Strani

petek, 3. september 2010

Ustrezna uporaba oziralnih zaimkov ki/kateri

Pri lektoriranju besedil pogosto naletim na neustrezno rabo oziralnih zaimkov ki / kateri, zato sem se odločila, da s pomočjo konkretnih primerov razložim ustrezno uporabo obeh besed v specifičnih kontekstih oziroma sklonih.

Kaj o rabi povedo priročniki?

V skladu s Slovensko slovnico velja pravilo, da oziralni zaimek ki uporabljamo v vseh sklonih, kateri pa načeloma le:

 • v zvezah s predlogi (Človek, o katerem sem ti govorila ...),
 • za izražanje svojilnosti/pripadnosti v rodilniku (Odbor, katerega naloge so znane),
 • za izogibanje nejasnostim, dvoumnostim (Mati mojega prijatelja, kateri je zdaj v Kopru (če rečemo mati mojega prijatelja, ki je zdaj v Kopru, ni nujno jasno, na koga se ki nanaša — na mater ali na prijatelja).

V vseh ostalih primerih Slovenska slovnica rabo kateri klasificira kot zastarelo.

Dejanska raba

Načeloma je tako, da v običajnih besedilih večina bralcev zaznava neustrezno rabo besede kateri samo v imenovalniku in tožilniku.
Primer:
V omrežju se uporabijo že obstoječi elementi, kateri zagotavljajo izboljšane storitve na novem omrežju.

V rodilniku, dajalniku, mestniku in orodniku pa se pogosteje zaplete, saj se bralcem in posledično tvorcem besedil pogosto zdita ustrezni obe različici.
Primer:
To je oseba, katere niti malo ne pogrešam. / To je oseba, ki je niti malo ne pogrešam.

Pri rabi oziralnih zaimkov ki/kateri si lahko torej pomagamo z zgoraj napisanimi pravili iz Slovenske slovnice, vendar se lahko v večini primerov zanašamo na to, da je ustreznejša in nezaznamovana uporaba zaimka ki.

1 komentar:

 1. Splošno pravilo, ki se ga lahko držimo, je:
  če lahko "kateri" nadomestimo s "ki" in se stavek še vedno zdi vredu, potem je uporaba "kateri" skoraj zagotovo napačna (izjema je uporaba v izogib nejasnostim).

  Na primer:
  1. "Odbor, katerega naloge so znane" => po zamenjavi dobimo
  "Odbor, ki naloge so znane", kar ni smiselno, zato "ki" ne moremo uporabiti.

  2. "...elementi, kateri zagotavljajo ..." => "...elementi, ki zagotavljajo...", druga oblika je smiselna, zato je pravilna uporaba "ki"

  OdgovoriIzbriši