Strani

ponedeljek, 26. april 2010

Magične besede, ki prodajajo (3. del)

Danes bom pozornost namenila trem „magičnim“ samostalnikom, ki s pravim pristopom vedno delujejo, opisala pa bom tudi možnosti rabe treh učinkovitih
pridevnikov. Poznavanje t. i. magičnih besed ni dovolj, saj so zares učinkovite šele, ko jih ustrezno uporabimo in prvo pravilo je, da besedila z njimi ne smemo preveč nasičiti, saj lahko hitro postane nerazumljivo. Bralci bodo v tem primeru kmalu prekinili branje, z drugim branjem pa je ponavadi tako, kot z drugo priložnostjo – zgodi se zelo redko.

Seznam besed si zato dobro vtisnite v spomin oziroma prepišite, v besedilih pa jih pravilno dozirajte in uporabljajte selektivno ter prilagojeno kontekstu.

Zdravje

Že skok na Google nam hitro pove, da so besede zdravje / zdravo ene najbolj iskanih (skupaj več kot milijarda zadetkov), kar pomeni, da imajo ljudje te besede pogosto v mislih in privlačijo njihovo pozornost. Pomislite, da ste sicer že velikokrat slišali fraze zdravo življenje, zdravo srce, zdrava dieta … vendar jih pri izbiri izdelkov, pri odločitvah itn. še vedno ne prezrete, saj je zdravje kot vrednota pomembno. Če so torej vaši izdelki oz. storitve kakor koli povezani z zdravjem, pri poudarjanju te besede nikar ne bodite skromni in ji pri predstavitvi dodelite osrednjo vlogo.

Ljubezen

Podobno kot zdravje je tudi ljubezen ena izmed pomembnih človekovih vrednot in jo lahko v določenih okoliščinah učinkovito uporabite. V Googlu najdemo milijardo in 250 milijonov zadetkov, zato se kdaj lotite brskanja in hitro boste dobili idejo, kako asociacijo povezati z vašim produktom oz. storitvijo.

Zabavno

Še ena izmed lastnosti, ki je ljudem skupna, je ta, da se radi zabavajo. Beseda zabavno najbolj magično deluje v povezavi s produkti oz. storitvami, ki so primarno dolgočasne oz. nujno zlo (npr. sesanje, telovadba, ščetkanje zob …). Kadar znate v povezavi s tovrstnimi opravili izpostaviti še zabavno plat, nemudoma nezavedno vključite najučinkovitejša orodja prepričevanja.

Rešitev

Številna besedila lahko naredite zelo učinkovita, kadar v njih ponudite različne nasvete, vendar gre v teh primerih ponavadi za besedila, kjer niste omejeni s prostorom in lahko nasvete jasno predstavite. Prodajna besedila pa so tista, kjer nasveti ne bodo zalegli, saj ljudje potrebujejo več – rešitev za svoje težave. V marketinško naravnanih besedilih zato osrednji poudarek posvetite rešitvi, ki jo vaši izdelki oz. storitve zagotavljajo.

Hiter / hitro

Glede na to, v kakšni naglici pravzaprav živimo, imajo ljudje vedno manj potrpljenja čakati. Če je eden izmed adutov vaše storitve ali produkta hitrost, ga jasno poudarite, saj si s tem nemudoma zagotovite prednost pred konkurenco. Pomislite sami – bi naročili paket preko pošte, ki bi vam ga sicer zanesljivo dostavila, vendar bi morali nanj čakati tri tedne, ali bi izbrali pošto, ki vam nudi dostavo paketa pod enakimi pogoji v največ 3 dneh?

Zdaj / sedaj / takoj

Pri uporabi besed zdaj, sedaj oz. takoj je koncept podoben, kot v prejšnjem primeru, le da je tu poudarek še bolj eksakten in privlačen. Te besede so zelo uporabne tudi v primerih, kadar želite od strank doseči takojšen odziv.

1 komentar: