Strani

četrtek, 11. marec 2010

Tremo slovnične orehe (3. del)


Pred vami je še tretji del slovničnih vprašanj, na katere bomo odgovorili na razumljiv način, ki vam bo v pomoč pri nadaljnjem pisanju. Odgovore na nekatera dodatna vprašanja ste izvedeli že v komentarjih, ki so tudi v bodoče poleg našega email naslova pisanje.besedil@gmail.com na voljo za vprašanja.

7. Imena krajev - kdaj z veliko kdaj z malo začetnico?


Pri zapisovanju imen krajev pišemo vse dele imena z veliko začetnico: Kranjska Gora, Kanalski, Lom, Drenov Grič, Dolenjske Toplice, Zidani Most, Bohinjska Bela, Gornji Grad, Škofja Loka, Mirna Peč ...

Izjeme pri zapisovanju so: neprvi predlogi (Sela pri Dobovi) in samostalniki mesto, trg, vas, selo (selca), naselje (Novo mesto, Nova vas)

8. Vejica pri sestavljenih veznikih - medtem ko, s tem da, potem ko

Vejice znotraj sestavljenih veznikov ne pišemo, temveč vedno stoji PRED vezniškim sklopom. Pravilo bo najjasneje razvidno iz primerov:
a) Avtorjevo prvo delo je poželo velik uspeh, medtem ko za drugega to zelo težko trdimo.
b) Izobraževalni ciklus bo potekal šest mesecev, s tem da bodo prvi trije meseci namenjeni praktičnemu delu.
***Tukaj nas lahko hitro zavede primer, kjer vejica je: Vse moramo seznaniti s tem, da je neupoštevanje pravil kaznivo. V tem primeru ne gre za združen veznik, ampak je veznik samo beseda da, besedna zveza s tem pa je predmet.
c) Potem ko sem to izrekel, nisem več čutil strahu.


9. Se pišejo besede na -ski, -ški vedno z malo začetnico?

Načeloma to pravilo drži in pridevnike na -ski ali -ški pišemo z malo začetnico.
Vendar obstajajo tri izjeme, ko pišemo besede na -ski, -ški z veliko začetnico:

a) Kadar stojijo na prvem mestu v povedi: Slovenski jezik je moj materni jezik.
b) Kadar stojijo na prvem mestu v večbesednih lastnih imenih: Slovenska Bistrica, Slovenska knjiga (ime založništva), Slovenska beseda (naslov knjige) …
c) Kadar gre za enobesedna lastna imena: na Slovenskem – pomen: v Sloveniji; na Koroškem – pomen: v Koroški; na Avstrijskem – pomen: v Avstriji

10. Ali se piše beseda z -er ali samo z -r?

Oglejmo si besede: minister, december, Koper, liter, meter, magister
Kadar jih spremenimo v pridevniško obliko, se nam v pisanje pogosto vrine nepotrebni -e (npr. decemberski).
Ustrezne oblike pa so: ministrski, decembrski, koprski, litrski, metrski, magistrska
*Pomagamo si lahko s tem, da se vprašamo po njihovi obliki v rodilniku (koga ali kaj) in dobimo: ministra, decembra, Kopra, litra, metra, magistra (nobenih vrinjenih e-jev torej).

Tako, našo serijo slovničnih orehov smo uspešno strli in izluščili sredico. Uživajte v novo pridobljenem znanju in ga s pridom uporabljajte.

1 komentar: