ga.
 • gospodična – gdč.

Izogibajte se različnim neustrezno tvorjenim okrajšavam, kot so gos., gosp. in podobno.

Okrajšave tako kot ime in priimek tudi sklanjamo, kar v konkretnem primeru izgleda npr. tako:
Pokličite go. Tino Mirt / Izročite pošiljko ge. Tadeji Les.

četrtek, 25. november 2010

3 skrivnosti uspešnih poslovnih dopisov

Poslovni dopisi so nedvomno neizogiben del poslovne komunikacije in pogosto igrajo pomembno vlogo pri uspešnosti celotnega poslovanja. Posebno težo imajo tedaj, kadar moramo z njimi čim bolj učinkovito rešiti morebitne spore ali uporabiti premišljene taktike prepričevanja. Pisana beseda ima v primerjavi z osebnim kontaktom določene omejitve, vendar lahko po drugi strani predstavlja zelo efektivno orodje, ki nam pomaga doseči želene učinke.


1. Izogibajte se uporabi vedno istih obrazcev

Dejstvo je, da se v naši dnevni komunikaciji nabor različnih dopisov hitro skrči na nekaj variant in tudi sami se jih kmalu naveličamo. Toda temu se moramo zavestno čim bolj izogibati, še posebej takrat, kadar je dopis pomemben. Ljudje namreč naš ton iz napisanega hitro razberejo in se tudi sami odzovejo bodisi medlo bodisi nezainteresirano, s čimer se krhajo dobri poslovni odnosi. Pri pisanju zato bodite ustvarjalni in ko se zalotite, da ste zapadli v rutino, izumite kaj novega, uporabite fraze, ki jih sicer ne bi, ali pa začnite z inovativnim uvodom. Vaš trud bo poplačan nemudoma, ko boste prejeli svež odziv prejemnika.

2. Uporabite domiselne zaključne pozdrave

Najpogosteje se inovativnost ustavi pri zaključnih frazah, saj po pregledu naših dopisov ugotovimo, da uporabljamo ene in iste dolgočasne pozdrave in vljudnostne fraze. Vendar nam ravno zaključek daje dobro iztočnico, da omenimo nekaj vzpodbudnega, morda celo pohvalimo naslovnika oziroma mu namesto običajne zveze Lep pozdrav zaželimo preprost, a svež in učinkovit Prijazen dan.

3. Naučite se prilagajati ton dopisa

Glavni atribut pisne komunikacije v primerjavi z osebnim stikom se pokaže v kritičnih situacijah, kot so spori, pritožbe in drugi negativni odzivi, saj imamo pri pisanju odgovora bistveno več časa za premislek in veliko lažje upoštevamo pravilo štetja do deset. Pisno komuniciranje nam v tovrstnih primerih omogoča celo zavidljive uspehe, saj nam ponuja celo paleto možnosti, kako se ustrezno odzvati. Bistvena tehnika, ki jo moramo pri tovrstnem odzivu uporabiti, je spreminjanje negativnega odziva v nevtralnega oziroma pozitivnega. Detajlne korake tehnike boste izvedeli v enem naslednjih prispevkov.

torek, 9. november 2010

Uporaben pravopis: stičnost ločil

Upoštevanje pravil stičnosti posameznih ločil je ena pogostejših zagat pri pisanju vseh vrst besedil, saj so pravila pogosto kršena celo v javnih besedilih in se nam hitro zgodi, da splošno priučene napake ponavljamo sami.

Stičnost ločil delimo v 4 kategorije in s konkretnimi primeri bomo pokazali ustrezno rabo vseh vrst ločil glede na strokovne smernice slovenskih pravopisnih priročnikov.

STIČNA LOČILA
 • opuščaj ______'______   (primer: Dekl'ce so plesale)
 • vezaj ______-______    (primer: 60-letnica)
 • poševnica ______/______    (primer: iskati/poiskati)

LEVOSTIČNA LOČILA
 • pika ______. ______    (primer: Sedla je. Prijazno se je nasmehnila.)
 • vejica ______, ______    (primer: Sreča je, da je pred mano pot.)
 • vprašaj ______? ______    (primer: Kdaj se bova spet videla?)
 • klicaj ______! ______    (primer: Nikar tako hitro!)
 • podpičje ______; ______    (primer: Imel je veliko dela; včasih je skladal tudi pozno v noč.)
 • dvopičje ______: ______    (primer: Dobro se je osredotočiti na: pisanje, branje in interpretacijo.)
 • narekovaj zgoraj ______ “ ______    (primer: Pojdi zdaj!“)
 • zaklepaj ______) ______    (primer: Pojdite do zadnji vrat (desno).)
 • deljaj ______-    (primer: tradi-   (nova vrstica)  cija)

DESNOSTIČNA LOČILA
 • narekovaj spodaj „______    (primer: Gremo naprej!“)
 • oklepaj (______    (primer: To pa naj ostane skrivnost (smeh).)

NESTIČNA LOČILA
 • tri pike ______ ...    (primer: Ko se s pogledom zazremo stran ... Odplavamo ...)
 • pomišljaj ______ – ______ *    (primer: Ja – pridem.)
Pomišljaj je v pomenu od–do stičen; npr. 1996–1999.

Dodatne smernice za ustrezno pisanje ločil

1. Med dvema ločiloma ni presledkov.
(Primer: Skrivnosti nam je zaupal prof. Uroš Marte, univ. dipl. inž., ki dela in živi v Avstraliji.)

2. Pri številčenju poglavij za piko ni presledkov.
  (Primer: 1.1.2.1)

3. Levostičnost pike bi morali upoštevati tudi pri pisanju datumov.
(Primer: 21. 12. 2010)

Najpomembnejša poglavja slovenskega pravopisa so zdaj na voljo tudi kot APLIKACIJA ZA MOBILNE TELEFONE.

četrtek, 28. oktober 2010

Kako napisati učinkovito besedilo?

Marketing išče vedno nove izrazne možnosti, preizkuša meje, testira nove metode in se na vsakem koraku usmerja le k enemu cilju: dobičku. Vendar so se časi tako imenovanih instant zaslužkov in metod uspeha iz danes na jutri spremenili, saj trg postaja vedno bolj zasičen. Bistveno vprašanje je, kateri pristop ubrati? Nekateri so se usmerili v agresiven marketing, pri katerem na stranke prežijo na vsakem koraku, drugi izbirajo bolj prefinjene ali subtilne t. i. gverilske pristope. Odgovora, kam naprej, ne zna povedati nihče, vendar to tudi ni moj današnji namen.

Prehodite kilometer v čevljih tistega, kateremu pišete.
Mike Morgan

Predstaviti želim namreč pomembno dimenzijo uspešnega marketinga, za katero se je po drugi strani potrebno precej potruditi. Tudi za tekstopisce se zdi, da ugaša čas neomejenega kreativnega izražanja, ki je pogosto samo sebi namen, in prihaja čas jasnih ter uporabnih sporočil.

Eden pomembnejših ameriških tekstopiscev Mike Morgan v svojih napotkih za dobro pisanje zelo poudarja pomembnost vživljanja v vlogo tistega, ki mu je besedilo namenjeno. Tovrstna metoda je ena daleč najuspešnejših, saj tekstopiscu pomaga besedilo oblikovati natanko tako, kot ga naslovnik želi, zato so tudi možnosti prepričevanja izredno velike.

Kaj si stranka želi, kaj potrebuje in kaj pričakuje od nas?

Vendar tako imenovane ''zamenjave čevljev'' ni mogoče narediti čez noč, temveč je potrebno pri uspešnem pisanju ubrati drug pristop. Največ dela je namreč potrebno opraviti pred začetkom samega pisanja, saj je treba dobro raziskati potrebe ciljne stranke, kateri besedilo namenimo. Tukaj bližnjic ni in kakor hitro se zatečemo v varno zavetje svojega sklepanja in predvidevanja, že izgubljamo. Stranko moramo neizbežno povprašati, kaj si želi, kaj potrebuje in kaj pričakuje od nas.  Pozitivna stvar tega pristopa je, da končno besedilo, ki prepriča našo stranko, učinkovito deluje na celotno skupino ciljnih strank s podobnimi interesi in takrat začne naše besedilo dosegati učinke, ki smo jih želeli.

Ta pristop vsekakor ni odkritje tople vode in se v praksi pri dobrih tekstopiscih uporablja ves čas, vendar je o pomembnih stvareh bolje slišati večkrat, kot nikoli.

ponedeljek, 18. oktober 2010

Uporaben pravopis: pisanje vejic

Pisanje vejic je področje, s katerim se srečujem vsak dan v poslovni in privatni korespondenci, pred zadrego pa se pogosto znajdemo predvsem pri pisanju uradnih besedil, za katera si želimo, da bi bila pravopisno čim bolj pravilna.

Ogledali si bomo nekaj uporabnih pravil, po katerih se lahko pri pisanju vejic orientiramo.

Vejice, ki nam jih narekujejo vezniki

Vejice navadno pišemo pred spodaj naštetimi vezniki, ki si jih je najbolje zapomniti, saj so v večini primerov zanesljivo opozorilo za zapisovanje vejice.

Protivni vezniki: a, pa, vendar, toda, ampak, temveč, le, samo
Sklepalni vezniki: zato, zatorej, torej
Vzročni vezniki: kajti, namreč, sicer, saj
Pojasnjevalni vezniki: to je, in sicer, in to
Pred drugim delom stopnjevalnega veznika: ne samo – ampak tudi, ne le – temveč tudi, tako – kakor tudi

Primeri:
Želeli smo ji sporočiti novico, vendar nismo imeli možnosti za to.
Rezultati so pričakovani, kajti vseskozi so tendence kazale v to smer.
Razprava ne opisuje samo dejstev, ampak tudi konkretne primere.
Predstava je končana, zato je čas za razpravo.

Primeri, kjer vejice NE zapisujemo

Vezalni vezniki: in, ter, pa
Pred drugim delom ločnega veznika: ali – ali, bodisi – bodisi
Stopnjevalno priredje: ne – ne, niti – niti

Primeri:
Dobro je počakati in šele kasneje realno oceniti situacijo.
Ali mi boste pomagali ali naj pomoč raje poiščem drugje?
Niti z delom niti z uporom niso prišli daleč.

Kadar je skupaj več veznikov, vejice med njimi ne pišemo (izpišemo jo samo pred prvim veznikom, kjer je to potrebno).

Več veznikov skupaj: in ko, toliko da, s tem da, in ker, tako kot, tako da

Primeri:
Pravočasno ste nam posredovali gradiva, tako da bomo nemudoma pričeli z delom.

Najpomembnejša poglavja slovenskega pravopisa so zdaj na voljo tudi kot APLIKACIJA ZA MOBILNE TELEFONE.

petek, 8. oktober 2010

Vaše mnenje šteje

Gradiva in informacije o pisanju besedil želimo narediti še bolj uporabniku prijazne in zagotoviti vam želimo še več uporabnih informacij, ki jih pri pisanju potrebujete in jih trenutno pogrešate.

Prosimo vas, da nam vaše želje zaupate v kratki anonimni anketi: Kliknite tu za dostop do ankete

Zahvaljujemo se za vaš odziv in kmalu vam bomo zagotovili še več brezplačnih gradiv, ki ste jih do sedaj pogrešali.

sreda, 6. oktober 2010

Pisanje besedil, ki „igrajo“ na čustva

Dejstvo je, da z besedili najhitreje dosežemo želeni cilj takrat, kadar v bralcu vzbudimo določena čustva, saj pri tem uporabimo tiste dražljaje, na katere se ljudje najhitreje odzivamo. Kljub vsemu pa pri uporabi metod "igranja" na čustva obstaja več pravil, saj človeka lahko k določeni akciji vzpodbudimo bodisi s pozitivno vzpodbudo bodisi z opozarjanjem na mogoče nevarnosti, negativne posledice itn.

Najprej rani, potem zdravi

Zgornji izrek je bil pri marketinškem pisanju dodobra preverjen in s pridom uporabljan, saj dokazano deluje. Še danes lahko ta pristop opazite v številnih bolj „agresivno“ marketinško naravnanih reklamah in drugih prodajnih besedilih. Pravilo je preprosto, saj na začetku v besedilu bralca prestrašimo, mu vzbudimo nelagodje oz. kakšno drugo negativno čustvo, nato pa mu v trenutku šibkosti ponudimo rešitev.

Tovrsten pristop ima poleg moralnih zadržkov še eno negativno plat, ki se je mnogi oglaševalci ne zavedajo. Kljub temu, da bralca besedilo prepriča, v ozadju še vedno ostane grenak priokus, saj smo ga soočili z njegovimi negativnimi čustvi, česar pravzaprav nihče ne mara. Posledično kupec tudi do izdelka podzavestno obdrži določeno distanco, v vsakem primeru pa pristop preneha delovati v tistem trenutku, ko se bralec zave, s kakšnim namenom in na kakšen način so mu bile informacije podane.

Kakšne prodajne učinke ima pozitiven pristop?

Tako, kot se ljudje bojimo negativnih stvari in bi naredili marsikaj, da jih preprečimo, se nasprotno tudi veselimo pozitivnih stvari in upam si trditi, da nas enako motivirajo. Ljudje namreč vedno stremimo po nečem boljšem in kadar nam nekdo izdelek ali storitev predstavi tako, da v opisu prepoznamo naše koristi ter rešitev, ki nam bo izboljšala življenje, kupimo še z manj pomisleki kot v zgornjem primeru. Pri pozitivnem pristopu se mora sicer pisec besedil bolj potruditi, saj ima manj časa, da prepriča, toda kadar bralec v besedilu in celotnem konceptu začuti nekaj pozitivnega, smo ga v trenutku pridobili na svojo stran.

sreda, 29. september 2010

Citiranje: reference oziroma navedenke

Reference oz. navedenke predstavljajo posebno obliko citiranja, in sicer navajanje vira neposredno med pisanjem besedila. Ta pristop se pogosto uporablja v seminarskih nalogah, strokovnih člankih, diplomah, magistrskih nalogah, doktorskih disertacijah in še kje. S tovrstnim neposrednim zaznamovanjem tujih citatov postane besedilo pregledno in daje bralcu jasno vedeti, kje so meje med mislimi pisca besedila in mislimi tujih avtorjev.

Tako kot pri citiranju obstajajo tudi pri navajanju referenc različna pravila, vendar je v večini primerov ustrezna kar osnovna oblika, ki jo bomo predstavili.

Splošno uveljavljena oblika navajanja referenc:
(Zupan 2004: 36)

Oglejmo si primer navedenke oz. reference v konkretnem besedilu:

Pesnik pravi, da napisano prebere tolikokrat, dokler »se stavki ne utrudijo in ne izginejo« (Zupan 2004: 59). Njegova vizija življenja je drugačna, saj je prepričan, da je »treba uživati v najmanjših / detajlih vsakdana« (Zupan 1991: 41), o čemer pogosto piše tudi njegov najljubši pesnik William Carlos Williams.

Kadar se znajdemo v zagati, ko se navedenke navezujejo na več različnih del istega avtorja, ki so tudi izšla istega leta, v zapisu preprosto ločimo obe deli:
(Zupan 2003a: 16)
(Zupan 2003b: 97–113)

V strokovnih besedilih moramo biti pri navajanju tujih misli dosledni in jih v svojem pisanju jasno označiti, saj tako povečamo kredibilnost in strokovnost svojega besedila.

sreda, 22. september 2010

3 koraki do učinkovito napisanega besedila

Pisanje besedila je proces, ki se ne začne in konča z izlivanjem naših misli na papir, temveč zahteva tudi vključevanje številnih spremljajočih pristopov, na podlagi katerih besedilo izboljšamo in izpopolnimo.

1. korak: Napišite različne verzije besedila

Dodelano in učinkovito besedilo po navadi ni napisano v enem poskusu, saj je pri pisanju prve verzije zelo težko upoštevati vse, kar želimo ubesediti. Pravzaprav tudi ni smiselno imeti za cilj pisanje besedila v enem zamahu, saj se bomo po nepotrebnem ustavljali, premišljali in vnaprej korigirali. Pri pisanju je namreč bistveno ravno to, da v prvem zamahu ustvarimo različico, ki jo bomo lahko aktivno spreminjali, dodelali in modificirali tako, da bo na koncu združevala vse pomembne elemente.

2. korak: Učinkovito pisanje zahteva tudi večkratno branje

Ne glede na to, da besedilo napišemo sami in se nam zdi, da vsebino napisanega dobro poznamo, največ napak odkrijemo šele z drugim ali tretjim branjem. Do napisanega besedila moramo čim prej vzpostaviti distanco, saj ga bomo šele tedaj lahko prebrali objektivno in opazili marsikatero pomanjkljivost ali nejasnost. Pogosto se zgodi celo to, da narobe črkovano besedo avtomatsko prebiramo tako, kot bi morala biti napisana in nas na očitno napako opozori šele nekdo drug.

3. korak: Učinkovitost besedila dokaže šele testiranje

Do napisane verzije besedila sami pravzaprav nikoli ne moremo biti dovolj objektivni, zato je metoda testiranja besedil skoraj tako pomembna, kot samo pisanje. Odzivi bralcev nam bodo namreč dali vse potrebne informacije, s pomočjo katerih bomo besedilo lahko predelali v končno verzijo, ki bo prepričala. Če se prej napisane različne verzije besedila med seboj močno razlikujejo, je smiselno testirati dve različici in na podlagi rezultatov bodisi dodelati ustreznejšo različico bodisi napisati popolnoma novo.

četrtek, 9. september 2010

Citiranje literature in virov

Citiranje literature pogosto povzroča preglavice, saj ima veliko ljudi občutek, da je pravil preveč in da se od fakultete do fakultete ter v navodilih revij pravila spreminjajo. Dejstvo je, da za citiranje obstaja točno določen ISO standard in ponekod so navodila sicer lahko nekoliko drugačna, vendar ISO standard predstavlja osnovo, po kateri se lahko vedno orientirate. Načini citiranja se med seboj razlikujejo le po vrstnem redu podatkov ter ločilih, ki jih med navajanjem uporabimo. Bistveno pri citiranju je pravzaprav le to, da navedemo vse bibliografske podatke, ki omogočajo prepoznavanje točno določenega gradiva.

Citiranje monografij

Splošni obrazec za citiranje monografij:
Priimek, Ime: Naslov. Kraj: založba, letnica (Zbirka).

Citiranje monografije (en avtor):
Roberto Juarroz: Vertikalna poezija. Ljubljana: Študenstka založba, 2006 (Beletrina).

Citiranje monografije (dva avtorja):
Cvetko, V. in Kos, K.: Strokovne šole pri nas in drugod. Ljubljana: DZS, 1959.

Citiranje monografije (trije ali več avtorjev):
Kmecl, Matjaž et. al.: Učni načrt za pouk slovenščine v prvem triletju osnovne šole. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 1997.

Citiranje serijskih publikacij

Splošni obrazec za citiranje serijskih publikacij:
Naslov: podnaslov. Kraj: založba, začetek (in konec) izdajanja.

Citiranje serijske publikacije:
National Geographic popotnik. Ljubljana, Rokus Klett, 2006-.

* če publikacija še izhaja, zapišemo npr. letnico: 2001-
* če je publikacija izhajala npr. od leta 1991 do 2000, zapišemo: 1991-2000

Citiranje člankov

Splošni obrazec za citiranje člankov:
Priimek, Ime: Naslov članka. Naslov publikacije, letnica izida, letnik, številka, stran.

Citiranje članka:
Jelenko, Tanja: Branje po branju in pisanje interpretacije. Slovenščina v šoli, 2005, letn.10, št. 3/4, str. 51–54.

Citiranje elektronskih virov

Splošni obrazec za citiranje elktronskih virov
Naslov spletne strani, dan dostopa

Primer citiranja:
http://www.pisanjebesedil.com/besedila-za-spletne-strani.html, na dan 09.09.2010

torek, 7. september 2010

Mogočno orodje marketinga: podrobnosti

Kadar vprašamo največje guruje marketinga, kaj je tista skrivnostna sestavina, ki v besedilih ljudi dokončno prepriča, je odgovor: podrobnosti. Dejansko so podrobnosti tiste, na podlagi katerih ljudje vrednotimo in se odločamo, če je nekaj vredno našega zaupanja ali ne. Težko je najti pravo mero, saj lahko preveliko število podrobnosti v bralcu začne vzbujati dvom o tem ali so informacije resnične, po drugi strani pa premalo število ali pomanjkljive podrobnosti človeka prav tako lahko zelo hitro odvrnejo.

3 pravila za učinkovito uporabo podrobnosti pri pisanju

1. Navajajte podrobnosti, ki so preverljive

Zavedati se morate, da je v času informacijske tehnologije mogoče preveriti skoraj vse, zato je nesmiselno navajati neresnične podrobnosti, saj vas bodo potencialni kupci hitro spregledali. O izdelkih ali storitvah raje navajajte preverljive podatke, ki so v spletnem in drugih medijih enostavno najdeni, saj boste s tem bistveno povečali kredibilnost besedil.

2. Navajajte zanimive podrobnosti, zaradi katerih izdelek izstopa

V marketinških besedilih se zadnje čase uporablja strategija preseganja konkurence, kar je v osnovi smiselno, vendar strategija ni učinkovita, če v besedilih uporabimo ista sredstva kot konkurenca. V poplavi izdelkov je namreč potrebno doseči predvsem drugačnost, zato se moramo pri promociji osredotočiti predvsem na tiste vidike in lastnosti izdelka, ki jih ostali ne izpostavljajo v tolikšni meri, saj bomo na ta način bistveno hitreje vzbudili zanimanje potencialnih kupcev.

3. Pri navajanju podrobnosti izberite pravo mero

Že v uvodu smo omenili, da ima lahko preveč oziroma premalo podrobnosti v besedilu tudi negativne učinke, zato je potrebno izbrati pravo mero. Pri tem je potrebno veliko kritičnega presojanja, oblikovanje različnih verzij besedil ter večkratno branje in opazovanje učinka besedila. Postavite se v vlogo bralca in veliko hitreje boste lahko presodili, če besedilo na vas učinkuje tako, kot bi moralo.

petek, 3. september 2010

Ustrezna uporaba oziralnih zaimkov ki/kateri

Pri lektoriranju besedil pogosto naletim na neustrezno rabo oziralnih zaimkov ki / kateri, zato sem se odločila, da s pomočjo konkretnih primerov razložim ustrezno uporabo obeh besed v specifičnih kontekstih oziroma sklonih.

Kaj o rabi povedo priročniki?

V skladu s Slovensko slovnico velja pravilo, da oziralni zaimek ki uporabljamo v vseh sklonih, kateri pa načeloma le:

 • v zvezah s predlogi (Človek, o katerem sem ti govorila ...),
 • za izražanje svojilnosti/pripadnosti v rodilniku (Odbor, katerega naloge so znane),
 • za izogibanje nejasnostim, dvoumnostim (Mati mojega prijatelja, kateri je zdaj v Kopru (če rečemo mati mojega prijatelja, ki je zdaj v Kopru, ni nujno jasno, na koga se ki nanaša — na mater ali na prijatelja).

V vseh ostalih primerih Slovenska slovnica rabo kateri klasificira kot zastarelo.

Dejanska raba

Načeloma je tako, da v običajnih besedilih večina bralcev zaznava neustrezno rabo besede kateri samo v imenovalniku in tožilniku.
Primer:
V omrežju se uporabijo že obstoječi elementi, kateri zagotavljajo izboljšane storitve na novem omrežju.

V rodilniku, dajalniku, mestniku in orodniku pa se pogosteje zaplete, saj se bralcem in posledično tvorcem besedil pogosto zdita ustrezni obe različici.
Primer:
To je oseba, katere niti malo ne pogrešam. / To je oseba, ki je niti malo ne pogrešam.

Pri rabi oziralnih zaimkov ki/kateri si lahko torej pomagamo z zgoraj napisanimi pravili iz Slovenske slovnice, vendar se lahko v večini primerov zanašamo na to, da je ustreznejša in nezaznamovana uporaba zaimka ki.

torek, 31. avgust 2010

Mogočno orodje marketinga: pojasnila

Ena od najpomembnejših značilnosti prepričljivih in prodajno uspešnih vsebin je navajanje pojasnil. O nezaupljivosti potrošnikov oziroma potencialnih strank smo že govorili in danes bomo predstavili še enega izmed načinov, ki vam lahko pomagajo vzpostavljati večjo verodostojnost besedil.

Ljudje se glede veliko stvari v življenju vprašamo zakaj? Naloga marketinških besedil pa je, kot smo že velikokrat omenili, ravno odgovarjanje na čim večje število vprašanj, ki si jih potencialne stranke zastavijo. Eno izmed temeljnih vodil učinkovitega pisanja marketinških besedil je torej zelo preprosto: dodajte v besedilo čim več pojasnil.

Magični zato

Učinek pojasnil na človekov psihološki odziv je preverjala psihologinja Ellen Langer, ki se je odločila testirati tri različne scenarije. Glavni namen vsakega poskusa je bil prepričati naključne ljudi, da posameznika spustijo naprej v vrsti za uporabo kopirnega stroja.

1. scenarij:Oprostite, za kopirati imam 5 strani. Ali me lahko spustite naprej?
Pritrdilno je odgovorilo 60 % ljudi.

2. scenarij:Oprostite, za kopirati imam 5 strani. Ali me lahko spustite naprej, ker se mi zelo mudi?
Pritrdilno je odgovorilo 94 % ljudi.

3. scenarij:Oprostite, za kopirati imam 5 strani. Ali me lahko spustite naprej, ker moram narediti dodatne kopije?
Pritrdilno je odgovorilo 93 % ljudi.

V 2. in 3. scenariju sta bili navedeni pojasnili in pozitiven odziv ljudi se jasno odraža v rezultatih. Vendar je presenetljivo še nekaj: pojasnilo deluje tudi takrat, kadar je popolnoma nelogično, saj se ljudje najbrž impulzivno odzovejo že, ko zaslišijo, da sledi pojasnilo. To nikakor ni izgovor, da se za prepričevanje strank ni potrebno truditi, vsekakor pa se lahko iz statistike marsikaj naučimo in začnemo za doseganje še večje učinkovitosti besedil vanje pogosto vključevati tudi smiselna pojasnila.

petek, 27. avgust 2010

Uporaba zaimkov moj, svoj

Ne glede na to, da je raba zaimkov moj, svoj v večini primerov logična in spontana, se včasih znajdemo v dilemi: "Ali vabim nekoga na svoj ali moj rojstni dan?" Na srečo obstajajo enostavna pravila, ki nam pomagajo razrešiti dilemo in ko si jih enkrat zapomnimo, pri tvorjenju besedil ne bomo imeli težav, saj si bomo lahko s pravili pomagali tudi pri najtežavnejših primerih.

Zaimek MOJ

Že iz definicije v SSKJ lahko razberemo, da zaimek moj izraža svojino govorečega, gledano z njegovega stališča (moj avto, moj dežnik, moja hiša; vse to je moje / moja roka; moja usta).

Zaimek SVOJ

V SSKJ razberemo definicijo, da zaimek svoj izraža svojino osebka (to si lahko kupiš za svoj denar; imel je svojo mehanično delavnico; posodil ti bom svojo knjigo / pokazala je svoje roke / obleci svoj novi plašč / obdelovati svojo lastno zemljo).

V zgoraj omenjenem kontekstu nam poznavanje obeh definicij še vedno ni v pomoč, saj dilema v konkretnem stavku "Vabim vas na svoj/moj rojstni dan" ostaja.

Enostavno pravilo za uporabo zaimkov moj/svoj

Zaimek svoj uporabimo vedno, kadar je osebek v konkretnem stavku jaz (pomagamo si lahko s tem, da besedo v mislih kar dodamo na začetek stavka). V nasprotnem primeru uporabimo zaimek moj.

Primer:
Gledam svoj avto.
To je moj avto.

Dodatna pomoč:
* Kadar smo v dilemi, si lahko pomagamo tudi z vstavljanjem besede lasten, kajti v stavkih, kjer lahko besedo moj oz. svoj nadomestimo z besedo lasten, je v osnovi ustrezno uporabiti obliko svoj.

Naslednjič, ko boste pisali vabilo, torej ne boste imeli več težav in boste brez pomislekov poslali vabilo na svoj rojstni dan, kajne?

torek, 24. avgust 2010

Mogočno orodje marketinga: statistika

marketing besedila
Eden glavnih namenov in ciljev marketinških besedil je predstaviti izdelke oz. storitve tako, da bodo pritegnili čim več potencialnih kupcev, zato je v besedilih potrebno uporabiti najrazličnejše pristope. Zavedati se moramo, da je v današnji poplavi izdelkov in njihovi množični promociji vedno težje biti unikaten in tudi potrebe potencialnih kupcev so vedno zahtevnejše, saj so z vseh strani bombardirani z vzpodbudami za potrošništvo.

Glede na zgoraj naštete dejavnike se vedno bolj razvija nova skupina potrošnikov: zahtevni potrošniki. Pod pojmom razumemo vse potencialne kupce, ki morajo bolj kot kadar koli prej paziti, za kaj porabijo svoj denar, na tiste, ki so bili že velikokrat zmanipulirani in ne zaupajo več preprostim obljubam ter na tiste, ki si ne želijo biti vodeni od drugih in se želijo na lastne oči prepričati o kvaliteti izdelkov oz. storitev. Prišel je torej čas, ko je v marketingu potrebno uporabiti vsa sredstva in ena izmed najuspešnejših prepričevalnih tehnik je uporaba statistike.

5 prednosti uporabe statistike

- vzbujanje zanimanja pri bralcih,
- možnost zgoščene predstavitve dejstev,
- odličen prepričevalni učinek na potencialne kupce,
- možnost predstavitve suhoparnih podatkov na zanimiv način,
- dopolnitev dejstev s preverjenimi podatki.

Najbolj presenetljiva statistična dejstva je smiselno izpostaviti že v naslovu, saj na ta način dokazano pritegnemo večje število bralcev. Navajanje statističnih podatkov mora biti vedno pristno in ne sme zavajati, res pa je, da je včasih bolj smiselno podatke predstaviti v odstotkih, drugič s številkami (odvisno od količine statističnega nabora podatkov in od dejstev, ki jih želimo poudariti).

četrtek, 19. avgust 2010

Pisanje skupaj ali narazen

Pisanje skupaj ali narazen je pogosta dilema, s katero se soočamo tako pri pisanju vsakodnevnih besedil kot pri sestavljanju zahtevnejših tekstov. Rešitev posameznega primera lahko najdemo na več načinov, in sicer s preverjanjem ustreznosti zapisa v korpusih (o katerih smo že pisali), specifične besede lahko poiščemo v zbirki ŠUSS odgovorov, lahko si pomagamo z iskalniki in preverimo dejansko rabo besede (zavedati se moramo, da je ta način nezanesljiv) ali pa se o rešitvi prepričamo v Slovenskem pravopisu, ki obsega poglavje Pisanje skupaj oz. narazen.

Ogledali si bomo odgovore na nekaj najpogostejših dilem, ob katerih se običajno ustavimo, dobrodošli pa ste, da v komentarjih povprašate o zapisovanju besed, ki vam delajo preglavice.

Besede, ki se končajo s pripono –koli

Vse besede, ki se končajo s pripono –koli (kar koli, kadar koli, kamor koli, kdor koli …), se lahko pišejo bodisi skupaj bodisi narazen. Slovenski pravopis kot ustreznejšo varianto priporoča zapisovanje narazen.

Besedna zveza v kolikor

Besedna zveza v kolikor se v skladu s Slovenskim pravopisom piše narazen. Glede na sodobno knjižno normo jo je priporočljivo nadomeščati z besedo če.

Strani neba (jugovzhod, severozahod ...)

Tovrstne besede spadajo med tvorjenke z medpono –o in jih v skladu s Slovenskim pravopisom pišemo skupaj (enako zapisujemo tudi besede avtogaraža, avtodeli, živinozdravnik itn.).

torek, 17. avgust 2010

kako napisati dober govor? (3. del)

Pri pisanju govora se je potrebno odločiti, kakšen pristop boste ubrali, zato se bomo ustavili pri nekaterih uporabnih smernicah, ki vam lahko olajšajo proces pisanja.

Humor v govoru

Uporaba humorja je v prvi vrsti odvisna od tematike vašega govora, vendar je razen v izrednih primerih, kjer gre za govore s specifično tematiko, zelo dobrodošla. Smeh nedvomno odpira vrata in če boste uspeli vaše poslušalce nasmejati, jih boste hitro dobili na svojo stran. Pri humorju je zelo pomembno, da ga v govor vključite spontano in se ob pripovedovanju dobro počutite ter posledično vživite, saj sicer vsebin ne boste podali v pravi luči. Pri tem je podobno kot pri pripovedovanju vicev – bolj kot sama vsebina „zažge“ način pripovedovanja. V primeru, da se v vlogi govorca s humorističnimi dodatki ne počutite dobro, tovrstne vložke raje izpustite, kot da bi jih pripovedovali prisiljeno.

Formalen ali neformalen način govora

Večkrat smo že poudarili, da se moramo pri pisanju besedil, ki bodo govorjena, zavedati nekaterih pomembnih razlik. Ena izmed njih je tudi premislek o izbiri formalnega oziroma neformalnega načina pripovedovanja. V pisanem besedilu nas omejujejo slovnična pravila in raba tako imenovanega zbornega (slovnično pravilnega) jezika, zato je treba pri pisanju besedil za govor ta pravila zavestno odklopiti. Besedilo govora med pisanjem večkrat preberite naglas in ga prilagodite tako, da bo čim bolj podobno spontanemu pripovedovanju. Če vam situacija dopušča, se približajte neformalnemu načinu govorjenja, saj se boste na ta način publike mnogo bolj dotaknili in se z njo povezali.

Za konec pa še eno zlato pravilo: pri pisanju govora uporabljajte kratke stavke in v besedilu pustite prostor za premore. Zapomnite si, da je besedilo za govor "živo besedilo", zato ga na podlagi glasne vaje čim bolj prilagodite, da bo bliže govorjenemu kot napisanemu besedilu. Na ta način boste kljub morebitnemu branju govora prepričljivi in boste publiki vsebine podali jasno ter učinkovito.

petek, 13. avgust 2010

Kako pogosto se določena beseda pojavlja?

Pisanje besedil (copywriting) je umetnost izbire udarnih, "magičnih", pomensko polnih besed, ki bodo na bralce naredile vtis in jih prepričale. Vendar iskanje in izbiranje tovrstnih besed ni vedno lahko, zato je treba biti pri pisanju iznajdljiv in pogosto uporabiti inovativne tehnike.

Izbira besed je še posebej pomembna pri marketinških besedilih, saj je navadno potrebno z zelo jasnimi in kratkimi besedili prepričati veliko število ljudi. V takih primerih moramo pretehtati prav vsako besedo in pogosto nam je lahko vodilo tudi to, kako pogosto se beseda pojavlja.

V slovenščini je na voljo poskusna različica programa za ugotavljanje pogostosti besednih oblik, kamor lahko natipkate številne različice besede, ki jo želite preveriti, in program bo za vsako različico številčno ovrednotil pogostost pojavljanja. Pri pisanju je najbolje uporabljati tiste oblike besede, ki so zelo pogoste, saj so na ta način ljudem blizu in jih bodo prej "začutili kot svoje". Vsekakor pa je v marketingu mogoče uporabiti tudi obraten princip, in sicer takrat, kadar želimo bralce presenetiti in vzbuditi njihovo pozornost z inovativnim pristopom.

Preizkusite program Ugotavljanje pogostosti besednih oblik.

torek, 10. avgust 2010

Kako napisati dober govor? (2. del)

Pri pisanju govora morate imeti neprestano v mislih dejstvo, da boste napisano besedilo na koncu brali oziroma na glas predstavili, kar pomeni, da boste že v napisanem besedilu morali upoštevati nekatera pravila, o katerih pri običajnem pisanju sploh ne razmišljate.

Pravilo dobrega govora

Najpomembnejše pravilo pri govoru je, da imate vseskozi v mislih vaše poslušalce. Dober govor je namreč vedno napisan s stališča poslušalcev in se torej osredotoča na zadovoljitev pričakovanj publike. Več pričakovanj kot izpolnite, uspešnejši bo govor.

Osnovna zgradba govora

Dober govor je običajno sestavljen iz treh delov, ki nam že pri pisanju pomagajo, da se vsebino oblikujemo v smiselnem zaporedju in ohranimo rdečo nit.

1. Uvod v govor
Govor je dobro začeti z najpomembnejšo idejo, ki jo želite vašemu občinstvu posredovati, saj na ta način že na začetku potešite njihovo zanimanje in morebitne dvome ter s tem dosežete, da bodo vašim nadaljnjim razlagam pozorno prisluhnili.

2. Osrednji del
Osrednji del je namenjen pojasnjevanju in natančnejši predstavitvi vaših uvodnih misli. Govor nam pravzaprav nudi veliko možnost uporabe slikovitih primerov in inovativnih principov predstavitve, saj lahko besedam dodate posebno moč ravno z lastno interpretacijo. Dobro je, da pišete kratke in jasne stavke, hkrati pa lahko v njih predvidite tudi premore in spremljevalne geste, ki bodo vašo publiko še bolj prepričale.

3. Povzetek govora in oblikovanje sklepne misli
Dejstvo je, da je ravno sklepni del tisti, ki si ga bodo vaši poslušalci najbolj zapomnili, zato je zelo priporočljivo najboljše misli oziroma najbolj strnjena sporočila prihraniti ravno za ta del. V sklepnem delu je smotrno še enkrat ponoviti osrednje točke govora, nato pa vse povezati v sklepno misel z jasnim in močnim sporočilom.

četrtek, 5. avgust 2010

Palindromi slovenskega jezika

Palindromi so besede oziroma stavki, ki imajo isti ali drug pomen, če se berejo naprej ali nazaj. Veliko se vas verjetno še iz šolskih dni spomni znanega primera palindroma perica reže raci rep, verjetno pa boste presenečeni nad podatkom, da je v slovenskem jeziku zabeleženih kar 1151 palindromov, ki so zbrani in prosto dostopni v spletni zbirki Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in si jih lahko ogledate s klikom na povezavo Palindromi.

Nekateri palindromi v obliki stavkov so sicer nekoliko nenavadni, vendar lahko tu in tam najdete tudi kaj uporabnega za pisanje besedil. Naleteli boste namreč na množico besed, grajenih na poseben način, ki imajo poleg površinskega sporočila še oblikovno razsežnost, zato jih lahko zelo učinovito uporabite npr. pri oglasnih ali marketinških besedilih.

Pri copywritingu je včasih treba biti zelo drzen in tukaj je še eden izmed načinov, ki lahko zaneti vašo domišljijo. Naslednjič, ko boste pisali, bo morda kakšna naključna beseda kot npr. NEŽEN dobila popolnoma novo razsežnost.

torek, 3. avgust 2010

Kako napisati dober govor? (1. del)

Dober govor je tak govor, v katerem je jasno, vendar kratko in jedrnato sporočena vsebina, ki na poslušalce naredi vtis. Najboljši govori vedno vsebujejo misli, ki pri poslušalcih odmevajo še dolgo po tem, ko govorec že zapusti govorniški oder. Ogledali si bomo nekaj osnovnih sestavin, ki jih mora vsebovati vsak govor, izvedeli pa boste tudi nekaj skrivnosti, s pomočjo katerih lahko govor spremenite v nekaj posebnega.

Preden se lotite pisanja, morate razmisliti o treh vprašanjih:

Komu je govor namenjen?

Premislek o publiki je zelo pomemben, saj je s potrebami in pričakovanji vaših poslušalcev povezana celotna struktura vašega govora. Glede na ciljno publiko se boste namreč odločili, kakšen jezik boste v govoru uporabili (strokovni, poljudni …), kakšen uvod boste naredili (formalen, neformalen) ter kakšne postopke boste v govoru uporabili (citati, primeri …).

O čem boste govorili?

Tematiko, o kateri govorite, morate zelo dobro poznati, saj v nasprotnem primeru tvegate, da se boste med govorom zmedli in izgubili rdečo nit. Priporočljivo je, da pred začetkom pisanja govora naredite seznam najpomembnejših točk, ki jih morate izpostaviti in jih po občutku tudi razvrstite od najpomembnejše do najmanj pomembne. Tak seznam vam bo namreč pri pisanju odlično vodilo in hkrati tudi rdeča nit.

Kako dolg mora biti govor?

Časovni okvir govora je dobro opredeliti, še preden se lotite pisanja, saj se boste tako lažje odločili, katere dele besedila je treba oblikovati bolj jedrnato. Prav tako si glede na čas, predviden za govor, lahko preračunate, koliko strani besedila potrebujete. Eno tipkano stran pisave 12 pt namreč človek glasno bere približno 4 minute, če pa upoštevamo, da gre za govor, kjer mora biti govorjenje še nekoliko počasnejše, lahko minutaža hitro znaša krepkih 6 minut, zato z obsegom besedila nikakor ne pretiravajte.

četrtek, 29. julij 2010

Slovar kratic oziroma krajšav slovenskega jezika

Vsak od nas kdaj pri prebiranju strokovnih besedil ali besedil, ki niso neposredno vezena na naše področje zanimanja oziroma poklicnega ukvarjanja, naleti na krajšave, ki mu jih s pomočjo logike in brskanja po spominu ne uspe razvozlati. V ta namen je Mojca Kompara, ki je na oddelku za prevajalstvo na Filozofski fakulteti diplomirala iz nevsakdanje teme – krajšav, pripravila Slovenski slovar kratic oziroma krajšav. Gradivo zaenkrat obstaja v obliki spletne zbirke in obsega 5706 slovenskih in tujih krajšav, ki se uporabljajo v slovenskem prostoru. Pri tujih krajšavah je poleg obrazložitve dodan še slovenski prevod.

Nabor krajšav je uporaben tudi pri copywritingu, saj lahko s pomočjo zbirke hitro razrešite morebitne dileme, ki se vam pri pisanju pojavljajo, preverite ustreznost uporabljenih krajšav in včasih najdete tudi inovativno rešitev, kadar se spopadate s stisko s prostorom.

ponedeljek, 26. julij 2010

SEO copywriting - tehnika ali umetnost? (4. del)

Pri uporabi ključnih besed v besedilih je zelo pomembna njihova razvrstitev, zato bomo danes našteli in razložili 5 najpomembnejših mest, kjer je potrebno uporabiti ključne besede, da bo vaše SEO besedilo dosegalo maksimalne učinke.

5 pomembnih smernic za učinkovito SEO optimizacijo

1. Naslov

Uporaba ključnih besed v naslovu je sicer na prvi pogled najbolj smiselna in logična, saj so naslovi tudi za iskalnike najbolj izpostavljena mesta, vendar mnogi na spletnih straneh objavljajo nepopolne naslove oziroma smešne, izvirne in drugače umetniške naslove, ki pa so s stališča SEO optimizacije zelo nehvaležni. Nesporno dejstvo je, da lahko tovrstni naslovi pri bralcih veliko bolj „zažgejo“, vendar je treba bralce najprej sploh privabiti na spletne strani. Še ena razveseljiva novica je, da so lahko tudi naslovi z uporabo ključnih besed zelo izvirni, samo vpreči je treba svojo domišljijo.

2. Podnaslov

SEO besedila za spletne strani, ki so dolga približno 300 – 500 besed, bi morala imeti vsaj dva podnaslova. Funkcija podnaslovov je dvojna, saj na eni strani bistveno olajšajo branje in ponudijo zgoščene povzetke vsebin, po drugi strani pa so sidra, ki jih zaznavajo tudi iskalniki in v podnaslovih lažje in hitreje prepoznavajo ključne besede.

3. Prvi odstavek

Kadar ključno besedo izpostavite že v naslovu in podnaslovu, se vam jo verjetno zdi popolnoma odveč ponavljati še v prvem odstavku, vendar je to pri pisanju SEO besedil kljub vsemu pomembna praksa. Iskalniki namreč na začetku zaznajo ključne besede v naslovu, vendar kasneje njihovo relevantnost preverijo tudi s skeniranjem besedila, ki sledi, in kadar jim v nadaljevalnem delu prav tako ponudite ujemajočo se ključno besedo, ste del selekcije že uspešno prestali.

4. Zadnji odstavek

Glavna ključna beseda oziroma fraza bi morala biti po mnenju SEO strokovnjakov obvezno ponovljena v zadnjem odstavku, še najbolje čisto na koncu, zato imejte pri pisanju v mislih tudi splošen zaključek, kjer lahko prej povedano povzamete in hkrati neopazno ponovite tudi ključno besedo oziroma frazo.

5. V vmesnem besedilu

Izkušeni SEO copywriterji ključne besede med besedilo vpletejo približno na 100 besed, vendar je intenziteta seveda odvisna od vrste in predvsem dolžine celotnega besedila. Kot pri vsem tudi pri SEO besedilih ne smemo pretiravati, saj so lahko vsebine hitro prepoznane tudi kot spam oziroma smetenje in izgubijo status relevantnih spletnih strani.

sreda, 21. julij 2010

Besedišče slovenskega jezika

Še eden izmed zelo uporabnih pripomočkov, ki nam lahko pomagajo pri pisanju, iskanju določenih besed ali zbiranju idej, je tudi Besedišče slovenskega jezika. V zbirki je zbranih 178.457 gesel oziroma iztočnic, ki so opremljene z besednovrstnimi, oblikovnimi in naglasnimi podatki. Besedišče vsebuje stare in nove besede, knjižne in številne narečne ter ozko rabljene ali zastarele strokovne izraze, ki po slovarskih načelih niso bile sprejete v SSKJ, kar je lahko zelo uporaben dodaten vir informacij.

Besedišče slovenskega jezika črpa iz bogate slovarske zbirke Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in se naslanja tudi na  SSKJ in Odzadnji slovar slovenskega jezika. Na eni strani je v pomoč raziskovalcem slovenskega jezika in primerjalnim jezikoslovcem, po drugi strani pa gre za obsežno zbirko, kjer lahko uporabne informacije najdejo pisci besedil (copywriterji), saj jim besedišče pomaga pri tvorjenju učinkovitih in izrazno bogatih besedil.


ponedeljek, 19. julij 2010

SEO copywriting - tehnika ali umetnost? (3. del)

Nekaj nasvetov za SEO optimizacijo in SEO copywriting smo že povedali, danes pa se bomo ustavili še pri nekaterih pomembnih elementih uspešnega SEO pisanja.

Vsebine naj se ne ponavljajo

Bodite pozorni, da se vsebine na vaših spletnih straneh ne ponavljajo, temveč je vsaka podstran celota zase, ki ponudi unikatno in relevantno vsebino. Na podstraneh se seveda lahko ponavljajo najpomembnejše ključne besede, vendar bodite izvirni pri kontekstu in bralcem ponudite zanimive in sveže informacije.

Dodaten trik pri uporabi ključnih besed

Eno izmed pravil pri uporabi ključnih besed je, da se ne smete zatipkati in morate besede uporabiti v ustreznem sklonu in obliki, torej v skladu s tem, kar uporabniki iščejo. Vendar lahko to pravilo s pridom obrnete na glavo, če v besedilih uporabite splošno znane zatipkane besede uporabnikov storitev. Dejstvo je, da boste največje svetovne spletne strani našli tudi pod ključnimi besedami yaho, gogle, mial ... V iskalnikih lahko preverite, če so tudi katere izmed ključnih besed poveznih z vašo storitvijo pogosto zatipkane in jih namenoma vključite v svoja besedila.

Edninska ali množinska oblika?

Rešitev je preprosta: v besedila na spletnih straneh je najbolje večkrat vključiti obe obliki, prednost pa avtomatsko dajte tisti obliki, ki je bolj iskana.  Nekateri strokovnjaki trdijo, da iskalniki množinske oblike ne prepoznavajo in je zato ni treba vključevti v besedila, vendar je v slovenskem jeziku pogosto tako, da edninska in množinska oblika nista tvorjeni po istem principu in ju tudi iskalniki zato zaznavajo kot različni besedi.

sreda, 14. julij 2010

Odzadnji slovar slovenskega jezika

Odzadnji slovar slovenskega jezika je slovar, urejen po abecedi od konca besede. Ustvarjalci so napisali, da je slovar uporaben za tipološke in druge študije sorodnih in nesorodnih jezikov in je namenjen jezikoslovcem, učiteljem slovenskega jezika in drugim strokovnjakom, ki jih zanima slovenski jezik, vendar je slovar bistveno širše uporaben, med drugim tudi za copywriting.

Slovar omogoča zelo enostavno iskanje rim, oblikovno podobnih besed, uporaben je kot navdih pri brainstormingu in še mnogo več. V slovarju je zbranih kar 115.355 iztočnic, narejenih po Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Kot iztočnice so upoštevana vsa slovarska gesla, njihove dvojnice in podgesla, tako da je nabor besed resnično obsežen. Pri posameznih iztočnicah z zaznamovanimi naglasnimi mesti so dodani tudi podatki o drugi osnovni obliki in izgovoru, besednovrstna oznaka in tonemski naglas.

Slovar je dostopen tudi v spletni obliki (Odzadnji slovar slovenskega jezika) in s klikom na sliko si lahko ogledate primer izpisa iskalnega pojma.

ponedeljek, 12. julij 2010

SEO copywriting - tehnika ali umetnost? (2. del)

Preden se lotimo konkretnih nasvetov za učinkovito SEO pisanje besedil, je potrebno še pojasniti, zakaj je SEO optimizacija sploh tako pomembna? Dejstvo je, da je pri večini dejavnosti konkurenca na spletnem prostoru postala velika, uporabniki, ki po internetu iščejo informacije, pa imajo vse manj časa, da bi prebrskali vse ponujene zadetke v iskalnikih. Zaradi tega igra pomembno vlogo pri uspešnosti in najdenosti strani njihova uvrstitev v iskalnikih, kajti višje kot se spletna stran med ponujenimi zadetki nahaja, več pozornosti potencialnih kupcev bo pritegnila.

SEO optimizacija je poznavanje širokega nabora metod, s katerimi stran prilagodimo tako, da jo iskalniki hitro prepoznajo kot relevanten zadetek in jo uvrstijo visoko med ponujene zadetka. Da SEO optimizacija v celoti deluje, je potrebno veliko več, kot le dobro napisana besedila za spletno stran, dejstvo pa je, da se pri besedilih vse začne in zaupala vam bom nekaj skrivnosti, s pomočjo katerih lahko zastavite odlična izhodišča za dobro SEO optimizacijo in naredite besedila prepričljiva tako za bralce kot za iskalnike.

Uporaba krepkega in poševnega tiska

Iskalniki prepoznavajo krepki in poševni tisk kot pomembnejšega, zato tako poudarjene besede uvrščajo višje oziroma jih prepoznavajo kot relevantne. S tega stališča je zelo pomembno, da poudarjate ključne besede, ne celih stavkov in "praznih" besednih zvez, saj si boste tako zagotovili, da bo uporabnik, ki v iskalnik vtipka želeno vsebino, na vaših straneh to vsebino tudi hitro in enostavno našel.

Ključne besede pišite v takšnih oblikah, kot jih bralci iščejo

Bralci iskalnih pojmov ne iščejo na enak način, kot jih sicer zapišemo v stavku in ključne besede pogosto niso najbolj v skladu s siceršnjimi pravili pisnega izražanja. Ravno zato je toliko večji izziv ustvariti tekste, ki bodo berljivi in razumljivi, hkrati pa bodo najdeni tudi preko besednih zvez, kot je na primer zavarovanje poceni, ograja cenik, počitnice Slovenija ...

četrtek, 8. julij 2010

Slovenski etimološki slovar

Etimologija je jezikoslovna veja, ki ugotavlja, kdaj, kako in kje so nastale besede, kakšno obliko so imele ob svojem nastanku in kaj so prvotno pomenile. Slovenski etimološki slovar je namenjen vsem, ki jih bodisi iz radovednosti zanima izvor besed bodisi informacije potrebujejo iz znanstvenih, raziskovalnih ali kakšnih drugih razlogov.

Etimološki slovar je zasnovan kot jezikovni priročnik, ki pojasnjuje, od kod izvirajo današnje slovenske knjižne besede in kaj so prvotno pomenile. V geselski iztočnici je med drugim mogoče najti stoletje, v katerem je bila določena beseda prvič zapisana, ter informacijo o tem, v katerem slovenskem besedilu se je prvič pojavila. V geselskih člankih so upoštevane najnovejše etimološke razlage, ki dajejo jasen vpogled v zgodovino pojma in nudijo razumevanje njegovega pomena. Tudi pri tujkah je naveden vsaj okvirni pomen. Slovenski etimološki slovar vsebuje več kot 9000 gesel in 30 tisoč najpogostejših slovenskih besed.

torek, 6. julij 2010

SEO copywriting - tehnika ali umetnost? (1. del)


SEO copywriting je v zadnjem času eno najodmevnejših in zelo perspektivnih področij svetovnega copywritinga. SEO je kratica za search engine optimization in pomeni pisanje besedil z upoštevanjem ključnih besed. Ključne besede so besede, ki jih uporabniki največkrat napišejo v spletne iskalnike, kadar potrebujejo informacije o določenih storitvah, izdelkih ali dejavnostih. Uporaba teh besed na spletni strani med drugim odloča o tem, kako visoko med zadetki bo spletna stran prikazana, kar posledično vpliva na to, koliko obiskovalcev bo vašo spletno stran sploh našlo. SEO optimizacija sama po sebi ni nič novega, saj je rasla in se razvijala skupaj z rastjo spletnega medija, vendar z intenzivno razširitvijo in prenosom poslovanja podjetij na internet raste tudi konkurenca.

SEO optimizacija je mnogo več, kot le vrivanje čim večjega števila ključnih besed v obstoječe besedilo. To namreč v današnjem času ni več dovolj, kajti glavni izziv SEO copywritinga je postal iskanje prave mere med pisanjem za iskalnike, torej med uporabo ključnih besed, in pisanjem za obiskovalce, torej oblikovanjem privlačnih in informativnih besedil. Odgovor na naše naslovno vprašanje je nedvomno ta, da je SEO copywriting hkrati tehnika in umetnost, v nadaljevanju pa bom predstavila učinkovite metode, tehnike in skrivnosti pisanja SEO besedil, ki vam bodo v pomoč pri pisanju, preoblikovanju in pripravi besedil.

petek, 2. julij 2010

ŠUSS odgovori na jezikovna vprašanja

ŠUSS je eden izmed izredno dobrih projektov, ki ga že leta 1996 vzpostavila skupina študentov, ki so jih jezikovna vprašanja še posebej zanimala in so bili pripravljeni širši javnosti ponuditi brezplačno pomoč in suverene odgovore. ŠUSS je kratica za Študentsko skrb za slovenščino in dejansko je bil pristop študentov izredno svež, saj so se odločili, da njihov namen ni učiti ljudi, kaj je prav in kaj narobe, temveč vzgajati ljudi ter jim poleg odgovora na vprašanja zagotoviti tudi nek širši kontekst in jih včasih vzpodbuditi tudi k temu, da naj slovenščino raje kot zgolj s pomočjo priročnikov uporabljajo tudi z lastnim premislekom in občutkom.

V letih 1998–2000 se je na naslov Šusovcev zvrstil obsežen nabor vprašanj, ki so s pomočjo enostavnega spletnega vprašanja na voljo na spletni strani (Arhiv ŠUSS vprašanj 1998–2000).

Od leta 2004 naprej je začela redno izhajati tudi revija, v kateri so objavljena vprašanja in raziskovalno naravnani odgovori, ki ponujajo širši in aktualnejši kontekst oziroma ozadje (Spletna revija ŠUSS).

Glede na to, da projekt obstaja že toliko časa, je nabor zastavljenih vprašanj in slovničnih dilem že zares obsežen, zato priporočam, da naslednjič, ko boste v dvomih glede pravilnosti pisanja, pobrskajte še po ŠUSS arhivu (ŠUSS uvodna stran).

Na spodnji sliki si lahko ogledate enega izmed primerov odgovora na vprašanje (kliknite za povečavo).

torek, 29. junij 2010

3 skrivnosti uspešnih blogerjev

Naslednje tri skrivnosti se morda zdijo samoumevne, vendar predstavljajo v svetu uspešnih blogerjev pomebne temelje, ki omogočajo vidnost in prepoznavnost blogov.

Vnaprejšnje planiranje

O tem, da je pri pisanju blogov izredno pomembna kontinuiteta, smo že pisali, vendar je to lažje rečeno kot storjeno. Ko si izberete določen tempo (npr. 2 ali 3 prispevke na teden), morate dobro premisliti, če boste tak način pisanja lahko dolgoročno obdržali. Hitro se namreč zgodi, da se v vaš urnik vrine kup nenapovedanih obveznosti in takrat postane pisanje za blog breme, ne veselje. Uspešni blogerji imajo zato pripravljene vsaj 3 ali 4 tako imenovane rezerve prispevke oziroma osnutke, ki jih lahko v časovni stiski elegantno rešijo iz zagate.

Intenzivna komunikacija

Pisci blogov lahko iz lastnih izkušenj povedo, kako zadovoljni so, kadar njihovo pisanje sproži odziv, pa naj bo to kopica pozitivnih komentarjev ali pa kakšno kritično mnenje. V svetu blogov je zato intenzivna komunikacija zelo pomembna in od nje imate lahko tudi veliko korist. Prva prednost je, da s komentiranjem prispevkov svojih blogerskih kolegov tudi njih vzpodbudite, da izrazijo svoje mnenje o vaših prispevkih. Druga še izrazitejša prednost je ta, da si s tovrstno dejavnostjo komentiranja na drugih blogih delate reklamo, saj do svojega bloga vzpostavljate povratne povezave, prav tako pa vas lahko hitro opazi kdo, ki prej za vaš blog še ni slišal.

Spremljanje novitet

Vsi uspešni pisci (ne samo blogov) imajo eno skupno lastnost – radovednost. Največ se lahko naučimo od drugih, saj prej ali slej naletimo na posameznike, ki pišejo na drugačen način, ki jih zanimajo druge stvari in ki tudi na svet gledajo drugače kot mi. Blogerji, ki svojo kariero še začenjajo, lahko svojo domišljijo prebudijo z brskanjem po prispevkih „starih mačkov“, zato je dobro, da se sprehodijo čez čim več blogosfer. Ta dejavnost na koncu postane že nalezljiva, kar je dobro, saj se krila naše domišljije na ta način konstantno širijo.

četrtek, 24. junij 2010

Lektoriranje ali računalniški program Amebis Besana?

Ljudje se na vseh področjih vedno bolj zanašamo na tehnologijo, ki je seveda namenjena temu, da nam čim bolj olajša delo in prihrani čas. Vendar vedno večja odvisnost v mnogih primerih ni dobra, saj zahteva vedno manj kritičnega mišljenja in presojanja, kar je med drugim zelo opazno tudi na področju pisanja besedil. Vedno bolj se namreč zanašamo, da bodo naše tipkarske napake popravljali kar črkovalniki in ostala orodja, ki preverjajo slovnično pravilnost napisanega.

Mnogo bolj inovativen pristop zato predstavlja programski paket Amebis Besana, ki je več kot le navaden črkovalnik. Amebis Besana je namreč program, ki prepoznava slovnične in slogovne napake v slovenskih besedilih. V besedilih odkriva nekatere najznačilnejše napake in uporabniku največkrat ponudi ustrezen popravek, pri obvestilih o napakah pa prikaže tudi razlago oz. pojasnitev, kaj ste napisali narobe, tako da se lahko sproti tudi veliko naučite.

Hitrost in preprostost obvladovanja slovničnih napak ter pomoč pri njihovem odpravljanju nedvomno spodbujajo tudi zanimanje za jezik in predstavljajo prijaznejši način učenja. Tovrstna rešitev je še posebej koristna pri prebiranju in korigiranju daljših lastnih besedil, kjer se nam še posebej hitro zgodi, da kakšno napako spregledamo.

Absolutno se je treba zavedati, da Amebis Besana ne more nadomestiti lektorja in ne zna najti vseh vrst napak. Marsikatera napaka namreč v slovenskem jeziku postane opazna šele na pomenski ravni in tovrstno prepoznavanje je za računalniško tehnologijo še nedosegljivo. Kljub vsemu pa gre za novodoben in inovativen pristop, ki je na področju ohranjanja jezikovne kulture zelo dobrodošel.

Oglejte si primer popravljenjega besedila v programu Amebis Besana (klikni sliko za povečavo).

ponedeljek, 21. junij 2010

3 oblikovna pravila pisanja za spletne strani

Pisanje besedil je neposredno povezano tudi z ostalimi dejavniki, kot so grafično oblikovanje, izdelava spletnih strani, fotografiranje ... Vsi ti dejavniki namreč vplivajo na uspešnost predstavitve vsebine besedil, saj lahko neprimeren način podajanja besedil bralca nemudoma odvrne, tudi če je vsebina zelo zanimiva in uporabna. Pri pisanju besedil je zato dobro upoštevati 3 oblikovna pravila, ki uporabnikom olajšajo branje in jim omogočijo, da svojo pozornost usmerijo na vsebino.

1. pravilo:

Ne uporabljajte eksotičnih pisav, saj so človeške oči privajene na branje najbolj osnovnih fontov. Izvedene so bile sicer številne raziskave, katere fonte pisave ljudje berejo najhitreje, vendar je optimalne rezultate težko izluščiti, saj si mnenja nasprotujejo. Ne morete zgrešiti z običajnimi fonti Times New Roman, Calibri, Georgia, Trebuchet, Verdana ...

2. pravilo:

Za besedila ne uporabljajte središčne poravnave, saj s tem branje otežujete. Pri levo stranski poravnavi se oči z lahkoto vrnejo v naslednjo vrstico na začetek in uporabnik tako brez težav nadaljuje z branjem, pri središčni poravnavi pa začetki niso jasno razvidni in bralci se z očmi velikokrat izgubljajo, kar je moteče.

3. pravilo:

Ne uporabljajte prevelikih ali premajhnih črk. Najboljše je, da na spletnih straneh omogočite možnost izbire med dvema velikostma pisave, tako da si lahko obiskovalec stran prilagodi tudi glede na brskalnik, v katerem si stran ogleduje. Priporočljiva je pisava velikosti 12 pt.

četrtek, 17. junij 2010

Korpusi slovenskega jezika

Korpus oziroma besedilni korpus je strukturirana zbirka besedil, ki je običajno hranjena v elektronski verziji. Korpusi so primarno uporabni za statistične analize in testiranje hipotez ter za potrjevanje in raziskovanje pravil v določenem jeziku (slovnice in slovarja).

Korpusi niso uporabni samo za jezikoslovce, temveč lahko določene dvome in dileme pri pisanju preverjamo tudi sami, saj lahko na podlagi rezultatov razberemo, ali je določena različica oz. besedna zveza pogosto v rabi ali ne. Med rezultati iskanja se izpišejo tudi viri, kjer je bilo besedilo objavljeno, tako da lahko sklepamo, če je raba primernejša na primer v publicističnem besedilu, strokovnem besedilu ...

Za slovenski jezik obstajajo trije on-line korpusi, in sicer:
Največja prednost korpusov je, da v njih najdete tudi najnovejše besede, ki jih v slovarjih, slovnici in drugih priročnikih še ni. Primer izpisa rezultatov za besedo blog si lahko ogledate s klikom na fotografijo.

torek, 15. junij 2010

Kako napisati učinkovit prodajni e-mail? (2. del)

Eden izmed dejavnikov, ki bo vplival na uspešnost prodajnega e-maila, je naslov. Umetnost pisanja učinkovitih prodajnih naslovov zahteva veliko znanja, izkušenj in deloma tudi sreče, kajto ob pravem trenutku moramo zaigrati na prave strune ciljnih bralcev. O pisanju učinkovitih naslovov smo že pisali in bomo spet kaj več povedali ob kakšni drugi priložnosti, danes pa se bomo osredotočili predvsem na naslednji korak, ki predvideva, da smo pri bralcu že dosegli, da je naš prodajni e-mail odprl.

Dizajn prodajnega e-maila

V drugi fazi po neposrednem odprtju je prodajni e-mail izpostavljen preizkušnji, pri kateri imate samo približno 10 sekund časa, da bralca pritegnete k branju. Prvi element, ki vpliva na bralčevo vrednotenje, je dizajn sporočila. Pomembno je, da je podoba e-maila usklajena s celostno grafično podobo podjetja, saj tako prejemnikom omogoči enostavno in hitro prepoznavanje naslovnika, kar vzbuja zaupanje. Grafična podoba prodajnega e-maila vpliva na celostni imidž podjetja, zato mora biti izbrana skrbno in premišljeno.

Kako olajšati branje

Drugi pomemben dejavnik je členjenost in preglednost e-maila. Če boste vse besedilo napisali samo v enem stolpcu in ga po možnosti še slabo členili, bo seveda že na prvi pogled delovalo dolgočasno in bo bralca odvrnilo od branja. Besedilo morate zato ustrezno razdeliti na krajše sklope ter ga opremiti s privlačnimi podnaslovi, slikami in ostalimi materiali, ki vzbujajo pozornost.

Najboljše prihranite za konec

Pozornost vaših bralcev in njihovo zvesto spremljanje poslanih gradiv morate spoštovati, zato jih je treba občasno tudi nagraditi. Lahko jim ponudite popust, posebne ugodnosti, vrednostne kupone, darilca ali kaj drugega, kar jih bo razveselilo. Tovrstne nagrade vedno omenjajte in ponudite na koncu prodajnega e-maila, saj jih na ta način navadite, da vaša sporočila preletijo v celoti. Tako bodo vedno znova radovedno pogledali, kaj uporabnega ste jim tokrat pripravili.

petek, 11. junij 2010

Slovenski pravopis

Slovenski pravopis je normativni priročnik, ki obsega slovensko knjižno normo, torej pravila za ustrezno pisanje. Nazadnje je izšel leta 2007 in vsebuje več kot 130. 000 slovarskih iztočnic. Dostopen je v dveh oblikah, in sicer v knjižni verziji ter v elektronski obliki na zgoščenki, ki jo lahko naročite oziroma najprej preizkusite DEMO verzijo: http://www.amebis.si/izdelki/sp2001/

Slovenski pravopis obsega več kot 1700 strani in je sestavljen iz dveh delov:

PRAVILA

1. Nauk o pisnih znamenjih
2. Pravopis
3. Glasoslovje
4. Oblikoslovje
5. Besedotvorje
6. Zvrstnost
7. Preglednice
8. Slovarček jezikoslovnih izrazov
9. Dodatek
10. Slovaropisna pravila

SLOVARkVir: http://www.zrc-sazu.si/pravopis/

Najpomembnejša poglavja slovenskega pravopisa zdaj dosegljiva tudi na MOBILNIH TELEFONIH!

ponedeljek, 7. junij 2010

Kako napisati učinkovit prodajni e-mail? (1. del)

Nekateri prodajne e-maile dojemajo kot nepotrebno smetenje e-pošte, vendar lahko z dobro napisanimi prodajnimi e-maili stranke oz. bralce tudi razveselite. Predpogoj za to je na eni strani vsebina e-maila, na drugi strani pa način, na katerega ste prišli do kontaktnih podatkov prejemnika besedila. Prodajni e-mail je eno izmed učinkovitih orodij za komunikacijo in vzdrževanje stika z vašimi strankami, vendar se je pisanja treba ustrezno lotiti, saj se morate v prodajnem e-mailu še posebej potruditi, da bralcem zagotovite vsebine, ki jih bodo pritegnile in bodo od njih imeli tudi koristi.

Poleg prodajnih vsebin zagotovite tudi poučne / zanimive splošne vsebine

Zaradi poplave reklam in agresivnega načina oglaševanja na vsakem koraku so ljudje siti izključno prodajnih vsebin, zato je potrebno pristop pošiljanja prodajnih vsebin zasnovati nekoliko drugače. Zagotoviti si morate namreč naklonjenost vaših bralcev, zato je dobro poleg prodajnih vsebin pripraviti tudi določene zanimivosti, bodisi povezane z vašimi produkti in storitvami bodisi splošno informativne. Razveselite jih lahko tudi s kakšno šalo, mislijo in drugimi sproščujočimi vsebinami, ki bodo vašemu prodajnemu e-mailu dodale popolnoma novo razsežnost.

Prodajnih e-mailov ne pošiljajte prepogosto

Frekvenca pošiljanja je na eni strani odvisna od vsebine e-mailov (večje kot je število splošnih vsebin, pogosteje jih lahko pošljete) ter na drugi strani od tipa ciljnih strank, ki jim vsebine pretežno pošiljate. Najbolje je, da jih povprašate o njihovih željah in ugotovite, kako pogosto bi e-maile želeli prejemati ter kakšne vsebine jih najbolj zanimajo.

Splošne smernice glede frekvence pošiljanja:

- držite se ustaljenega urnika in prodajne e-maile pošiljajte dosledno (dnevno, tedensko ali mesečno),
- najobičajnejša frekvenca je enkrat tedensko (najprimernejši dnevi so torek, sreda in četrtek),
- premislite tudi o ustaljeni uri pošiljanja, ki jo prilagodite glede na želje in dnevni ritem oz. navade vaših strank.

četrtek, 3. junij 2010

Slovenska slovnica

Slovenska slovnica jezikoslovca Jožeta Toporišiča je prvič izšla leta 1976 in je bila po njegovih besedah sad dvajsetletnega raziskovanja slovenskega jezika. Do sedaj je izšla v 4 ponatisih, nazadnje leta 2004. Četrta izdaja, ki je izšla po skoraj devetih letih, je popolnoma prenovljena in s precej povečanim obsegom. V primerjavi s prejšnjimi izdajami so na novo oblikovana in dopolnjena predvsem naslednja poglavja: besedotvorje, besedoslovje (še posebej oblikoslovna in besedotvorna naglasnost), skladnja ter sporočanje s pragmatiko.

Slovenska slovnica je torej priročnik, kjer so zapisana pravila in zakonitosti slovenskega jezika. Obsega 9 poglavij, in sicer:

1. Zvrstnost slovenskega jezika
2. Glasoslovje
3. Besedoslovje
4. Besedotvorje
5. Oblikoslovje
6. Skladnja
7. Sporočanje
8. Slovenski jezik v času
9. Sodobna vprašanja knjižnega jezika in jezikoslovja

torek, 1. junij 2010

Kako na spletnih straneh učinkovito poudarjati besede?

Na spletu veljajo tudi glede učinkovitega poudarjanja besed nekoliko drugačna pravila kot v tiskanih medijih, zato bomo predstavili prednosti in slabosti različnih načinov izpostavljanja pomembnih besed.

1. Izbira krepkega tiska (bold)

Besede, poudarjene s krepkim tiskom, takoj izstopajo in bralčeve oči se pri „skeniranju“ strani najprej ustavijo na njih, zato morajo biti izbrane skrajno premišljeno. Ne smemo odebeljevati celotnih stavkov in s poudarjanjem pretiravati, saj se učinek hitro izgubi.

Poudarjanje besed prepoznavajo tudi iskalniki in odebeljene besede uvrščajo zelo visoko med relevantne zadetke, zato je na spletnih straneh smiselno poudarjati ravno ključne besede, ki so za vašo spletno stran relevantne. Če na primer poudarite besede zelo, efektivno, učinkovito, itd. bodo sicer pritegnile pozornost vaših bralcev, vendar bodo tudi sami kmalu ugotovili, da imajo besede nizko sporočilno vrednost. Tudi spletni iskalniki bodo vaše spletne strani povezovali med drugim z nerelevantnimi zadetki, s čimer izgubljate na obeh frontah.

Drugače je, kadar vaš primarni cilj ni najdenost v iskalnikih, temveč je besedilo promocijske in marketinško usmerjene narave, kjer želite ravno s poudarjanjem določenih specifičnih prednosti oz. koristi bralca prepričati.

2. Izbira poševnega tiska

Tudi poševni tisk iskalniki prepoznavajo kot pomembnejšega in poudarjene besede uvrščajo višje, vendar moramo uporabo poševnega tiska še posebej premisliti. Poševni tisk namreč v besedilih običajno označuje citatnost besedila (torej navajanje tuje misli, citiranje izjave nekoga, zgodbo znotraj besedila …) in premi govor (citiran dialog).

Na spletni strani lahko zato z nepremišljeno uporabo hitro sporočamo napačne informacije in dajemo bralcu vtis, da ima del besedila drugačno funkcijo, kot smo jo sami želeli doseči, zato je raba poševnega tiska z namenom poudarjanja besed odsvetovana.

3. Izbira podčrtanega tiska

S podčrtanim tiskom je podobno, kot s poševnim tiskom, saj se prav tako hitro zgodi, da je namen poudarjanja besede narobe razumljen. V tem primeru je zmeda nastala ravno v povezavi z internetnim medijem, saj podčrtano besedilo na spletu ponavadi označuje povezavo, ki preusmerja k novemu besedilu (linki). Bralca lahko s podčrtanjem besede hitro zmedete in mu sporočate, da bo s klikom na podčrtano besedo preusmerjen na novo stran, kjer bo dobil dodatne informacije in neuspeli poskusi klikanja na besedo ga lahko spravijo v slabo voljo oziroma v dvome ali stran sploh deluje.

4. Zapis z velikimi črkami

Tudi zapis z velikimi črkami se ponavadi odsvetuje, saj je tovrstno zapisovanje besed v spletnem mediju razumljeno kot kričanje. Dokazano je, da zapisovanje dolgih besednih zvez oz. stavkov z velikimi črkami branje otežuje, saj pri razvozlavanju pomena veliko bolj naprezamo oči kot pri branju v ustaljeni obliki, ki smo je vajeni. Zapisovanje celotnega naslova ali celo stavka oz. odstavka z velikimi črkami z namenom, da bi ga poudarili, je absolutno nesmiselno, saj bomo dosegli ravno nasprotni učinek.

5. Uporaba klicaja

Klicaj je že sicer razumljen kot opozorilno znamenje, zato svojo vlogo v funkciji vzbujanja pozornosti opravi zelo dobro, vendar moramo biti pri uporabi pazljivi, da besedilo na koncu ne vzbuja vtisa patetičnosti. Odsvetovana je uporaba več zaporednih klicajev ali „objemanje“ besede s klicaji (!pozor!), ki je tudi s stališča slovenske slovnice sporno.