Strani

četrtek, 6. maj 2010

Kako napisati izjavo?

Uradna izjava je besedilo, s katerim sporočevalec zagotavlja, da so sporočeni podatki resnični.
Izjave so največkrat že natisnjeni obrazci, v katere je treba vstaviti le manjkajoče podatke in se podpisati.

Kadar moramo izjavo iz kakršnega koli razloga sestaviti sami, upoštevamo naslednje smernice:

Vsebovati mora:
- podatke o osebi, ki nekaj izjavlja,
- podatke, ki jih sporoča kot resnične,
- datum nastanka besedila.

Resničnost navedenih podatkov je potrjena z lastoročnim podpisom, kadar je izjava podana v imenu ustanove, pa še z žigom.

Glagole uporabljamo v prvi osebi ednine, oziroma v prvi osebi množine, kadar nekaj izjavljamo v imenu ustanove.

Na konkretnem primeru si oglejte eno izmed možnih oblik uradne izjave (kliknite na sliko za povečavo).


Ni komentarjev:

Objavite komentar