Strani

ponedeljek, 30. maj 2011

Razlika med besedama isti/enak

Slovenščina nas zaradi bogatosti svojega nabora besed in zaradi številnih pravil, ki jezik oblikujejo in normirajo, včasih zaplete v jezikovne zanke, ki jih naš „posluh za jezik“ ne razreši vedno ustrezno. Pogosto se zatakne pri razlikovanju med besedama isti in enak, saj se v mnogih primerih ne znamo ustrezno odločiti, katera različica bi bila bolj primerna.

V izogib tovrstnim dilemam bom obrazložila temeljne razlike med besedama in navedla primere, iz katerih bo mogoče lažje in jasneje razbrati ustrezen pomen in uporabo v konktekstu.

ISTI

Beseda isti je v SSKJ definirana: „na katerega se misli, iz katerega se izhaja: še isti dan je izpolnil obljubo; stanujeta v istem hotelu; vrnili so se po isti poti.

ENAK

Beseda enak je v SSKJ definirana: „ki se po lastnostih, značilnostih ujema, ne razlikuje med seboj: razdeliti na enake dele; enaki količini, vsoti; hiše so si zelo podobne, niso pa enake; dvojčki so čisto enaki; ploščinsko popolnoma enaki trikotniki“.

Temeljna razlika med obema je torej v tem, da pridevniški zaimek isti uporabljamo takrat, kadar govorimo o eni stvari, besedo enak pa takrat, kadar govorimo o več različnih stvareh.

Razliko je mogoče zelo jasno razbrati iz naslednjega primera:

Miha je imel v roki rdečo žogo z napisom Nike in to isto žogo je predal Juretu. Pridružila se jima je Mojca, ki jima je povedala, da je za rojstni dan dobila enako žogo, kot jo ima Miha.

V kolikor naletite na kontekst, kjer vam razlika med besedama še vedno ne bo jasna, ste dobrodošli, da navedete primer v komentarju in pomagala vam ga bom razrešiti.

Ni komentarjev:

Objavite komentar