Strani

četrtek, 19. avgust 2010

Pisanje skupaj ali narazen

Pisanje skupaj ali narazen je pogosta dilema, s katero se soočamo tako pri pisanju vsakodnevnih besedil kot pri sestavljanju zahtevnejših tekstov. Rešitev posameznega primera lahko najdemo na več načinov, in sicer s preverjanjem ustreznosti zapisa v korpusih (o katerih smo že pisali), specifične besede lahko poiščemo v zbirki ŠUSS odgovorov, lahko si pomagamo z iskalniki in preverimo dejansko rabo besede (zavedati se moramo, da je ta način nezanesljiv) ali pa se o rešitvi prepričamo v Slovenskem pravopisu, ki obsega poglavje Pisanje skupaj oz. narazen.

Ogledali si bomo odgovore na nekaj najpogostejših dilem, ob katerih se običajno ustavimo, dobrodošli pa ste, da v komentarjih povprašate o zapisovanju besed, ki vam delajo preglavice.

Besede, ki se končajo s pripono –koli

Vse besede, ki se končajo s pripono –koli (kar koli, kadar koli, kamor koli, kdor koli …), se lahko pišejo bodisi skupaj bodisi narazen. Slovenski pravopis kot ustreznejšo varianto priporoča zapisovanje narazen.

Besedna zveza v kolikor

Besedna zveza v kolikor se v skladu s Slovenskim pravopisom piše narazen. Glede na sodobno knjižno normo jo je priporočljivo nadomeščati z besedo če.

Strani neba (jugovzhod, severozahod ...)

Tovrstne besede spadajo med tvorjenke z medpono –o in jih v skladu s Slovenskim pravopisom pišemo skupaj (enako zapisujemo tudi besede avtogaraža, avtodeli, živinozdravnik itn.).

Ni komentarjev:

Objavite komentar